Ca Covid-19 toàn cầu vượt 62 triệu, Mỹ cảnh báo hậu quả thảm khốc

Hơn 62 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu, trong đó gần 1,5 triệu người chết, Mỹ dự báo làn sóng nhập viện mới vì hoạt động tụ tập trong Lễ Tạ ơn.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Thế giới ghi nhận 62.543.009 ca nhiễm v&agrave; 1.457.367 người đ&atilde; tử vong v&igrave; Covid-19, tăng lần lượt 634.964 v&agrave; 10.209 ca chỉ trong một ng&agrave;y, 43.161.704 người đ&atilde; b&igrave;nh phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/556318717114a-Covid-19-5713-1606607690.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=b7ic2idKMD34bCn18Cy4_g" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318717114a-covid-19-5713-1606607690.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/556318717114a-Covid-19-5713-1606607690.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xCgZnk9BwanPyhy2SbuqMg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/29/556318717114a-Covid-19-5713-1606607690.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qk_eQajOZp67fRAAhZOEnw 2x" /><img alt="Nhân viên y tế đưa thi thể người chết vì nCoV ra khỏi container đông lạnh ở El Paso, Texas, Mỹ, ngày 16/11. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318717114a-covid-19-5713-1606607690.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đưa thi thể người chết v&igrave; nCoV ra khỏi container đ&ocirc;ng lạnh ở El Paso, Texas, Mỹ, ng&agrave;y 16/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Mỹ</strong>, v&ugrave;ng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận th&ecirc;m 138.064 ca nhiễm v&agrave; 1.209 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca l&ecirc;n 13.605.048, trong đ&oacute; 272.247 người đ&atilde; chết. Khoảng 90.000 bệnh nh&acirc;n Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện ng&agrave;y 27/11, tăng gấp đ&ocirc;i so với th&aacute;ng trước.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tiến sĩ Celine Gounder, th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m cố vấn chống Covid-19 của Tổng thống đắc cử Joe Biden, dự đo&aacute;n số ca nhiễm, nhập viện v&agrave; tử vong sẽ tăng mạnh trong v&agrave;i tuần tới, sau khi h&agrave;ng triệu người Mỹ tăng cường đi lại, tụ tập trong Lễ Tạ ơn.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Rất nhiều người nghỉ Lễ Tạ ơn với gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; sẽ nhận ra m&igrave;nh phải nhập viện điều trị t&iacute;ch cực trong Gi&aacute;ng sinh v&agrave; Năm mới&quot;, Gounder n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Một số bang v&agrave; th&agrave;nh phố của Mỹ đ&atilde; ban h&agrave;nh lệnh giới nghi&ecirc;m ban đ&ecirc;m với hy vọng ngăn chặn nCoV l&acirc;y nhiễm tại c&aacute;c qu&aacute;n bar, bữa tiệc v&agrave; c&aacute;c sự kiện về đ&ecirc;m kh&aacute;c.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Ấn Độ</strong>, v&ugrave;ng dịch lớn thứ hai thế giới, b&aacute;o c&aacute;o th&ecirc;m 39.567 ca nhiễm v&agrave; 369 ca tử vong, n&acirc;ng tổng số người nhiễm v&agrave; chết v&igrave; Covid-19 l&ecirc;n lần lượt 9.390.791 v&agrave; 136.705.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">T&igrave;nh h&igrave;nh trở n&ecirc;n đặc biệt nghi&ecirc;m trọng tại th&agrave;nh phố New Delhi, khiến nhiều bệnh viện qu&aacute; tải. Giới chức New Delhi tăng gấp 4 lần tiền phạt với người kh&ocirc;ng đeo khẩu trang, l&ecirc;n 2.000 rupee (27 USD).</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Brazil</strong>, v&ugrave;ng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận th&ecirc;m 467 người chết v&igrave; nCoV, n&acirc;ng tổng số ca tử vong l&ecirc;n 172.561. Số người nhiễm nCoV tăng 51.922 trong 24 giờ qua, l&ecirc;n 6.290.272.