"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" với định khung hình phạt cao nhất đến 5 năm tù.

<div> <p>Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội vừa kết th&uacute;c điều tra vụ &aacute;n &quot;Lừa dối kh&aacute;ch h&agrave;ng, Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&quot; xảy ra tại dự &aacute;n CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội); đề nghị Viện KSND TP H&agrave; Nội truy tố 7 bị can về hai tội danh tr&ecirc;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/02/icdn-dantri-com-vn_kienhung-11562817414040-1617334042330.jpg" title="Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố - 1" /> <figcaption>&Ocirc;ng L&ecirc; Thanh Thản (ảnh nhỏ) bị khởi tố để điều tra về những sai phạm tại dự &aacute;n chung cư CT6 Kiến Hưng, H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội.</figcaption> </figure> <p>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng L&ecirc; Thanh Thản (SN 1950, tr&uacute; tại Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội) - Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc, C&ocirc;ng ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đo&agrave;n Mường Thanh - bị đề nghị truy tố về tội &quot;Lừa dối kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot; theo khoản 2, Điều 198, Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015.</p> <p>6 bị can c&ograve;n lại bị đề nghị truy tố về tội &quot;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&quot; theo quy định tại Khoản 2 Điều 285 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 1999.</p> <p>C&aacute;c bị can gồm: Nguyễn Duy Uyển (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng), Vương Đăng Qu&acirc;n (cựu Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thanh tra X&acirc;y dựng quận H&agrave; Đ&ocirc;ng), B&ugrave;i Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang B&agrave;i, Nguyễn Văn Năm.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 5/7/2019, Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; quyết định khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can L&ecirc; Thanh Thản về tội &quot;Lừa dối kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;. Ng&agrave;y 9/7/2019, Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; kh&aacute;m x&eacute;t nơi ở, nơi l&agrave;m việc của bị can L&ecirc; Thanh Thản tại c&aacute;c địa chỉ: L&ocirc; 45-BT2 b&aacute;n đảo Linh Đ&agrave;m (phường Ho&agrave;ng Liệt, quận Ho&agrave;ng Mai), Ban quản l&yacute; dự &aacute;n Thanh H&agrave; (phường Ph&uacute; Lương, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng), Ban quản l&yacute; khu đ&ocirc; thị Xa La (phường Ph&uacute;c La, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng).</p> <div class="content-box align-center"> <p><strong>Điều 198. Tội lừa dối kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></p> <p>&hellip;</p> <p>2. Phạm tội thuộc một trong c&aacute;c trường hợp sau đ&acirc;y, th&igrave; bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt t&ugrave; từ 01 năm đến 05 năm:</p> <p>a) C&oacute; tổ chức;</p> <p>b) C&oacute; t&iacute;nh chất chuy&ecirc;n nghiệp;</p> <p>c) D&ugrave;ng thủ đoạn xảo quyệt;</p> <p>d) Thu lợi bất ch&iacute;nh 50.000.000 đồng trở l&ecirc;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Áp thấp nhiệt đới áp sát, mưa lớn nhiều nơi

Áp thấp nhiệt đới áp sát, mưa lớn nhiều nơi

Dự báo trong chiều và tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển vào đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng với sức gió giảm xuống dưới cấp 6, sau đó di chuyển sang Nam Lào và tan dần.
back to top