Đề xuất thu phí trở lại cao tốc TP HCM - Trung Lương

Cao tốc TP HCM - Trung Lương được Cục quản lý đường bộ IV đề xuất sớm thu phí trở lại vì đang xuống cấp, lượng xe và tai nạn tăng cao.

<div> <p style="text-align: justify;">Văn bản kiến nghị tiếp tục thu ph&iacute; tuyến cao tốc n&agrave;y đ&atilde; được gửi đến&nbsp;Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, &ocirc;ng Nguyễn Văn Th&agrave;nh, Cục trưởng Cục quản l&yacute; đường bộ IV (đơn vị quản l&yacute; cao tốc TP HCM - Trung Lương) cho biết, ng&agrave;y 14/8.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Th&agrave;nh, trong 8 th&aacute;ng dừng thu ph&iacute;, lượng &ocirc;t&ocirc; tr&ecirc;n cao tốc tăng đột biến, khoảng 31%, cao điểm tr&ecirc;n 51.000 xe mỗi ng&agrave;y đ&ecirc;m. Do lưu lượng xe đ&ocirc;ng n&ecirc;n vận tốc trung b&igrave;nh của &ocirc;t&ocirc; tr&ecirc;n cao tốc chỉ tr&ecirc;n 60 km/h. C&aacute;c xe chạy b&aacute;t nh&aacute;o, kh&ocirc;ng giữ khoảng c&aacute;ch, tốc độ quy định.&nbsp;<span>Số vụ </span>tai nạn<span>, nhất l&agrave; ở l&agrave;n dừng khẩn cấp tăng gấp 1,5 lần, hơn 10 vụ, trong đ&oacute; c&oacute; vụ </span>chết người.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, phần đường dẫn ở hai đầu cao tốc ph&iacute;a Chợ Đệm (TP HCM) v&agrave; Th&acirc;n Cửu Nghĩa (Tiền Giang) hiện xuống cấp. Tr&ecirc;n mặt đường cao tốc đ&atilde; xuất hiện nhiều vết nứt, l&uacute;n vệt b&aacute;nh xe.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Hiện ngo&agrave;i hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t của cục, c&ograve;n c&oacute; hệ thống camera của cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng. Thời gian qua đ&atilde; c&oacute; nhiều vụ &quot;phạt nguội&quot; c&aacute;c phương tiện vi phạm. Tuy nhi&ecirc;n, do lực lượng cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n cao tốc hiện c&ograve;n mỏng, n&ecirc;n việc kiểm tra, xử l&yacute; c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Nhiều t&agrave;i xế &yacute; thức k&eacute;m, thay v&igrave; nhường nhau họ lại chạy song song, chạy v&agrave;o l&agrave;n dừng khẩn cấp n&ecirc;n kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n. V&igrave; vậy, cần tăng cường phạt nguội để răn đe v&agrave; thu ph&iacute; trở lại c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt&quot;, &ocirc;ng Th&agrave;nh n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Cao tốc Trung Lương d&agrave;i gần 62 km, 6 l&agrave;n xe với vận tốc 120 km/h, th&ocirc;ng xe năm 2010, l&agrave; cao tốc đầu ti&ecirc;n tại miền Nam. Tr&ecirc;n tuyến đường c&oacute; 13 cầu vượt s&ocirc;ng, cầu cạn với tải trọng thiết kế dưới 30 tấn.</p> <p style="text-align: justify;">Từ năm 2012, cao tốc bắt đầu thu ph&iacute;. Để ng&acirc;n s&aacute;ch c&oacute; ngay số tiền đầu tư ph&aacute;t triển tiếp cho c&aacute;c dự &aacute;n đường cao tốc kh&aacute;c, sau đ&oacute; Thủ tướng chấp thuận&nbsp;cho chủ đầu tư mở thầu đấu gi&aacute; thu ph&iacute; tuyến đường cao tốc n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu năm 2014, C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;tập đo&agrave;n Y&ecirc;n Kh&aacute;nh tr&uacute;ng đấu gi&aacute; hơn 2.000 tỷ đồng, thời gian thu đến cuối năm 2018. Đầu th&aacute;ng 1, cao tốc dừng thu ph&iacute;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i số tiền b&aacute;n đấu gi&aacute;, trong hai năm đầu thu ph&iacute;, tuyến cao tốc n&agrave;y đ&atilde; nộp ng&acirc;n s&aacute;ch&nbsp;nh&agrave; nước khoảng 600 tỷ đồng, vẫn chưa đủ để ho&agrave;n trả vốn 9.880 tỷ đồng đ&atilde; đầu tư x&acirc;y dựng</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top