Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công khai nguy cơ rủi ro trong vụ cháy kho hóa chất

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng công khai nồng độ hóa chất sau vụ cháy nhà kho hóa chất trong cảng Đức Giang (quận Long Biên) sáng nay.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ ch&aacute;y kho h&oacute;a chất trong cảng Đức Giang s&aacute;ng nay, trao đổi với b&aacute;o ch&iacute;, Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội cho biết, với c&aacute;c vụ ch&aacute;y, đặc biệt l&agrave; ch&aacute;y h&oacute;a chất, lực lượng chức năng đều c&oacute; c&aacute;c phương &aacute;n cứu hộ, cứu nạn v&agrave; ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công khai nguy cơ rủi ro trong vụ cháy kho hóa chất - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/30/icdn-dantri-com-vn_chay-111-1593501247694.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/30/icdn-dantri-com-vn_chay-111-1593501247694.jpg" title="Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công khai nguy cơ rủi ro trong vụ cháy kho hóa chất - 1" /> <figcaption> <p>Vụ ch&aacute;y lớn ở Đức Giang trong s&aacute;ng nay. (Ảnh: Việt Hưng)</p> </figcaption> </figure> <p>&ldquo;Ch&aacute;y h&oacute;a chất g&igrave;, m&aacute;y đo được nồng độ h&oacute;a chất ở khu vực đ&oacute; cho kết quả như thế n&agrave;o th&igrave; đều phải c&ocirc;ng bố, c&ocirc;ng khai đến với người d&acirc;n. Nếu vụ ch&aacute;y ảnh hưởng đến sức khỏe th&igrave; phải c&oacute; giải ph&aacute;p, thậm ch&iacute; l&agrave; phải di d&acirc;n ra v&ugrave;ng kh&aacute;c&rdquo;, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung n&oacute;i.</p> <p>Như đ&atilde; đưa tin, khoảng 8h s&aacute;ng nay, xảy ra vụ ch&aacute;y lớn ở kho xưởng h&oacute;a chất nằm trong cảng Đức Giang, r&igrave;a s&ocirc;ng Đuống (H&agrave; Nội). Qu&aacute; tr&igrave;nh dập lửa, lực lượng chức năng gặp những kh&oacute; khăn do c&aacute;c th&ugrave;ng h&oacute;a chất trong nh&agrave; kho bị nổ văng ra xa cả trăm m&eacute;t.</p> <p>Đến hơn 10h s&aacute;ng nay, đ&aacute;m ch&aacute;y cơ bản được khống chế, kh&ocirc;ng để lửa ch&aacute;y lan sang c&aacute;c khu vực nguy hiểm gần đ&oacute;.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top