Chủ tịch Quốc hội: Khơi dậy khát vọng, trách nhiệm phát triển Thủ đô

Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển/Đại biểu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển/Đại biểu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cuộc gặp mặt này là minh chứng cho sự thống nhất ý chí, hành động, ý thức trách nhiệm của những công dân Thủ đô tiêu biểu, vì sự phát triển chung của thành phố Hà Nội và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhất là cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội khơi dậy khát vọng, trách nhiệm phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Cùng đó, tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành tựu phát triển người dân phải được hưởng. Là thành phố có điều kiện hơn các địa phương khác, Hà Nội cần phát huy tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân.

Các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, là hạt nhân trong mọi phong trào; lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của Hà Nội và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Đời sống
back to top