DLG nói gì về khoản phải thu cá nhân 422 tỷ?

Theo BCTC kiểm toán 2022, Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) ghi nhận lỗ thêm 312 tỷ đồng, bên cạnh đó giải trình các ý kiến của kiểm toán viên. 

So với báo cáo tự lập, DLG tăng lỗ từ 885 tỷ lên 1.197 tỷ đồng, tương ứng với việc tăng lỗ đến 312 tỷ đồng sau kiểm toán. Còn so với năm trước, doanh thu năm 2022 giảm 13% về còn 1.400 tỷ đồng, còn lỗ hơn nghìn tỷ đồng trong khi năm trước có lãi 12 tỷ đồng.

Lãnh đạo DLG cho biết, doanh thu giảm do ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, dịch bệnh covid kéo dài, chiến sự Nga và Ukrareine diễn biến phức tạp.

Dẫn đến doanh thu bán linh kiện điện tử của Công ty Mass Noble ảnh hưởng bởi các chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt từ Trung Quốc, Hong Kong khiến đơn hàng họ giảm, đồng thời giá vốn giảm.

Lo them 312 ty sau kiem toan, DLG noi gi ve khoan phai thu ca nhan 422 ty?
DLG giải trình về khoản lỗ thêm 312 tỷ đồng.
Đối với các vấn đề nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán, ở khoản Phải thu về cho vay một số tổ chức và cá nhân số tiền 422 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3, DLG cho biết việc này thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty...
Về khả năng hoạt động liên tục của DLG khi lỗ luỹ kế 2.070 tỷ và nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn tới 945 tỷ đồng... DLG cho biết HĐQT đã lập kế hoạch và mục tiêu năm 2022-2023 phối hợp với các ngân hàng để đưa ra nhiều phương án xử lý nợ như tìm đối tác để tiếp tục chuyển nhượng tài sản, dự án đang đảm bảo dư nợ ngân hàng nhằm giảm dần nợ gốc.
Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án năng lượng mặt trời, điện gió bổ sung vào quy hoạch lưới điện quốc gia, tìm đối tác để huy động vốn hoặc chuyển nhượng một phần các dự án này nhằm tất toán nợ gốc quá hạn ngân hàng chậm nhất đến cuối năm 2023 và miễn toàn bộ lãi phát sinh, lãi phạt quá hạn.
Theo Đời sống
back to top