Con rể có thể thuyết phục ông Trump thừa nhận thua cuộc

Con rể và cũng là cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump Jared Kushner được cho là đang tìm cách thuyết phục ông thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Con rể có thể thuyết phục ông Trump thừa nhận thua cuộc - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/icdn-dantri-com-vn_trump-1604813912343.jpg" title="Con rể có thể thuyết phục ông Trump thừa nhận thua cuộc - 1" /> <figcaption>Tổng thống Mỹ Donald Trump v&agrave; con rể Jared Kushner (Ảnh: Reuters)</figcaption> </figure> <p>Theo Jerusalem Post, ph&oacute;ng vi&ecirc;n Nh&agrave; Trắng Kaitlan Collins của h&atilde;ng tin CNN cuối ng&agrave;y 7/11 đăng một b&igrave;nh luận tr&ecirc;n Twitter rằng: &quot;Một v&agrave;i tin tức mới - Jared Kushner đ&atilde; gặp Tổng thống Trump để thuyết phục &ocirc;ng thừa nhận kết quả bầu cử, hai nguồn thạo tin cho hay&quot;. Hiện chưa r&otilde; nội dung cuộc tr&ograve; chuyện giữa Kushner về Tổng thống Trump.</p> <p>Trước đ&oacute;, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, đội ngũ cố vấn của &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&acirc;n nhắc liệu ai sẽ l&agrave;m nhiệm vụ thuyết phục &ocirc;ng Trump thừa nhận thất bại. Ban đầu, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; ph&ugrave; hợp để l&agrave;m điều n&agrave;y, nhưng &ocirc;ng Meadows sau đ&oacute; được chẩn đo&aacute;n mắc Covid-19. Do vậy, Ph&oacute; tổng thống Mike Pence, Ivanka - con g&aacute;i của Tổng thống Trump - v&agrave; chồng l&agrave; Kushner được cho l&agrave; lựa chọn tốt nhất c&ograve;n lại.</p> <p>Động th&aacute;i tr&ecirc;n diễn ra sau khi &ocirc;ng Trump v&agrave; chiến dịch của &ocirc;ng tuy&ecirc;n bố &quot;chiến đấu đến c&ugrave;ng&quot; v&agrave; sẽ khởi động cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; từ đầu tuần tới để đảm bảo người Mỹ c&oacute; một cuộc bầu cử hợp ph&aacute;p.</p> <p>&quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng ngừng đấu tranh cho đến khi người Mỹ c&oacute; được sự kiểm phiếu trung thực m&agrave; họ xứng đ&aacute;ng được nhận&quot;, &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố.</p> <p>Ari Fleischer, cựu thư k&yacute; Nh&agrave; Trắng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush nhận định: &ldquo;Tổng thống Trump xứng đ&aacute;ng c&oacute; th&ecirc;m thời gian để chấp nhận điều n&agrave;y. Cuộc đua qu&aacute; s&iacute;t sao v&agrave; sẽ phản t&aacute;c dụng nếu y&ecirc;u cầu &ocirc;ng ấy thừa nhận ngay lập tức. Điều tốt nhất để gi&uacute;p đất nước n&agrave;y x&iacute;ch lại gần nhau l&agrave; cho tổng thống khoảng thời gian th&iacute;ch hợp để chấp nhận kết quả&rdquo;.</p> <p>Truyền th&ocirc;ng Mỹ ng&agrave;y 7/11 đồng loạt đưa tin ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden ch&iacute;nh thức đắc cử với 290 phiếu bầu, vượt xa &ocirc;ng Trump với 214 phiếu bầu.</p> <p>Cuộc đua kh&aacute; s&iacute;t sao khi lợi thế ban đầu nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Trump khi &ocirc;ng dẫn trước ở c&aacute;c bang chiến trường trong ng&agrave;y bầu cử. Tuy nhi&ecirc;n, cục diện đ&atilde; thay đổi nhanh ch&oacute;ng chỉ sau một đ&ecirc;m, c&aacute;c bang &ocirc;ng chiếm ưu thế sau đ&oacute; ngả dần sang đối thủ Joe Biden khi c&aacute;c địa phương dần ho&agrave;n tất kiểm phiếu bầu qua thư.</p> <p>Kh&aacute;c với c&aacute;c cuộc bầu cử trước đ&acirc;y, cuộc bầu cử năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri bỏ phiếu qua thư tăng kỷ lục do đại dịch Covid-19, v&agrave; những cử tri n&agrave;y chủ yếu l&agrave; người ủng hộ &ocirc;ng Biden. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao c&aacute;c bang &ldquo;đỏ&rdquo; (ủng hộ &ocirc;ng Trump) bất ngờ chuyển &ldquo;xanh&rdquo; (ủng hộ &ocirc;ng Biden) v&agrave;o ph&uacute;t ch&oacute;t.</p> <p><strong>Minh Phương</strong><br /> Theo <em>Reuters, JPost</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top