Đối tượng được giảm lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành từ ngày 1/7

Từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023 người dân và doanh nghiệp, được giảm 20% lệ phí khi cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Hỏi: Tôi nghe nói từ 01/7/2023 khi làm hộ chiếu được giảm phí không biết có đúng không? Đối tượng nào được giảm phí và mức phí giảm là bao nhiêu?

Nguyễn Văn Thanh (Thanh Hóa)

Đối tượng được giảm lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành từ ngày 1/7 ảnh 1

Đối tượng được giảm lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành từ ngày 1/7

Trả lời: Theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023) quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB từ ngày 1/7/2023.

Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB như sau:

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Từ năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định người nộp phí, lệ phí, gồm:

1. Công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, giấy thông hành, tem AB phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Người nước ngoài khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp thị thực hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Hội Luật sư Hà Nội)

Theo Đời sống
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top