Chuẩn bị tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi

Tại văn bản số 125/VPCP-KGVX ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức khảo sát việc tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước, chuẩn bị kế hoạch tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ trước khi đến trường học trực tiếp.

tiem-ngua-o-quan-3.jpg
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo thăm dò, khảo sát việc tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh việc tiêm vắcxin, báo cáo nhu cầu vắcxin cần nhập khẩu để bảo đảm mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng; thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi.

Ngày 6/01/2022, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 138/VPCP-KGVX đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc mua vắcxin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đời sống
back to top