Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V

Phân khúc SUV hạng B và C chuẩn bị đón 2 sản phẩm mới từ VinFast với giá bán hứa hẹn sẽ “mềm” hơn đối thủ, tương tự những gì mà dòng xe Lux đã làm.

<div> <p><span>Những h&igrave;nh ảnh về 2 mẫu &ocirc; t&ocirc; mới được cho l&agrave; VinFast đ&atilde; bị r&ograve; rỉ ra ngo&agrave;i. Những chiếc xe n&agrave;y l&agrave; bản mẫu đất s&eacute;t, được đặt trong sảnh một to&agrave; nh&agrave; v&agrave; ph&iacute;a sau c&oacute; logo quen thuộc của Vingroup. C&oacute; những chiếc đ&atilde; được sơn v&agrave; l&ecirc;n c&aacute;c chi tiết mặc d&ugrave; mới l&agrave; bản mẫu thiết kế.</span></p> <p><span>Theo th&ocirc;ng tin đ&iacute;nh k&egrave;m những bức h&igrave;nh, 2 mẫu xe n&agrave;y thuộc hạng B v&agrave; C, mang kiểu d&aacute;ng SUV, tức cạnh tranh với Hyundai Kona v&agrave; Honda CR-V - những mẫu xe đang giữ ng&ocirc;i vương doanh số trong ph&acirc;n kh&uacute;c.</span></p> <div> <div><span><img alt="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/02/photo-1-1573867884407579413072.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/02/photo-1-1573867884407579413072.jpg" title="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span>Chiếc xe m&agrave;u đỏ thuộc ph&acirc;n kh&uacute;c B, tương đương Hyundai Kona, Ford EcoSport v&agrave; Honda HR-V. Xe c&oacute; thiết kế kh&aacute; tr&ograve;n trịa, đặc biệt l&agrave; phần đầu xe. Dải LED h&igrave;nh chữ V đặc trưng của VinFast tiếp tục xuất hiện tr&ecirc;n 2 mẫu xe mới.</span></p> <div> <div><span><img alt="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/10/photo-1-15738678877831345806264.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/10/photo-1-15738678877831345806264.jpg" title="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span>Chiếc xe m&agrave;u trắng được cho l&agrave; SUV hạng C, l&agrave; đối thủ của Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Xe thừa hưởng nhiều đường n&eacute;t thiết kế giống đ&agrave;n anh Lux SA2.0, chỉ kh&aacute;c ở k&iacute;ch thước nhỏ hơn. Đ&egrave;n LED vẫn tạo h&igrave;nh chữ V đặc trưng, l&agrave; đặc điểm nhận diện những chiếc xe VinFast khi nh&igrave;n từ xa tr&ecirc;n đường.</span></p> <div> <div><span><img alt="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 3." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/16/photo-2-15738678877851829005575.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/18/photo-2-15738678877851829005575.jpg" title="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 3." /></span></div> </div> <div> <div><span><img alt="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 4." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/16/photo-3-15738678877861827456716.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/05/photo-3-15738678877861827456716.jpg" title="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 4." /></span></div> </div> <p><span>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, c&oacute; bức ảnh cho thấy đ&iacute;ch th&acirc;n Chủ tịch Vingroup, &ocirc;ng Phạm Nhật Vương, kiểm tra chi tiết những chiếc xe n&agrave;y. &Ocirc;ng c&ograve;n ngồi v&agrave;o b&ecirc;n trong chiếc xe m&ocirc; h&igrave;nh bằng đất s&eacute;t v&agrave; cầm v&ocirc;-lăng trải nghiệm thực tế. Đứng xung quanh l&agrave; những l&atilde;nh đạo lớn của VinFast như Gi&aacute;m đốc thiết kế David Lyon v&agrave; Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh James DeLuca...</span></p> <div> <div><span><img alt="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 5." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/16/photo-4-15738678877881737682964.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/photo-4-15738678877881737682964.jpg" title="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 5." /></span></div> </div> <div> <div><span><img alt="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 6." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/16/photo-5-15738678877892111709528.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/20/photo-5-15738678877892111709528.jpg" title="Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đích thân thử 2 mẫu xe mới của VinFast cạnh tranh Hyundai Kona và Honda CR-V - Ảnh 6." /></span></div> </div> <p><span>Theo dự kiến trước đ&acirc;y, VinFast sẽ tung ra thị trường nhiều loại xe mới thuộc ph&acirc;n kh&uacute;c phổ th&ocirc;ng hơn, với đủ chủng loại kh&aacute;c nhau c&ugrave;ng t&ecirc;n gọi Pre, v&agrave;o năm 2020. Bởi vậy, kh&ocirc;ng loại trừ khả năng đ&acirc;y l&agrave; 2 mẫu xe Pre đầu ti&ecirc;n m&agrave; VinFast muốn giới thiệu. Hiện tại, xe vẫn trong giai đoạn thiết kế đất s&eacute;t n&ecirc;n sẽ mất một khoảng thời gian d&agrave;i, l&ecirc;n tới h&agrave;ng th&aacute;ng trời, để thử nghiệm qua nhiều loại sản phẩm để chốt phương &aacute;n cuối c&ugrave;ng.</span></p> <p><span>VinFast chưa c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin cụ thể n&agrave;o li&ecirc;n quan tới c&aacute;c mẫu Pre sẽ b&aacute;n ra thị trường. Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;ng đ&atilde; tổ chức b&igrave;nh chọn thiết kế cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; chọn ra những bản ph&aacute;c thảo được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất. Ngo&agrave;i ra, mức gi&aacute; của d&ograve;ng Pre được cho biết sẽ rẻ hơn 20-30% xe tương đương tr&ecirc;n thị trường.</span></p> <div><span><span>VinFast miễn ph&iacute; l&atilde;i vay 2 năm đầu ti&ecirc;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua xe Fadil</span></span></div> </div>

Theo Trí thức trẻ
back to top