Bốn thuyền viên mất tích trên vùng biển Hải Phòng đã tử vong

Bốn thuyền viên trên tàu cá bị đâm chìm trên biển Hải Phòng ngày 9/6 đã tử vong. Thi thể của các thuyền viên sẽ được đưa vào bờ vào chiều nay (14/6).

<div> <p>L&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m Phối hợp t&igrave;m kiếm, cứu nạn H&agrave;ng hải khu vực 1 cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy thi thể 4 thuyền vi&ecirc;n tr&ecirc;n t&agrave;u c&aacute; TH 90282 TS bị ch&igrave;m sau va chạm với t&agrave;u chở dầu Annie Gas 09 ng&agrave;y 9/6 vừa qua.</p> <p>Như đ&atilde; th&ocirc;ng tin, vụ va chạm đ&atilde; khiến một thuyền vi&ecirc;n tử vong, bốn thuyền vi&ecirc;n kh&aacute;c của t&agrave;u c&aacute; mất t&iacute;ch.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bốn thuyền viên mất tích trên vùng biển Hải Phòng đã tử vong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_4-thuyen-vien-mat-tich-tren-vung-bien-hai-phong-da-tu-vong-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">T&agrave;u cứu hộ t&igrave;m c&aacute;ch đưa thi thể thuyền vi&ecirc;n v&agrave;o bờ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến 9h ng&agrave;y 11/6, lực lượng t&igrave;m kiếm cứu nạn tại hiện trường ph&aacute;t hiện một đầu lưới đ&aacute;nh c&aacute; tại khu vực gần vị tr&iacute; t&agrave;u ch&igrave;m, nghi l&agrave; của t&agrave;u TH 90282 TS.</p> <p>Nhận định đ&acirc;y l&agrave; đầu mối th&ocirc;ng tin quan trọng, lực lượng chức năng l&ecirc;n phương &aacute;n cho đội thợ lặn xuống t&igrave;m c&aacute;c thuyền vi&ecirc;n đang mất t&iacute;ch.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bốn thuyền viên mất tích trên vùng biển Hải Phòng đã tử vong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_4-thuyen-vien-mat-tich-tren-vung-bien-hai-phong-da-tu-vong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">T&igrave;m thấy thi thể thuyền vi&ecirc;n mất t&iacute;ch</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau nhiều lần nỗ lực lặn t&igrave;m kiếm với độ s&acirc;u khoảng 40m, đội thợ lặn ph&aacute;t hiện x&aacute;c t&agrave;u TH 90282 TS tại vị tr&iacute; 19054.37N; 107003.5E.</p> <p>Hoạt động t&igrave;m kiếm nạn nh&acirc;n mất t&iacute;ch gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi do ảnh hưởng của cơn b&atilde;o số 1.</p> <p>S&aacute;ng nay (14/6), đội thợ lặn ph&aacute;t hiện thi thể một thuyền vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n l&uacute;c 7h15. Tiếp tục t&igrave;m kiếm cơ quan cứu hộ đ&atilde; lần lượt ph&aacute;t hiện thi thể ba nạn nh&acirc;n c&ograve;n lại.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bốn thuyền viên mất tích trên vùng biển Hải Phòng đã tử vong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_4-thuyen-vien-mat-tich-tren-vung-bien-hai-phong-da-tu-vong-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c cơ quan chức năng họp b&agrave;n phương &aacute;n đưa thi thể thuyền vi&ecirc;n v&agrave;o bờ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến gần 9h s&aacute;ng nay, thi thể của 4 thuyền vi&ecirc;n được đưa l&ecirc;n t&agrave;u SAR 411 về cầu cảng Trung t&acirc;m Phối hợp t&igrave;m kiếm cứu nạn h&agrave;ng hải Việt Nam tại Hải ph&ograve;ng. C&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan đang l&agrave;m thủ tục theo quy định để b&agrave;n giao cho cơ quan chức năng v&agrave; người nh&agrave;.</p> <p>T&agrave;u SAR 411 sẽ cập cầu cảng Trung t&acirc;m đưa thi thể c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave;o bờ l&uacute;c 14h30 ng&agrave;y chiều nay.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top