Cần chính sách đặc thù, vượt trội phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Ngày 21/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung cuộc làm việc - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung cuộc làm việc - Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là dự án luật rất quan trọng, quá trình tiếp thu, chỉnh lý từ sau Kỳ họp thứ 6 đến nay đã bổ sung khá nhiều điều khoản. Trong đó, có nhiều chính sách mới, đặc thù, vượt trội để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Do đó, việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật phải hết sức kỹ lưỡng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự luật này không chỉ có ý nghĩa với riêng công nghiệp quốc phòng, an ninh, mà còn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là việc củng cố, tăng cường tiềm lực về quốc phòng, an ninh...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc; ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, trong đó đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung nhiều chính sách mới, vượt trội so với dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, đây là dự luật khó bởi luật “gốc” về công nghiệp quốc gia hiện chưa có; hai Pháp lệnh về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp được ban hành từ khá lâu, nhiều quy định đã không còn phù hợp yêu cầu thực tiễn và các quan điểm, chủ trương mới của Đảng.

Vì vậy, dự luật này khó có thể quy định chi tiết, cụ thể tất cả nội dung mà nên chấp nhận việc sẽ có những quy định mang tính chất nguyên tắc, khung để làm cơ sở cho quy định cụ thể hơn trong các luật liên quan hoặc hướng dẫn chi tiết tại các văn bản dưới luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Ủy ban của Quốc hội và bộ, ngành liên quan tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc làm việc, giải trình thỏa đáng, lựa chọn phương án tối ưu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo Đời sống
back to top