Đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng cho dự án xây cầu Đại Nghãi trên Quốc lộ 60

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng (Dự án).
caudaingai.jpg
Phối cảnh cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu. Ảnh: Bộ GTVT

Về quy mô đầu tư, Dự án cơ bản thực hiện theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung một số hạng mục cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, khai thác (nhà điều hành, quản lý; kè bảo vệ bờ sông, nắn cải kênh mương trong phạm vi dự án...).

Điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng phần đường dẫn theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường Bnền = 20,5m.

Dự án thuộc nhóm A, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 8.014,694 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo và đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; có phương án xử lý dứt điểm đối với các nội dung công việc đã thực hiện của Dự án trước đây, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải bố trí đủ vốn để triển khai Dự án theo tiến độ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Đời sống
back to top