Biển số trúng đấu giá được bán kèm theo xe từ ngày 15/8

Thông tư quy định khi chuyển quyền sở hữu, chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số xe, không giao cho chủ mới. Riêng đối với trường hợp biển số trúng đấu giá thì được phép chuyển nhượng xe kèm theo biển số.
Không được chuyển nhượng xe kèm theo biển số định danh
Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 15/8, với nhiều điểm mới đáng chú ý như: quản lý biển số theo phương thức định danh; các quy định liên quan đến biển số xe trúng đấu giá.
Theo thông tư, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, series biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số.
Bien so trung dau gia duoc ban kem theo xe tu ngay 15/8

Không được chuyển nhượng xe kèm theo biển số định danh.

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú, số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Đáng chú ý, thông tư quy định khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số xe, không giao cho chủ mới của xe.

Sau đó, chủ cũ của phương tiện nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Riêng đối với trường hợp biển số trúng đấu giá thì được phép chuyển nhượng xe kèm theo biển số.
Bien so trung dau gia duoc ban kem theo xe tu ngay 15/8-Hinh-2
Thông tư quy định khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số xe, không giao cho chủ mới của xe.
Trường hợp chủ xe nộp lại biển số định danh, biển số này sẽ được giữ lại trong thời hạn 5 năm tại cơ quan công an. Trong thời gian này, nếu chủ của biển số định danh mua xe mới sẽ được cấp lại đúng biển số đó. Quá thời hạn 5 năm nếu chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Biển số trúng đấu giá được chuyển nhượng kèm theo xe
Bên cạnh đó, thông tư mới của Bộ Công an cũng quy định về thủ tục đăng ký, quản lý biển số xe trúng đấu giá.
Cụ thể, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số ôtô thực hiện đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc phòng cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số trúng đấu giá.
Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe trúng đấu giá. Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.
Bien so trung dau gia duoc ban kem theo xe tu ngay 15/8-Hinh-3
Cá nhân trúng đấu giá biển số ôtô thực hiện đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc phòng cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số trúng đấu giá.
Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.
Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá: chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu.
Bien so trung dau gia duoc ban kem theo xe tu ngay 15/8-Hinh-4
Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định, được đăng ký, giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá (chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá). Tổ chức, cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác; được chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe; Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8 Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.
Theo Đời sống
back to top