Cây cổ thụ đổ đè ôtô trên phố

Cây sanh cổ thụ trong khuôn viên công trình xây dựng ở số 5 đường Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, bất ngờ đổ đè lên một ôtô lúc 10h ngày 14/4.

<div> <p class="Normal">C&acirc;y sanh cao khoảng 30 m, đường k&iacute;nh gốc 70 cm, v&ograve;ng t&aacute;n rộng hơn 50 m2 bất ngờ đổ nghi&ecirc;ng chắn gần một nửa l&ograve;ng đường, c&agrave;nh c&acirc;y đ&egrave; l&ecirc;n phần đầu &ocirc;t&ocirc; hiệu Toyota Fotuner đang đi theo hướng L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n - Nguyễn Kho&aacute;i. T&agrave;i xế may mắn tho&aacute;t ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.</p> <p class="Normal">&quot;Nh&igrave;n thấy c&acirc;y nghi&ecirc;ng, mọi người la h&eacute;t, hai chiếc xe m&aacute;y kịp chạy tho&aacute;t&quot;, một nh&acirc;n chứng kể lại.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Công nhân cưa cành, dọn cây xanh đổ ở phố Lê Quý Đôn. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_cx-6077-1618380515.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">C&ocirc;ng nh&acirc;n cưa c&agrave;nh, dọn c&acirc;y xanh đổ ở phố L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n. Ảnh: <em>Tất Định. </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">C&acirc;y sanh nằm trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang được đ&agrave;o m&oacute;ng, vẻ ngo&agrave;i tươi tốt; l&uacute;c c&acirc;y đổ trời kh&ocirc;ng mưa, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; lớn.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Chiếc ô tô bị cây đè. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_cx2-7510-1618380516.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Chiếc &ocirc; t&ocirc; bị c&acirc;y đ&egrave;. Ảnh: <em>Tất Định. </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Đội cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng số 4 đến hiện trường để ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng. L&uacute;c 11h30, chiếc &ocirc;t&ocirc; bị đ&egrave; được k&eacute;o ra ph&iacute;a ngo&agrave;i trong t&igrave;nh trạng đầu xe bị m&oacute;p, cong v&ecirc;nh. C&ocirc;ng nh&acirc;n c&ocirc;ng ty c&acirc;y xanh đến cưa c&agrave;nh, thu dọn c&acirc;y đổ.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp. 
back to top