Bé trai 3 tuổi ở TP.HCM tử vong bất thường

Bé trai ở Tân Phú nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, ngưng tim, ngưng thở.

<div> <p>Ng&agrave;y 19/1, b&aacute;c sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết ng&agrave;y 15/1, đơn vị n&agrave;y tiếp nhận b&eacute; P.T.T. (3 tuổi, ngụ tại đường Thạch Lam, Ph&uacute; Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;) trong t&igrave;nh trạng ngưng tim ngoại viện.</p> <p>Theo chia sẻ của người cha, bệnh nhi kh&ocirc;ng ở c&ugrave;ng với mẹ. Gần đ&acirc;y, cha b&eacute; phải v&agrave;o bệnh viện chăm s&oacute;c người th&acirc;n n&ecirc;n trẻ ở c&ugrave;ng người d&igrave;. Sau khi ăn cơm tối, b&eacute; đi ngủ một l&uacute;c. Người d&igrave; ph&aacute;t hiện trẻ co giật to&agrave;n th&acirc;n, t&iacute;m t&aacute;i n&ecirc;n gọi cha b&eacute; về đưa đến Bệnh viện B&igrave;nh T&acirc;n hồi sức. Khi b&eacute; c&oacute; nhịp tim trở lại, cơ sở y tế n&agrave;y chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="be 3 tuoi tu vong nghi bao hanh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/19/znews-photo-zadn-vn_bvnhidong1.jpg" title="bé 3 tuổi tử vong nghi bạo hành ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi tiếp nhận bệnh nhi. Ảnh minh họa: <em>Li&ecirc;u L&atilde;m.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&aacute;c sĩ Phương cho biết khi nhập viện, b&eacute; rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng h&ocirc;n m&ecirc;, mạch nhanh, tim kh&ocirc;ng r&otilde;, đồng tử gi&atilde;n, phản xạ yếu, s&ugrave;i bọt hồng. B&aacute;c sĩ chẩn đo&aacute;n sơ bộ cho thấy trẻ ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Ngo&agrave;i ra, cơ thể của b&eacute; c&oacute; nhiều vết bầm dưới da, thiếu oxy n&atilde;o nặng.</p> <p>Sau khi kh&aacute;m sơ bộ, c&aacute;c b&aacute;c sĩ mời c&ocirc;ng an địa phương v&agrave; c&ocirc;ng an phường T&acirc;n Ph&uacute; đến l&agrave;m việc. Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế khoa Cấp cứu đ&atilde; h&uacute;t đờm nhớt, cố định nội kh&iacute; quản, truyền Adrenaline, truyền dịch n&acirc;ng huyết &aacute;p, an thần, kh&aacute;ng sinh. Sau khi hồi sức, c&aacute;c b&aacute;c sĩ tiến h&agrave;nh chụp CT n&atilde;o to&agrave;n bộ cho bệnh nhi.</p> <p>&quot;Kết quả CT khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i bất ngờ, b&eacute; bị ph&ugrave; n&atilde;o rất nặng, xuất huyết dưới m&agrave;ng cứng giai đoạn cấp quanh b&aacute;n cầu đại n&atilde;o, d&agrave;y 5-7 mm. Xuất huyết lan v&agrave;o trong v&aacute;ch li&ecirc;n b&aacute;n cầu. Đường giữa g&atilde;y lệch sang b&ecirc;n phải 7 mm, tho&aacute;t vị n&atilde;o. T&igrave;nh trạng ph&ugrave; n&atilde;o rất nặng, &aacute;p lực ngoại sọ tăng nhiều dẫn đến tụt n&atilde;o&quot;, b&aacute;c sĩ Phương n&oacute;i.</p> <p>Cha b&eacute; cho biết trước đ&acirc;y từng thấy cơ thể của con c&oacute; nhiều vết bầm v&agrave; phải đưa b&eacute; đến bệnh viện.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hồi sức rất l&acirc;u v&agrave; tiến h&agrave;nh hội chẩn to&agrave;n viện. Sau khi hội chẩn, c&aacute;c b&aacute;c sĩ nhận định 2 nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng n&agrave;y l&agrave; chấn thương v&agrave; bệnh l&yacute;. T&ocirc;i kh&ocirc;ng loại trừ nguy&ecirc;n nh&acirc;n bệnh l&yacute; nhưng khả năng n&agrave;y rất hiếm. Do đ&oacute;, c&aacute;c b&aacute;c sĩ nghĩ nhiều hơn về khả năng ngoại lực t&aacute;c động&quot;, b&aacute;c sĩ Phương nhận định.</p> <p>D&ugrave; được c&aacute;c b&aacute;c sĩ nỗ lực cấp cứu, b&eacute; trai kh&ocirc;ng qua khỏi sau một ng&agrave;y nhập viện. Để x&aacute;c định chắc chắn nguy&ecirc;n nh&acirc;n, Bệnh viện Nhi đồng 1 th&ocirc;ng b&aacute;o cơ quan chức năng v&agrave; ph&aacute;p y v&agrave;o cuộc điều tra.</p> <p>Theo b&aacute;c sĩ Phương, trẻ bị bạo h&agrave;nh thường c&oacute; biểu hiện thần kinh như xuất huyết n&atilde;o, xuất huyết phổi, suy h&ocirc; hấp... Đa số trẻ xuất hiện t&igrave;nh trạng n&agrave;y đều c&oacute; biểu hiện ngo&agrave;i da như vết bầm tr&ecirc;n tay, ch&acirc;n hay vị tr&iacute; đặc biệt tr&ecirc;n cổ. Ngo&agrave;i ra, trẻ tử vong nghi do bạo h&agrave;nh thường kh&ocirc;ng x&aacute;c định nguy&ecirc;n nh&acirc;n, c&oacute; yếu tố gia đ&igrave;nh phức tạp.</p> <p>&quot;Tiếp nhận trường hợp tử vong bất thường v&agrave; c&oacute; sự nghi ngờ ph&aacute;p l&yacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ khai th&aacute;c bệnh sử th&acirc;n nh&acirc;n. Nếu lời giải th&iacute;ch ph&ugrave; hợp với bệnh l&yacute; của b&eacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể sẽ mời cơ quan chức năng để l&agrave;m việc. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n bệnh viện tiếp nhận c&aacute;c trường hợp n&agrave;y&quot;, b&aacute;c sĩ Phương.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top