Công an điều tra nguyên nhân Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An tử vong

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 17/10,<em> VTC News</em> dẫn lời thượng t&aacute; Nguyễn Th&agrave;nh T&iacute;n, Ph&oacute; trưởng C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng (H&agrave; Nội), cho biết C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đang chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chức năng điều tra, l&agrave;m r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ việc Thứ trưởng L&ecirc; Hải An thiệt mạng tại trụ sở Bộ GD&amp;ĐT.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Hiện, C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng thực hiện theo sự chỉ đạo của C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội&quot;, thượng t&aacute; Nguyễn Th&agrave;nh T&iacute;n n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; ph&aacute;t đi từ Bộ GD&amp;ĐT cho biết &ocirc;ng L&ecirc; Hải An, sinh năm 1971, Ủy vi&ecirc;n Ban c&aacute;n sự Đảng, B&iacute; thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&amp;ĐT, đ&atilde; qua đời l&uacute;c 7h10 ng&agrave;y 17/10. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an t&aacute;ng đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải An sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o sau.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Cong an dieu tra nguyen nhan Thu truong GD&amp;DT Le Hai An tu vong hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/29/le_hai_an1_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Xe cứu thương đi ra từ cổng sau trụ sở Bộ GD&amp;ĐT (quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội). Ảnh: <em>Q.Q</em>.</td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An 48 tuổi, nguy&ecirc;n qu&aacute;n tại Xu&acirc;n Đan (Nghi Xu&acirc;n, H&agrave; Tĩnh), l&agrave; Thứ trưởng GD&amp;ĐT từ th&aacute;ng 11/2018.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng phụ tr&aacute;ch địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; c&aacute;c lĩnh vực: Gi&aacute;o dục đại học; gi&aacute;o dục quốc ph&ograve;ng v&agrave; an ninh; b&aacute;o ch&iacute;, truyền th&ocirc;ng gi&aacute;o dục; đảm bảo cơ sở vật chất v&agrave; hoạt động của cơ quan bộ; c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng v&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ quan bộ; d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ của cơ quan bộ.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Thứ trưởng GD&amp;ĐT L&ecirc; Hải An cũng phụ tr&aacute;ch c&aacute;c đơn vị: Văn ph&ograve;ng; Vụ Gi&aacute;o dục Đại học; Vụ Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh; Văn ph&ograve;ng Đảng - Đo&agrave;n thể; Trung t&acirc;m Hỗ trợ đ&agrave;o tạo v&agrave; Cung ứng nh&acirc;n lực; Ban Quản l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n Bộ GD&amp;ĐT; B&aacute;o Gi&aacute;o dục v&agrave; Thời đại.<strongr><strongr></strongr></strongr></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng An tốt nghiệp tr&igrave;nh độ Kỹ sư Địa Vật l&yacute; - ĐH Thăm d&ograve; Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); tr&igrave;nh độ Thạc sĩ Dầu kh&iacute; - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng luận &aacute;n Tiến sĩ Dầu kh&iacute; - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Năm 2004, &ocirc;ng về giảng dạy bộ m&ocirc;n Địa vật l&yacute; của ĐH Mỏ - Địa chất. Từ năm 2014, &ocirc;ng L&ecirc; Hải An l&agrave; b&iacute; thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, H&agrave; Nội.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hải An l&agrave; con trai &uacute;t của Nh&agrave; gi&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n L&ecirc; Hải Ch&acirc;u, t&aacute;c giả s&aacute;ch gi&aacute;o khoa m&ocirc;n To&aacute;n trước đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top