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Nhiều địa phương tại Brazil phong tỏa từ khi nCoV xuất hiện hồi th&aacute;ng 2, song cuộc sống tại những th&agrave;nh phố lớn đ&atilde; gần trở lại b&igrave;nh thường giống trước đại dịch trong những tuần qua. D&acirc;n ch&uacute;ng đổ tới c&aacute;c qu&aacute;n bar, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; cửa h&agrave;ng, nhiều người kh&ocirc;ng đeo khẩu trang.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuy&ecirc;n bố sẽ kh&ocirc;ng ti&ecirc;m vaccine Covid-19, l&agrave;m dấy l&ecirc;n lo ngại về nguy cơ nhiều người ủng hộ &ocirc;ng cũng l&agrave;m điều tương tự, khiến Brazil kh&ocirc;ng đủ tỷ lệ d&acirc;n số ti&ecirc;m chủng để đạt miễn dịch cộng đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Ch&acirc;u &Acirc;u </strong>đối mặt với đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t mới sau m&ugrave;a h&egrave;, khiến nhiều quốc gia tại đ&acirc;y phải t&aacute;i &aacute;p đặt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch nghi&ecirc;m ngặt, bao gồm lệnh giới nghi&ecirc;m v&agrave; t&igrave;nh trạng khẩn cấp. C&aacute;c biện ph&aacute;p n&agrave;y dường như c&oacute; t&aacute;c dụng trong v&agrave;i ng&agrave;y qua, khi ca nhiễm mới tại một số v&ugrave;ng dịch lớn bắt đầu giảm. Nhiều quốc gia đang nới dần biện ph&aacute;p hạn chế khi m&ugrave;a Gi&aacute;ng sinh đang đến gần.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Ph&aacute;p</strong>, v&ugrave;ng dịch lớn thứ 5 thế giới, b&aacute;o c&aacute;o 2.208.699 ca nhiễm v&agrave; 52.127 ca tử vong sau khi ghi nhận th&ecirc;m 12.580 ca nhiễm v&agrave; 213 ca tử vong. &quot;Đỉnh của l&agrave;n s&oacute;ng thứ hai đ&atilde; qua&quot;, Tổng thống Emmanuel Macron n&oacute;i h&ocirc;m 24/11, nhưng nhấn mạnh vẫn cần tiếp tục nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh l&acirc;y lan.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Macron th&ocirc;ng b&aacute;o cửa h&agrave;ng được mở cửa từ 28/11 v&agrave; sẽ dỡ lệnh y&ecirc;u cầu người d&acirc;n ở nh&agrave; to&agrave;n quốc từ ng&agrave;y 15/12 nếu ca nhiễm mới h&agrave;ng ở mức dưới 5.000. Tuy nhi&ecirc;n, lệnh giới nghi&ecirc;m ban đ&ecirc;m vẫn được giữ nguy&ecirc;n v&agrave; chỉ được nới lỏng v&agrave;o dịp Gi&aacute;ng sinh, từ ng&agrave;y 24-31/12.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Anh </strong>b&aacute;o c&aacute;o th&ecirc;m 15.871 ca nhiễm v&agrave; 479 người chết, n&acirc;ng ca nhiễm v&agrave; tử vong l&ecirc;n lần lượt 1.605.172 v&agrave; 58.030. Ch&iacute;nh phủ Anh t&aacute;i phong tỏa to&agrave;n quốc từ ng&agrave;y 31/10, một trong những lệnh hạn chế nghi&ecirc;m ngặt nhất tại nước n&agrave;y từ sau Thế chiến II.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Giới chức Anh dự kiến dỡ bỏ to&agrave;n bộ hạn chế đi lại trong dịp Gi&aacute;ng sinh. Hạn chế về tụ tập x&atilde; hội cũng dự kiến được nới lỏng trong dịp n&agrave;y để cho ph&eacute;p tối đa ba hộ gia đ&igrave;nh đ&oacute;n kỳ nghỉ lễ c&ugrave;ng nhau. Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh phủ Anh cho biết hơn 23 triệu người sẽ phải chịu những hạn chế chặt chẽ nhất trước khi lệnh phong tỏa to&agrave;n quốc chấm dứt ng&agrave;y 2/12.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Đức </strong>ghi nhận 14.645 ca nhiễm v&agrave; 205 ca tử vong mới, n&acirc;ng tổng số l&ecirc;n lần lượt 1.001.970 v&agrave; 16.377. Giới chức Đức nhận định số ca nhiễm h&agrave;ng ng&agrave;y c&ograve;n ở mức cao v&agrave; lo ngại t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải tại c&aacute;c khu điều trị t&iacute;ch cực của nhiều bệnh viện.