Cây cổ thụ đổ đè ôtô trên phố

Cây sanh cổ thụ trong khuôn viên công trình xây dựng ở số 5 đường Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, bất ngờ đổ đè lên một ôtô lúc 10h ngày 14/4.

<div> <p class="Normal">C&acirc;y sanh cao khoảng 30 m, đường k&iacute;nh gốc 70 cm, v&ograve;ng t&aacute;n rộng hơn 50 m2 bất ngờ đổ nghi&ecirc;ng chắn gần một nửa l&ograve;ng đường, c&agrave;nh c&acirc;y đ&egrave; l&ecirc;n phần đầu &ocirc;t&ocirc; hiệu Toyota Fotuner đang đi theo hướng L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n - Nguyễn Kho&aacute;i. T&agrave;i xế may mắn tho&aacute;t ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.</p> <p class="Normal">&quot;Nh&igrave;n thấy c&acirc;y nghi&ecirc;ng, mọi người la h&eacute;t, hai chiếc xe m&aacute;y kịp chạy tho&aacute;t&quot;, một nh&acirc;n chứng kể lại.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Công nhân cưa cành, dọn cây xanh đổ ở phố Lê Quý Đôn. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_cx-6077-1618380515.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">C&ocirc;ng nh&acirc;n cưa c&agrave;nh, dọn c&acirc;y xanh đổ ở phố L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n. Ảnh: <em>Tất Định. </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">C&acirc;y sanh nằm trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang được đ&agrave;o m&oacute;ng, vẻ ngo&agrave;i tươi tốt; l&uacute;c c&acirc;y đổ trời kh&ocirc;ng mưa, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; lớn.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Chiếc ô tô bị cây đè. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_cx2-7510-1618380516.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Chiếc &ocirc; t&ocirc; bị c&acirc;y đ&egrave;. Ảnh: <em>Tất Định. </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Đội cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng số 4 đến hiện trường để ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng. L&uacute;c 11h30, chiếc &ocirc;t&ocirc; bị đ&egrave; được k&eacute;o ra ph&iacute;a ngo&agrave;i trong t&igrave;nh trạng đầu xe bị m&oacute;p, cong v&ecirc;nh. C&ocirc;ng nh&acirc;n c&ocirc;ng ty c&acirc;y xanh đến cưa c&agrave;nh, thu dọn c&acirc;y đổ.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top