Cả nước có 47 xã, phường ở cấp độ 4 về dịch COVID-19- thuộc 'vùng đỏ'

Hiện cả nước còn 10 tỉnh bao phủ vắc xin mũi 2 phòng COVID-19 dưới 90%. Không còn tỉnh, thành nào là “vùng cam” và “vùng đỏ”. Có 47 xã, phường thuộc “vùng đỏ”.

Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế đến 12h ngày 12/2 cho thấy, số tỉnh, thành “vùng xanh” - cấp độ 1 về dịch COVID-19 vẫn 48 địa phương; 15 tỉnh, thành còn lại là 'vùng vàng'- cấp độ 2 về dịch COVID-19.

Hiện cả nước không còn tỉnh, thành nào là 'vùng cam' và 'vùng đỏ'.

Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 7.980 xã, phường là 'vùng xanh' giảm hơn 100 xã, phường so với lần cập nhật ngày 9/2 (chiếm 75,3%) (Cập nhật ngày 9/2 là 8.106 xã, phường và tỷ lệ là 76,4%); Có 2.193 xã, phường thuộc 'vùng vàng' (tăng 56 xã, phường), chiếm 20,7%; Có 384 xã, phường là 'vùng cam' (tăng 57 xã, phường) chiếm 3,6%. Đến nay, cả nước có 47 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,4% (cao hơn 13 xã, phường so với đánh giá ngày 9/2).

22-tinh-tiem-vx-cho-tre.jpg
Cả nước có 47 xã, phường ở cấp độ 4 về dịch COVID-19- thuộc 'vùng đỏ'

Tính đến hết ngày 11/2, số liều vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta là 168.451.328 liều; trong đó mũi 1: 70.699.873 liều; Mũi 2: 68.106.082 liều ; Mũi bổ sung: 11.510.535 liều; Mũi 3: 18.118.568 liều.

Hiện 53/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 10/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90%.

Về số vắc xin phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.417.551 liều, trong đó mũi 1: 8.466.616 liều; Mũi 2: 7.950.935 liều.

Hiện 40/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 14/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80-dưới 90%; 9/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% - dưới 80%.

Theo Đời sống
Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ hôm nay

Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ hôm nay

Sáng nay (6/2), 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Năm nay, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ.
back to top