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Do lo ngại những người ch&acirc;u &Acirc;u sẽ băng qua bi&ecirc;n giới đến c&aacute;c ngọn n&uacute;i để trượt tuyết, Đức đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c đối t&aacute;c trong Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u (EU) đ&oacute;ng cửa c&aacute;c khu trượt tuyết cho đến th&aacute;ng 1/2021.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">D&acirc;n Đức kh&ocirc;ng bị giới hạn trong nh&agrave; từ 2/11 đến 20/12, nhưng được y&ecirc;u cầu tr&aacute;nh tất cả hoạt động đi lại kh&ocirc;ng cần thiết, chỉ cho ph&eacute;p lưu tr&uacute; qua đ&ecirc;m v&igrave; &quot;mục đ&iacute;ch phi du lịch&quot;. Trường học v&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng vẫn được mở cửa, nhưng tất cả nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bar, nh&agrave; h&aacute;t v&agrave; rạp chiếu phim phải đ&oacute;ng cửa.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Thủ tướng Angela Merkel th&ocirc;ng b&aacute;o siết chặt quy định về khẩu trang, bắt buộc d&acirc;n ch&uacute;ng đeo khẩu trang ở tất cả khu vực c&oacute; lưu lượng người đi bộ qua lại cao c&ugrave;ng trung t&acirc;m c&aacute;c th&agrave;nh phố.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">16 bang ở Đức dự kiến nới lỏng hạn chế trong dịp Gi&aacute;ng sinh từ 23/12 đến 1/1/2021, cho ph&eacute;p tụ tập tối đa 10 người để gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; c&oacute; thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ c&ugrave;ng nhau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Nga</strong>, v&ugrave;ng dịch lớn thứ 4 thế giới, ghi nhận th&ecirc;m 27.100 ca nhiễm nCoV v&agrave; 510 người chết trong v&ograve;ng 24 giờ, n&acirc;ng tổng số l&ecirc;n lần lượt 2.242.633 v&agrave; 39.068.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Điện Kremlin cho biết hệ thống y tế của nước n&agrave;y đang chịu &aacute;p lực lớn, nhưng t&igrave;nh h&igrave;nh vẫn nằm trong tầm kiểm so&aacute;t ngoại trừ một số khu vực. Nga kh&ocirc;ng &aacute;p đặt biện ph&aacute;p phong tỏa to&agrave;n quốc m&agrave; tập trung v&agrave;o c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế theo từng khu vực.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tổng thống Vladimir Putin ng&agrave;y 21/11 cho biết Nga sẵn s&agrave;ng ph&acirc;n phối vaccine Sputnik V cho c&aacute;c nước kh&aacute;c. Theo ph&acirc;n t&iacute;ch lần thứ hai về dữ liệu thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng, Sputnik V đ&atilde; đạt hiệu quả 95%.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển cho biết vaccine hai liều Sputnik V dự kiến c&oacute; gi&aacute; dưới 10 USD tr&ecirc;n thị trường quốc tế v&agrave; miễn ph&iacute; cho c&ocirc;ng d&acirc;n Nga. Nhiệt độ bảo quản vaccine l&agrave; 2-8 độ C, cao hơn so với một số loại vaccine kh&aacute;c.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Sergei Shoigu th&ocirc;ng b&aacute;o qu&acirc;n đội Nga đ&atilde; bắt đầu chiến dịch ti&ecirc;m chủng h&agrave;ng loạt với mục ti&ecirc;u ti&ecirc;m vaccine cho 400.000 qu&acirc;n nh&acirc;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Iran</strong>, v&ugrave;ng dịch lớn nhất Trung Đ&ocirc;ng, b&aacute;o c&aacute;o 47.486 người chết, tăng 391, trong tổng số 935.799 ca nhiễm, tăng 13.402. Số ca nhiễm v&agrave; tử vong v&igrave; nCoV ở Iran c&oacute; xu hướng tăng mạnh kể từ đầu th&aacute;ng 9, với t&igrave;nh trạng gia tăng được b&aacute;o c&aacute;o tại gần như to&agrave;n bộ 31 tỉnh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Giới chức Iran thừa nhận số liệu ch&iacute;nh thức dường như thấp hơn so với mức độ nghi&ecirc;m trọng của đại dịch ở nước n&agrave;y. Từ 21/11, Iran &aacute;p đặt hạn chế chống dịch mới, bao gồm đ&oacute;ng cửa c&aacute;c hộ kinh doanh v&agrave; dịch vụ kh&ocirc;ng thiết yếu tại thủ đ&ocirc; Tehran v&agrave; khoảng 160 th&agrave;nh phố v&agrave; thị trấn được x&aacute;c