Công nghệ tạo ra năng lượng hydro

(khoahocdoisong.vn) - Năng lượng hydro (H2) được cho là năng lượng của tương lai, hiện có các công nghệ nào để tạo ra Hydro?

Hỏi: Năng lượng Hydro (H2) được cho là năng lượng của tương lai, hiện có các công nghệ nào để tạo ra Hydro?

Phạm Anh Xuân (Hà Nam)

Ông Lê Đình Chiển, Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Năng lượng hydro (H2) không chỉ đáp ứng được điều kiện “sạch” không tạo ra khí thải carbon, mà còn có trữ lượng dồi dào, dễ dàng chuyển đổi sang các dạng năng lượng khác - kể cả điện. Mặc dù hầu hết hydro hiện nay đang được sản xuất thông qua quá trình cải tạo khí tự nhiên và khí hóa than với mức chi phí khoảng 1 - 1,5USD/kg, nhưng công nghệ điện phân nước để tạo hydro ngày càng tỏ ra hứa hẹn và có tiềm năng giảm mạnh chi phí trong tương lai. Có 3 công nghệ đang được áp dụng cho điện phân tạo hydro, bao gồm điện phân dung môi kiềm (alkaline), điện phân màng trao đổi proton (PEM) và điện phân oxit rắn (SOEC). Hai loại công nghệ đầu đã được thương mại, trong đó công nghệ điện phân kiềm đã hoàn thiện và đang chiếm lĩnh thị trường do suất đầu tư thấp.

Theo Đời sống
back to top