Bộ trưởng Indonesia bị bắt vì nghi nhận hối lộ

Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) ngày 25/11 thông báo bộ trưởng Ngư nghiệp của nước này là nghi phạm trong một vụ nhận hối lộ liên quan đến việc xuất khẩu tôm.

<div> <p>Bộ trưởng H&agrave;ng hải v&agrave; Ngư nghiệp Indonesia Edhy Prabowo đ&atilde; bị bắt khi vừa xuống s&acirc;n bay ở Jakarta ng&agrave;y 25/11, sau một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c ở Mỹ, <em>AP</em> đưa tin.</p> <p>&Ocirc;ng Prabowo đ&atilde; xin lỗi v&agrave; n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm cho những thứ đ&atilde; l&agrave;m&rdquo;.</p> <p>Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Prabowo, 5 quan chức kh&aacute;c v&agrave; một doanh nh&acirc;n được th&ocirc;ng b&aacute;o l&agrave; nghi phạm trong vụ hối lộ.</p> <p>KPK cho biết &ocirc;ng Prabowo bị c&aacute;o buộc nhận &iacute;t nhất <abbr class="rate-usd">240.000 USD</abbr> từ nhiều c&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua hai trợ l&yacute; v&agrave;o th&aacute;ng n&agrave;y. Hai trợ l&yacute; cũng trở th&agrave;nh nghi phạm trong vụ việc.</p> <p>Ủy ban cũng c&aacute;o buộc bộ trưởng đ&atilde; d&ugrave;ng số tiền n&agrave;y để mua sắm khi ở Mỹ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bo truong xin loi sau khi nhan hoi lo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/znews-photo-zadn-vn_5fbedbfe22a8a.jpg" title="bộ trưởng xin lỗi sau khi nhận hối lộ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Edhy Prabowo bị bắt ở s&acirc;n bay Jakarta ng&agrave;y 25/11. Ảnh: <em>Kompas</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Prabowo v&agrave; vợ đ&atilde; d&ugrave;ng tiền để mua h&agrave;ng xa xỉ trong chuyến đi Mỹ, bao gồm một chiếc đồng hồ Rolex v&agrave; t&uacute;i Louis Vuitton.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Prabowo đ&atilde; hủy lệnh cấm xuất khẩu ấu tr&ugrave;ng t&ocirc;m của người tiền nhiệm. Quyết định n&agrave;y đ&atilde; vấp phải sự phản đối của người tiền nhiệm v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; hoạt động lo ngại về t&iacute;nh bền vững của việc khai th&aacute;c.</p> <p>Tổng thống Indonesia Joko Widodo n&oacute;i &ocirc;ng t&ocirc;n trọng quyết định bắt &ocirc;ng Prabowo của KPK.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i tin KPK l&agrave;m việc với th&aacute;i độ minh bạch, c&ocirc;ng khai v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;, &ocirc;ng Widodo n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n. &ldquo;Ch&iacute;nh quyền lu&ocirc;n ủng hộ c&aacute;c nỗ lực diệt trừ nạn tham nhũng&rdquo;.</p> <p>Nếu bị kết tội, &ocirc;ng Prabowo c&oacute; thể bị kết &aacute;n đến 20 năm t&ugrave;.</p> <p>Hai th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nội c&aacute;c của &ocirc;ng Widodo đ&atilde; bị phạt t&ugrave; trong c&aacute;c vụ &aacute;n tham nhũng.</p> <p>Cựu Bộ trưởng C&aacute;c vấn đề x&atilde; hội Idrus Marham bị kết &aacute;n 5 năm trong vụ hối lộ li&ecirc;n quan đến một dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than tr&ecirc;n đảo Sumatra. Cựu Bộ trưởng Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Thể thao Imam Nahrawi bị kết &aacute;n 7 năm sau khi sử dụng trợ cấp của Ủy ban Thể thao Quốc gia cho mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top