Ca thứ 10 lây virus corona do từng ăn cơm, hát karaoke với người nhiễm

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết ca thứ 10 nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc từng ăn cơm, hát karaoke chung với người nhiễm - là một trong 8 công nhân trở về sau đợt tập huấn ở Vũ Hán.

<div> <p>Cuộc họp với c&aacute;c l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ v&agrave; bộ, ng&agrave;nh về ph&ograve;ng, chống dịch corona diễn ra chiều 4/2 dưới sự chủ tr&igrave; của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c. Trong khi cuộc họp diễn ra, Bộ Y tế ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố ca thứ 10 nhiễm virus corona.</p> <p>Người n&agrave;y được x&aacute;c định ở <span>Vĩnh Ph&uacute;c</span> v&agrave; kh&ocirc;ng nằm trong nh&oacute;m 8 c&ocirc;ng nh&acirc;n của c&ocirc;ng ty Nihon Plast mắc bệnh do đi tập huấn từ Vũ H&aacute;n (Trung Quốc) về.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vừa nhận b&aacute;o c&aacute;o của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người n&agrave;y kh&ocirc;ng nằm trong nh&oacute;m 8 c&ocirc;ng nh&acirc;n về từ Vũ H&aacute;n m&agrave; l&agrave; người nh&agrave;. Dịp Tết, người n&agrave;y ăn cơm, h&aacute;t karaoke c&ugrave;ng người bị nhiễm virus&rdquo;, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xu&acirc;n Tuy&ecirc;n cho hay.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ca thu 10 lay virus corona do tung an com, hat karaoke voi nguoi nhiem hinh anh 1 6_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/08/6_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trung t&acirc;m Y tế huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n (Vĩnh Ph&uacute;c) lập khu vực c&aacute;ch ly đặc biệt để theo d&otilde;i, thăm kh&aacute;m c&aacute;c trường hợp nghi mắc virus corona ở địa phương. Ảnh: <em>Hồng Quang.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị c&oacute; chỉ đạo quyết liệt với t&igrave;nh h&igrave;nh ở địa phương n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly. Hiện, Bộ Y tế đ&atilde; c&oacute; đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c l&ecirc;n kiểm tra v&agrave; l&agrave;m việc tại Vĩnh Ph&uacute;c.</span></p> <p>&quot;Nếu kh&ocirc;ng cẩn thận, đ&acirc;y sẽ th&agrave;nh ổ dịch rất lớn khi đ&atilde; c&oacute; trường hợp l&acirc;y thứ ph&aacute;t&quot;, &ocirc;ng Tuy&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p>N&ecirc;u thực tế dịch bệnh ở Trung Quốc, l&atilde;nh đạo Bộ Y cho biết c&oacute; trường hợp x&eacute;t nghiệm đến lần thứ 4 mới ph&aacute;t hiện virus corona. Như vậy, nguồn l&acirc;y nhiễm tiềm ẩn l&agrave; rất lớn.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Bộ Y tế, bệnh nh&acirc;n thứ 10 được x&aacute;c định nhiễm virus corona l&agrave; P.T.B., nữ, 42 tuổi, c&ocirc;ng nh&acirc;n, sinh sống x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c. B&agrave; B. l&agrave; một trường hợp tiếp x&uacute;c gần với bệnh nh&acirc;n N.T.D, người từng được x&aacute;c định dương t&iacute;nh với virus corona v&agrave;o ng&agrave;y 30/1. Hiện tại, bệnh nh&acirc;n được điều trị tại khu c&aacute;ch ly Trung t&acirc;m Y tế huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, sức khỏe ổn định.</p> <p>Dịch corona được ph&aacute;t hiện lần đầu ti&ecirc;n tại th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc v&agrave;o th&aacute;ng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đ&atilde; lan ra nhiều th&agrave;nh phố của Trung Quốc v&agrave; 26 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ (b&ecirc;n ngo&agrave;i lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.</p> <p>T&iacute;nh đến chiều 4/2, tr&ecirc;n thế giới c&oacute; hơn 20.600 người mắc bệnh, 427 người tử vong. Trong đ&oacute;, lục địa Trung Quốc c&oacute; 425 người tử vong; Philippines 1 người tử vong; Hong Kong (Trung Quốc) 1 người tử vong.</p> <p>Tại Việt Nam c&oacute; 10 người nhiễm virus corona. Trong đ&oacute; c&oacute; 2 cha con người Trung Quốc (1 người đ&atilde; khỏi v&agrave; xuất viện); 5 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam đều trở về từ Vũ H&aacute;n, Trung Quốc (1 người đ&atilde; khỏi v&agrave; xuất viện); 1 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam tiếp x&uacute;c gần với người trong nh&oacute;m trở về từ Vũ H&aacute;n; 1 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam l&agrave; lễ t&acirc;n c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với 2 cha con người Trung Quốc (đ&atilde; khỏi v&agrave; xuất viện); v&agrave; 1 c&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ đến Việt Nam, trước đ&oacute; c&oacute; qu&aacute; cảnh tại Vũ H&aacute;n, Trung Quốc.</p> <p>Hiện 3 người đ&atilde; được điều trị khỏi v&agrave; xuất viện.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OIDzRGP_4P8/5582e94fa20f4b51121e/f5905adb359edcc0858f/720/4f70d01cc85c2102784d.mp4?authen=exp=1580964786~acl=/OIDzRGP_4P8/*~hmac=ff5200d200042aa252a4b1460c508e3a" false="" source-url="/video-bi-sot-sau-khi-di-xem-phao-hoa-cung-nguoi-nhiem-virus-corona-post1042125.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="4f70d01cc85c2102784d" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/yfsgs/2020_02_02/caly1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dXbPygcXJ3Q/157caab1e1f108af51e0/7b9ed7d5b89051ce0881/480/4f70d01cc85c2102784d.mp4?authen=exp=1580964786~acl=/dXbPygcXJ3Q/*~hmac=9ffd287f37cba0f267667c5d4b3e1fd8"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/wmzaXnJOH-E/whls/vod/0/JKX9VltPtDpy_Fz1jD4/4f70d01cc85c2102784d.m3u8?authen=exp=1580921586~acl=/wmzaXnJOH-E/*~hmac=93eac9c8646c7b3c7bbcfae5a0316c68" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dXbPygcXJ3Q/157caab1e1f108af51e0/7b9ed7d5b89051ce0881/480/4f70d01cc85c2102784d.mp4?authen=exp=1580964786~acl=/dXbPygcXJ3Q/*~hmac=9ffd287f37cba0f267667c5d4b3e1fd8" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OIDzRGP_4P8/5582e94fa20f4b51121e/f5905adb359edcc0858f/720/4f70d01cc85c2102784d.mp4?authen=exp=1580964786~acl=/OIDzRGP_4P8/*~hmac=ff5200d200042aa252a4b1460c508e3a" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Bị sốt sau khi đi xem ph&aacute;o hoa c&ugrave;ng người nhiễm virus corona</span></strong> Trung t&acirc;m Y tế huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n (Vĩnh Ph&uacute;c) đang c&aacute;ch ly hơn 10 bệnh nh&acirc;n từng tiếp x&uacute;c với người nhiễm virus corona trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <div> <div> <article article-id="1043036" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="2248,5612"> <header> <p>&nbsp;</p> </header> </article> </div> </div> </section> </div>

Theo news.zing.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top