Chân dung Bí thư 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025

Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, đã có 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được bầu tại các Đại hội đảng bộ tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025 trong cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (42 tuổi) là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước.

<div> <p>&nbsp;</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group">&nbsp;</figure> </div> <source data-srcset="/sites/default/files/styles/large/public/2020-10/8h22_-_info_-_63_bi_thu_trung_cu.png 1x" media="all and (min-width: 1200px)" type="image/png" /><source data-srcset="/sites/default/files/styles/large/public/2020-10/8h22_-_info_-_63_bi_thu_trung_cu.png 1x" media="all and (min-width: 992px)" type="image/png" /><source data-srcset="/sites/default/files/styles/medium/public/2020-10/8h22_-_info_-_63_bi_thu_trung_cu.png 1x" media="all and (min-width: 768px)" type="image/png" /><source data-srcset="/sites/default/files/styles/medium/public/2020-10/8h22_-_info_-_63_bi_thu_trung_cu.png 1x" media="all and (min-width: 576px)" type="image/png" /><source data-srcset="/sites/default/files/styles/small/public/2020-10/8h22_-_info_-_63_bi_thu_trung_cu.png 1x" media="all and (min-width: 0)" type="image/png" /> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Chân dung Bí thư 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/cafefcdn-com_photo-1-16039443561251278705274.png" title="Chân dung Bí thư 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p>&nbsp;</p> <p class="author">&nbsp;</p>

Theo VOV
back to top