Bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa bị bỏ quên trong nhà vệ sinh trường học

Mấy ngày qua trên mạng xã hội lan truyền việc cháu bé 3 tuổi học ở trường Mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị bỏ quên trong nhà vệ sinh, đến hơn 7h tối gia đình phải báo công an hỗ trợ tìm kiếm thì phát hiện cháu đang bị nhốt và khóc trong nhà vệ sinh.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Mấy ng&agrave;y qua tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội lan truyền việc ch&aacute;u b&eacute; 3 tuổi học ở trường Mầm non x&atilde; Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh H&oacute;a) bị bỏ qu&ecirc;n trong nh&agrave; vệ sinh, đến hơn 7h tối gia đ&igrave;nh phải b&aacute;o c&ocirc;ng an hỗ trợ t&igrave;m kiếm th&igrave; ph&aacute;t hiện ch&aacute;u đang bị nhốt v&agrave; kh&oacute;c trong nh&agrave; vệ sinh.</p> <p>Cụ thể, chiều tối ng&agrave;y 28/10, sau giờ trả trẻ, c&ocirc; gi&aacute;o chủ nhiệm lớp mầm non 3 tuổi đ&atilde; ra về v&agrave; bỏ qu&ecirc;n ch&aacute;u L. trong nh&agrave; vệ sinh.</p> <p>Trước đ&oacute;, khi phụ huynh đến đ&oacute;n con th&igrave; được c&ocirc; gi&aacute;o chủ nhiệm trả lời l&agrave; ch&aacute;u L. đ&atilde; c&oacute; người đ&oacute;n về rồi.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa bị bỏ quên trong nhà vệ sinh trường học" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_be-gai-3-tuoi-o-thanh-hoa-bi-bo-quen-trong-nha-ve-sinh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Trường mầm non x&atilde; Tiến Lộc nơi bỏ qu&ecirc;n trẻ trong nh&agrave; vệ sinh</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Về nh&agrave; gia đ&igrave;nh vẫn kh&ocirc;ng thấy con đ&acirc;u mới nh&aacute;o nh&aacute;c đi t&igrave;m. Tiếp tục gọi cho c&ocirc; gi&aacute;o th&igrave; c&ocirc; vẫn khẳng định ch&aacute;u đ&atilde; được trả về trước đ&oacute;.</p> <p class="t-j">M&atilde;i đến hơn 19h tối, gia đ&igrave;nh mới b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng an v&agrave; đến trường t&igrave;m kiếm, khi mở cửa ph&ograve;ng học ra mọi người nghe tiếng kh&oacute;c của ch&aacute;u L. đang b&ecirc;n trong nh&agrave; vệ sinh.</p> <p class="t-j">Khi biết sự việc rất nhiều phụ huynh bức x&uacute;c cho rằng nh&agrave; trường thiếu tr&aacute;ch nhiệm trong việc giao trả trẻ.&nbsp;</p> <p class="t-j">&ldquo;Việc qu&aacute;n xuyến v&agrave; trao nhận trẻ của nh&agrave; trường như vậy l&agrave; qu&aacute; ẩu khiến phụ huynh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; con đang học ở đ&acirc;y cảm thấy bất an. Một l&agrave; trả nhầm kh&ocirc;ng may ch&aacute;u bị bắt c&oacute;c th&igrave; như thế n&agrave;o. Gia đ&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng an kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ch&aacute;u sớm b&ecirc;n trong nh&agrave; vệ sinh th&igrave; hậu quả sẽ như thế n&agrave;o&hellip;&rdquo;, một phụ huynh bức x&uacute;c n&oacute;i.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa bị bỏ quên trong nhà vệ sinh trường học" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_be-gai-3-tuoi-o-thanh-hoa-bi-bo-quen-trong-nha-ve-sinh-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&agrave; Lan thừa nhận c&oacute; sự việc bỏ qu&ecirc;n trẻ trong nh&agrave; vệ sinh</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Trao đổi với VietNamNet, b&agrave; Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non Tiến Lộc thừa nhận c&oacute; việc tr&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; thỏa thuận xong với gia đ&igrave;nh v&agrave; gia đ&igrave;nh ch&aacute;u b&eacute; cũng đ&atilde; th&ocirc;ng cảm cho gi&aacute;o vi&ecirc;n cũng như nh&agrave; trường.</p> <p class="t-j">Theo l&yacute; giải của b&agrave; Lan, thời điểm trả trẻ cũng c&oacute; ch&aacute;u t&ecirc;n L. n&ecirc;n khi giao nhận trẻ c&ocirc; gi&aacute;o bị nhầm lẫn l&agrave; đ&atilde; trả ch&aacute;u cho phụ huynh rồi.</p> <p class="t-j">B&agrave; Lan c&ograve;n cho hay, khi nh&agrave; trường c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t hiện ch&aacute;u L. trong nh&agrave; vệ sinh th&igrave; sức khỏe của ch&aacute;u vẫn b&igrave;nh thường, kh&ocirc;ng kh&oacute;c, gặp gia đ&igrave;nh ch&aacute;u c&ograve;n cười&hellip;</p> <p class="t-j">L&yacute; giải về việc gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ch&aacute;u b&ecirc;n trong nh&agrave; vệ sinh sau khi kh&oacute;a cửa ra về, b&agrave; Lan cho rằng đ&oacute; l&agrave; sai s&oacute;t của gi&aacute;o vi&ecirc;n.</p> <p class="t-j">&ldquo;Sau khi nh&agrave; trường đ&atilde; thỏa thuận với gia đ&igrave;nh xong, gia đ&igrave;nh cũng đ&atilde; th&ocirc;ng cảm th&igrave; nh&agrave; trường kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o sự việc l&ecirc;n cấp tr&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, nh&agrave; trường đ&atilde; y&ecirc;u cầu gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm l&agrave;m bản tường tr&igrave;nh v&agrave; sẽ c&oacute; h&igrave;nh thức kỷ luật&rdquo;, b&agrave; Lan n&oacute;i. &nbsp;&nbsp;</p> <p class="t-j"><strong>L&ecirc; Dương</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top