Điều hành, chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tháng 2/2024

Đẩy nhanh nâng cấp các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ; ban hành quy định mới về định giá đất;... là những chỉ đạo nội bật của Chính phủ trong tháng 2/2024.
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024
Đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/2/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-2

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-3
Quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Chính phủ ban hành Nghị định 16/2024/NĐ-CP. Nghị định này quy định về: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Điều kiện hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân...
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-4
Quy định việc bầu, tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của TP HCM: Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của TP HCM tại khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/ 6/2023 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-5
Điều kiện mở rộng khu công nghệ cao: Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 của Chính phủ quy định rõ điều kiện mở rộng khu công nghệ cao. Nghị định quy định khu vực đề xuất mở rộng phải đáp ứng các điều kiện thành lập đối với khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao trong trường hợp mở rộng khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao.
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-6

Xác định rõ loại dự án đầu tư kinh doanh phải tổ chức đấu thầu: Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể các dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-7
Đẩy nhanh nâng cấp các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ.
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-8

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-9
Thủ tướng chỉ thị phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng và UBND các cấp trong việc chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-10

Chính phủ ban hành quy định mới về định giá đất: Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi Điều 4, Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng từng phương pháp đó.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-11
Sửa quy định cơ quan đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước: Chính phủ ban hành Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 19 cơ quan đăng ký phương tiện.
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-12

Giải quyết đồng bộ, thống nhất những vướng mắc trong đấu thầu y tế: Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã cụ thể hóa các quy định đã được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết như xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển, tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, khuyến khích hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-13

Phát triển ngành Xây dựng theo hướng hiện đại: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Mục tiêu chung đến năm 2030 đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống thể chế, công cụ quản lý, đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiện đại, hội nhập, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các chủ thể tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng; thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-14

Quy định mới về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”: Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-15

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt...

Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-16
Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025 theo các hình thức: Duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa, sáp nhập; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước (thoái vốn).
Mot so dieu hanh, chi dao noi bat cua Chinh phu trong thang 2/2024-Hinh-17

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Theo Đời sống
back to top