Thông điệp trái ngược của TT Trump và ông Biden trong Lễ Tạ ơn

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã thể hiện một sự đối lập đáng kinh ngạc trong thông điệp trước ngày Lễ Tạ ơn.

<div> <p>Theo<em> NPR,</em> &ocirc;ng Biden h&ocirc;m 25/11 đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu ng&agrave;y Lễ Tạ ơn tại Wilmington, qu&ecirc; nh&agrave; Delaware, k&ecirc;u gọi người d&acirc;n Mỹ đo&agrave;n kết để bảo vệ cộng đồng của m&igrave;nh trong bối cảnh cả nước đang trải qua dịp nghỉ lễ giữa đại dịch.</p> <p>Số ca mắc Covid-19 li&ecirc;n tục lập kỷ lục trong những ng&agrave;y qua v&agrave; h&ocirc;m 25/11 l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n số ca tử vong h&agrave;ng ng&agrave;y vượt mốc 2.000 người kể từ th&aacute;ng 4.</p> <p>Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh, tổng thống đắc cử nhắc tới việc h&agrave;n gắn đất nước trong một kỳ nghỉ đầy kh&oacute; khăn.</p> <p>&quot;Virus đ&atilde; chia rẽ ch&uacute;ng t&ocirc;i, l&agrave;m ch&uacute;ng ta giận dữ, đặt ch&uacute;ng ta v&agrave;o t&igrave;nh thế chống lại nhau. T&ocirc;i biết đất nước n&agrave;y đ&atilde; mệt mỏi với cuộc chiến, nhưng ch&uacute;ng ta cần nhớ rằng: ch&uacute;ng ta đang chiến đấu với virus, kh&ocirc;ng phải với nhau&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> <p>Nhắc tới sự hy sinh của c&aacute;c b&aacute;c sĩ, y t&aacute; v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n tuyến đầu, &ocirc;ng Biden k&ecirc;u gọi người Mỹ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch, coi c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ sức khỏe cơ bản như giữ khoảng c&aacute;ch x&atilde; hội v&agrave; đeo khẩu trang l&agrave; &quot;nghĩa vụ của người y&ecirc;u nước&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thong diep trai nguoc cua Trump va Biden anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/znews-photo-zadn-vn_gettyimages_1229785663_custom_0e21528708a09ea267b3a9d615d043fb26243706_s1600_c85.jpg" title="Thông điệp trái ngược của Trump và Biden ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống đắc cử Joe Biden c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu Lễ Tạ ơn tại Wilmington, bang Delaware h&ocirc;m 25/11. Ảnh: <em>Getty.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t v&agrave; Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh (CDC) k&ecirc;u gọi người d&acirc;n Mỹ ở nh&agrave; v&agrave; hạn chế đi du lịch v&agrave;o dịp Lễ Tạ ơn nhằm ngăn chặn sự l&acirc;y lan của virus. Tuy nhi&ecirc;n h&agrave;ng triệu người vẫn di chuyển trong kỳ nghỉ n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cho biết gia đ&igrave;nh &ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng họp mặt đầy đủ như truyền thống m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute;, &ocirc;ng c&ugrave;ng vợ sẽ chỉ ăn mừng Lễ Tạ ơn c&ugrave;ng con g&aacute;i v&agrave; con rể.</p> <p>Chỉ một l&uacute;c trước đ&oacute;, Tổng thống Trump c&oacute; cuộc điện thoại từ Nh&agrave; Trắng tới một sự kiện kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức của c&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p đảng Cộng h&ograve;a của bang Pennsylvania, lặp lại những tuy&ecirc;n bố v&ocirc; căn cứ về việc c&oacute; &quot;gian lận&quot; trong cuộc bầu cử vừa qua.</p> <p>&quot;Cuộc bầu cử n&agrave;y phải được xoay chuyển&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i bất chấp kết quả bầu cử đ&atilde; được x&aacute;c nhận ở một số bang quan trọng, bao gồm Pennsylvania. Hơn nữa, qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực cho ch&iacute;nh quyền Biden cũng đ&atilde; ch&iacute;nh thức được tiến h&agrave;nh.</p> <p>Ngay sau đ&oacute;, Nh&agrave; Trắng cho biết tổng thống đ&atilde; k&yacute; lệnh &acirc;n x&aacute; cho cựu cố vấn an ninh quốc gia của m&igrave;nh, Michael Flynn. &Ocirc;ng Flynn bị buộc tội n&oacute;i dối c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của Cục Điều tra Li&ecirc;n bang (FBI) về việc c&oacute; li&ecirc;n hệ với đại sứ Nga khi đ&oacute;.</p> <p>&quot;Xin ch&uacute;c mừng tướng Flynn v&agrave; gia đ&igrave;nh tuyệt vời của &ocirc;ng ấy. T&ocirc;i biết rằng giờ c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; một Lễ Tạ ơn thực sự tuyệt vời&quot;, &ocirc;ng Trump viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top