định nguy cơ ở mức &quot;đỏ&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc; t&ocirc; sẽ kh&ocirc;ng được ph&eacute;p rời khỏi hoặc đi v&agrave;o c&aacute;c th&agrave;nh phố &quot;đỏ&quot; v&agrave; c&aacute;c quy định hạn chế l&aacute;i xe kh&aacute;c sẽ được &aacute;p dụng nhằm khuyến kh&iacute;ch mọi người ở nh&agrave;. C&aacute;c hạn chế nhẹ hơn sẽ được &aacute;p dụng cho c&aacute;c khu vực &quot;cam&quot; v&agrave; &quot;v&agrave;ng&quot; c&oacute; rủi ro thấp hơn. Truyền th&ocirc;ng nh&agrave; nước cho biết c&aacute;c hạn chế sẽ k&eacute;o d&agrave;i &iacute;t nhất hai tuần.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Sau một thời gian ổn định, <strong>H&agrave;n Quốc</strong> ghi nhận ca nhiễm h&agrave;ng ng&agrave;y cao nhất kể từ th&aacute;ng ba, l&agrave;m dấy l&ecirc;n lo ngại về một l&agrave;n s&oacute;ng lớn thứ ba. Nước n&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o th&ecirc;m 488 ca nhiễm, n&acirc;ng tổng số ca nhiễm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc l&ecirc;n 33.375, trong đ&oacute; 522 trường hợp tử vong, tăng 6 ca.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">H&agrave;n Quốc h&ocirc;m 19/11 thắt chặt c&aacute;c hướng dẫn ngăn chặn Covid-19 trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 3/12. Qu&aacute;n bar, c&acirc;u lạc bộ đ&ecirc;m, c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o v&agrave; sự kiện thể thao vẫn được ph&eacute;p hoạt động nhưng phải giới hạn lượng người tham dự.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tại Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, <strong>Indonesia </strong>l&agrave; v&ugrave;ng dịch lớn nhất khu vực với 527.999 ca nhiễm, tăng 5.418, trong đ&oacute; 16.646 người chết, tăng 125.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi giữa th&aacute;ng 11 th&ocirc;ng b&aacute;o nước n&agrave;y dự định ti&ecirc;m chủng h&agrave;ng loạt cho nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n tuyến đầu kh&aacute;c từ th&aacute;ng 12, nhằm kiềm chế dịch bệnh v&agrave; hỗ trợ phục hồi kinh tế. Indonesia sẽ sử dụng một số loại vaccine Covid-19 tiềm tăng như Sinovac của Trung Quốc.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Philippines </strong>b&aacute;o c&aacute;o 427.797 ca nhiễm v&agrave; 8.333 ca tử vong, tăng lần lượt 1.893 v&agrave; 79 ca, l&agrave; v&ugrave;ng dịch lớn thứ hai khu vực.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">T&igrave;nh h&igrave;nh dịch tại Philippines gần đ&acirc;y được cải thiện. Tổng thống Rodrigo Duterte ng&agrave;y 21/11 chấm dứt lệnh cấm nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế ra nước ngo&agrave;i, mở đường cho y t&aacute; nước n&agrave;y nhận việc ở nước ngo&agrave;i. Năm 2019, gần 17.000 y t&aacute; Philippines đ&atilde; k&yacute; hợp đồng l&agrave;m việc ở nước ngo&agrave;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, để đảm bảo Philippines c&oacute; đủ nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế nhằm tiếp tục chiến đấu với đại dịch, chỉ 5.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế được ph&eacute;p rời đi trong năm.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Maria Van Kerkhove, trưởng nh&oacute;m kỹ thuật về Covid-19 của WHO ng&agrave;y 27/11 n&oacute;i rằng ngay cả khi c&aacute;c quốc gia ghi nhận ca Covid-19 mới giảm, họ vẫn cần phải cảnh gi&aacute;c. &quot;Điều ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn thấy l&agrave; t&igrave;nh huống m&agrave; c&aacute;c bạn chuyển từ trạng th&aacute;i phong tỏa để kiểm so&aacute;t virus rồi lại phải tiến h&agrave;nh một đợt phong tỏa kh&aacute;c&quot;, Kerkhove n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">(Theo <em>AFP, Reuters</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top