Con gái được bổ nhiệm làm lãnh đạo, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang: "Từ trước, không có chuyện tôi ưu ái cho con"

Thời gian trước tôi làm lãnh đạo tỉnh nhưng cũng không có chuyện tôi ưu ái cho con đâu", nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ.

<div> <p>Theo tờ Một thế giới, ng&agrave;y 23/7, Th&agrave;nh ủy Long Xuy&ecirc;n tổ chức lễ c&ocirc;ng bố quyết định th&iacute; điểm hợp nhất Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, HĐND v&agrave; UBND TP.</p> <p>Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, HĐND v&agrave; UBND TP.Long Xuy&ecirc;n ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động kể từ ng&agrave;y 1.8. Tổng bi&ecirc;n chế của đơn vị gồm 41 người, với 1 Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng v&agrave; 4 Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng.</p> <div> <ul class="kbwscwlr-list"> <li class="kbwscwlrl" data-avatar="https://sohanews.sohacdn.com/zoom/50_50/2019/7/23/photo-1-1563855003825688627519-crop-1563855012556338076323.jpg" data-id="20190723110907625" data-title="Xu%E1%BA%A5t%20hi%E1%BB%87n%20gi%E1%BA%A3%20thi%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%81%20%22nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20b%C3%AD%20%E1%BA%A9n%22%20V%C3%AC%20V%C4%83n%20To%C3%A1n%20%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%8Di%20khi%20%C4%91%E1%BB%93ng%20b%E1%BB%8Dn%20s%C3%A1t%20h%E1%BA%A1i%20n%E1%BB%AF%20sinh%20giao%20g%C3%A0" data-url="https://soha.vn/xuat-hien-gia-thiet-ve-nhan-vat-bi-an-vi-van-toan-da-goi-khi-dong-bon-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-20190723110907625.htm">B&agrave; Vương Mai Trinh - Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng HĐND v&agrave; UBND TP giữ chức Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, HĐND v&agrave; UBND TP.Long Xuy&ecirc;n.</li> </ul> </div> <p>B&agrave; Trinh (32 tuổi), l&agrave; con g&aacute;i của &ocirc;ng Vương B&igrave;nh Thạnh (nguy&ecirc;n Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).</p> <p>Xung quanh việc b&agrave; Vương Mai Trinh được bổ nhiệm giữ chức Ch&aacute;nh Văn Th&agrave;nh ủy, HĐND v&agrave; UBND TP Long Xuy&ecirc;n, &ocirc;ng Vương B&igrave;nh Thạnh, nguy&ecirc;n Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (bố của b&agrave; Trinh) vừa c&oacute; những trao đổi với tờ Đất Việt.</p> <p>&Ocirc;ng Thạnh cho hay, &ocirc;ng thấy cũng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave;. Bởi việc bổ nhiệm n&agrave;y l&agrave; do tổ chức họp với Th&agrave;nh ủy.</p> <p>&quot;Trinh học h&agrave;nh c&oacute; bằng cấp đ&agrave;ng ho&agrave;ng, c&oacute; bằng thạc sĩ của nước ngo&agrave;i nhưng theo quy định th&igrave; học ở Việt Nam m&agrave; được nước ngo&agrave;i cấp th&igrave; cũng kh&ocirc;ng được tuyển thẳng. Việc trước đ&oacute; l&agrave;m sai nguy&ecirc;n tắc th&igrave; phải l&agrave;m lại th&ocirc;i&quot;, tờ Đất Việt dẫn lời &ocirc;ng Thạnh.</p> <div> <div><img alt="Con gái được bổ nhiệm làm lãnh đạo, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang: Từ trước, không có chuyện tôi ưu ái cho con - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/25/photo-1-15640346281111593936604.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/25/photo-1-15640346281111593936604.jpg" title="Con gái được bổ nhiệm làm lãnh đạo, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang: Từ trước, không có chuyện tôi ưu ái cho con - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, HĐND, UBND TP.Long Xuy&ecirc;n được hợp nhất - Ảnh: T&ocirc; Văn - Một thế giới.</p> </div> </div> <p>&Ocirc;ng Thạnh cũng chia sẻ với nguồn tr&ecirc;n, khi ph&aacute;t hiện b&agrave; Trinh được x&eacute;t tuyển thẳng c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định, &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; văn bản y&ecirc;u cầu ph&iacute;a Sở Nội vụ phải l&agrave;m lại.</p> <p>&quot;Năng lực của Trinh thế n&agrave;o th&igrave; ở cơ quan người ta cũng biết hết rồi. Thời gian trước t&ocirc;i l&agrave;m l&atilde;nh đạo tỉnh nhưng cũng kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện t&ocirc;i ưu &aacute;i cho con đ&acirc;u&quot;, &ocirc;ng Thạnh nhấn mạnh.</p> <div>&nbsp;</div> <p>Theo tờ Vietnamnet, năm 2013, b&agrave; Trinh c&ocirc;ng t&aacute;c tại Th&agrave;nh ủy Long Xuy&ecirc;n với h&igrave;nh thức hợp đồng lao động v&agrave; l&agrave;m chuy&ecirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng.</p> <p>Sau đ&oacute;, b&agrave; được x&eacute;t tuyển thẳng c&ocirc;ng chức m&agrave; kh&ocirc;ng phải thi tuyển do c&oacute; bằng thạc sĩ chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết của ĐH Lincoln (Hoa Kỳ) loại giỏi (học tại Việt Nam).</p> <p>Năm 2015, b&agrave; Trinh được bổ nhiệm l&agrave;m Ph&oacute; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND TP Long Xuy&ecirc;n.</p> <p>Đầu năm 2018, tỉnh An Giang tổ chức r&agrave; so&aacute;t to&agrave;n bộ c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng qua thi tuyển, ph&aacute;t hiện c&oacute; nhiều trường hợp x&eacute;t tuyển kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định, trong đ&oacute; c&oacute; b&agrave; Trinh. Tỉnh An Giang sau đ&oacute; đ&atilde; huỷ c&aacute;c quyết định bổ nhiệm trước đ&oacute; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định đối với b&agrave; Trinh v&agrave; chỉ đạo phải thi tuyển c&ocirc;ng chức.</p> <p>UBND TP Long Xuy&ecirc;n l&agrave;m thủ tục cho b&agrave; Trinh tham gia kỳ thi tuyển c&ocirc;ng chức năm 2018. Kết quả kỳ thi n&agrave;y b&agrave; Trinh đậu với tổng điểm l&agrave; 260,5 điểm. Sau đ&oacute;, b&agrave; Trinh được bổ nhiệm lại giữ chức như cũ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Trí thức trẻ
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top