Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ

Sáng nay, 23/6, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận, Bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng có gửi đơn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

<div> <p>Tỉnh ủy Quảng Ng&atilde;i cho biết, hiện đơn n&agrave;y của hai vị l&atilde;nh đạo đang chờ Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư xem x&eacute;t, giải quyết.</p> <p>Một l&atilde;nh đạo tỉnh Quảng Ng&atilde;i cho hay việc &ocirc;ng Chữ v&agrave; &ocirc;ng Căng xin th&ocirc;i giữ chức vụ xuất ph&aacute;t từ nguyện vọng c&aacute; nh&acirc;n, nhằm tạo điều kiện để kiện to&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ng&atilde;i nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức v&agrave;o thời gian tới.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ (SN 1963, qu&ecirc; huyện Nghĩa H&agrave;nh, tỉnh Quảng Ng&atilde;i). Trước khi l&agrave;m B&iacute; thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 &ocirc;ng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ng&atilde;i v&agrave; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bi-thu-va-chu-tich-quang-ngai-gui-don-xin-thoi-chuc-vu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&iacute; thư tỉnh ủy L&ecirc; Viết Chữ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 16/6, tại trụ sở TƯ Đảng, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng chủ tr&igrave; hội nghị Bộ Ch&iacute;nh trị để xem x&eacute;t, thi h&agrave;nh kỷ luật &ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ, uỷ vi&ecirc;n TƯ, B&iacute; thư Tỉnh uỷ, Trưởng đo&agrave;n đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị nhận thấy, &ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ c&aacute;c nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 v&agrave; của Ban c&aacute;n sự Đảng, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 trong việc cho chủ trương, quyết định điều động, bổ nhiệm, lu&acirc;n chuyển v&agrave; giới thiệu c&aacute;n bộ ứng cử, cử c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp ĐH&nbsp;của tỉnh đi c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập ở nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn.</p> <p>Theo Bộ Ch&iacute;nh trị, những việc l&agrave;m tr&ecirc;n của &ocirc;ng L&ecirc; Viết Chữ đ&atilde; vi phạm quy chế l&agrave;m việc của Tỉnh uỷ v&agrave; c&aacute;c quy định của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước. Vi phạm, khuyết điểm của &ocirc;ng Chữ l&agrave; nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng xấu đến uy t&iacute;n của cấp uỷ, ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đồng ch&iacute; đến mức cần phải xử l&yacute; kỷ luật nghi&ecirc;m minh theo quy định của Đảng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bi-thu-va-chu-tich-quang-ngai-gui-don-xin-thoi-chuc-vu-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ph&oacute; b&iacute; thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i Trần Ngọc Căng</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại kỳ họp thứ 45 từ ng&agrave;y 1-4/6 tại H&agrave; Nội, UB Kiểm tra TƯ x&eacute;t nội dung, t&iacute;nh chất, mức độ, hậu quả vi phạm&nbsp;đ&atilde; được kết luận tại kỳ họp&nbsp;44. Căn cứ quy định của Đảng về xử l&yacute; kỷ luật đảng vi&ecirc;n,&nbsp;đ&atilde; quyết định thi h&agrave;nh kỷ luật&nbsp;cảnh c&aacute;o &ocirc;ng Trần Ngọc Căng, Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy, B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i &nbsp;v&igrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều vi phạm, khuyết điểm nghi&ecirc;m trọng trong l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, sử dụng đất đai, t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n s&aacute;ch, dự &aacute;n đầu tư v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Ngọc Căng (SN 1960, qu&ecirc; huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ng&atilde;i) từng giữ chức vụ trưởng Ban d&acirc;n vận Tỉnh ủy, ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trước khi giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i từ năm 2015.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top