Cục Đăng kiểm báo cáo về chiếc xe gây tai nạn khiến 8 người chết

Xe ô tô tải gây tai nạn mang BKS: 29C-719.53, chủ xe theo giấy đăng ký là: CTCP SX & TM NEWPRO, địa chỉ chủ phương tiện: Tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15.5.2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 14.5.2019.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ tai nạn giao th&ocirc;ng khiến 8 người chết tại huyện Kim Th&agrave;nh, Hải Dương, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đ&atilde; c&ugrave;ng Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng quốc gia tới hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp chỉ đạo xử l&yacute; khắc phục phần n&agrave;o hậu quả.</p> <p>Ủy ban ATGT Qu&ocirc;́c gia cũng cho bi&ecirc;́t, hồi 13 giờ 55 tại Km 76+410, QL5, thuộc địa b&agrave;n x&atilde; Kim Lương, Kim Th&agrave;nh, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao th&ocirc;ng đặc biệt nghi&ecirc;m trọng do xe tải bi&ecirc;̉n ki&ecirc;̉m so&aacute;t 29C-71953 đ&acirc;m v&agrave;o đo&agrave;n người đi vi&ecirc;́ng nghĩa trang. Vụ tai nạn khiến 7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện v&agrave; một số người kh&aacute;c bị thương.</p> <p>Nhận được tin b&aacute;o, Ph&oacute; thủ tướng Thường trực ch&iacute;nh phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Qu&ocirc;́c gia Trương H&ograve;a B&igrave;nh gửi lời chia buồn s&acirc;u sắc với gia đ&igrave;nh của c&aacute;c nạn nh&acirc;n, đ&ocirc;̀ng thời, Ph&oacute; thủ tướng y&ecirc;u cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu nạn, ưu ti&ecirc;n cao nhất cho c&ocirc;ng t&aacute;c cấp cứu nạn nh&acirc;n bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao th&ocirc;ng nhanh ch&oacute;ng th&ocirc;ng xe v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n hiện trường vụ việc.</p> <p>Khẳng định đ&acirc;y l&agrave; vụ việc đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, c&oacute; li&ecirc;n quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, Ph&oacute; thủ tướng ph&acirc;n c&ocirc;ng Bộ trưởng Bộ GTVT, Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Qu&ocirc;́c gia Nguyễn Văn Thể v&agrave; Ph&oacute; chủ tịch Chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Ủy ban ATGT Qu&ocirc;́c gia Khu&acirc;́t Vi&ecirc;̣t H&ugrave;ng c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đ&igrave;nh c&aacute;c nạn nh&acirc;n, phối hợp với l&atilde;nh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.</p> <p>Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan n&agrave;y đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Bộ trưởng Bộ GTVT về t&igrave;nh h&igrave;nh kiểm định của chiếc xe tải g&acirc;y tai nạn tr&ecirc;n.</p> <p>Theo B&aacute;o c&aacute;o do &ocirc;ng Trần Kỳ H&igrave;nh, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe &ocirc; t&ocirc; tải g&acirc;y tai nạn mang BKS: 29C- 719.53, c&oacute; nh&atilde;n hiệu - số loại: DOTHANH MIGHTYHD99TK, năm sản xuất: 2016 tại Việt Nam; chủ xe theo gi&acirc;́y đăng k&yacute; l&agrave;: CTCP SX &amp; TM NEWPRO, địa chỉ chủ phương tiện: Tổ 1, Do Lộ, Y&ecirc;n Nghĩa, H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội.</p> <p>Xe được kiểm định lần gần nhất ng&agrave;y 15.5.2018 c&oacute; hạn kiểm định đến hết ng&agrave;y 14.5.2019 tại Trung t&acirc;m đăng kiểm xe cơ giới 2906V - H&agrave; Nội. Cục Đăng kiểm Việt Nam đ&atilde; giao Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (3401D) phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương điều tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n tai nạn.</p> <p><strong>Lam Thanh</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo motthegioi.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top