Bắt khẩn cấp nghi phạm đốt 6 ôtô lúc rạng sáng ở Nha Trang

Hiếu đi mua xăng về nơi ở cất giấu. Sau khi đi xe máy thám thính tình hình, anh ta mang xăng mua sẵn phóng hỏa đốt 6 ôtô lúc rạng sáng.

<div> <p>Chiều 9/6, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a) đ&atilde; bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hiếu (36 tuổi, ngụ phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Hiếu l&agrave; nghi phạm d&ugrave;ng xăng đốt 6 &ocirc;t&ocirc; tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Nha Trang một ng&agrave;y trước.</p> <table align="right"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bat ke dot xe oto o Nha Trang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/znews-photo-zadn-vn_30df066374678939d076.jpg" title="Bắt kẻ đốt xe ôtô ở Nha Trang ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nghi phạm Nguyễn Viết Hiếu bị bắt sau khi ph&oacute;ng hỏa 6 &ocirc;t&ocirc; trong đ&ecirc;m. Ảnh: <em>A.B.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi bị bắt, Hiếu khai ng&agrave;y 7/6, anh ta đi mua xăng mang về nơi ở cất giấu. Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y Hiếu chạy xe m&aacute;y l&ograve;ng v&ograve;ng tr&ecirc;n c&aacute;c con phố ở Nha Trang để th&aacute;m th&iacute;nh t&igrave;nh h&igrave;nh.</p> <p>Từ 1h30 ng&agrave;y 8/6, Hiếu d&ugrave;ng xăng mua sẵn li&ecirc;n tiếp đốt c&aacute;c &ocirc;t&ocirc; đang đậu dọc c&aacute;c con phố ở Nha Trang.</p> <p>Chủ nh&acirc;n c&aacute;c &ocirc;t&ocirc; bị ch&aacute;y tr&igrave;nh b&aacute;o Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t PCCC v&agrave; cứu nạn, cứu hộ C&ocirc;ng an tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a. Tổng cộng c&oacute; 6 &ocirc;t&ocirc; (từ 4 đến 16 chỗ) bị Hiếu ph&oacute;ng hỏa đốt, trong đ&oacute; c&oacute; chiếc bị ch&aacute;y một phần, số kh&aacute;c đ&atilde; ch&aacute;y trơ khung.</p> <p>Qua truy x&eacute;t, Nguyễn Viết Hiếu bị bắt v&agrave; anh ta khai nhận to&agrave;n bộ h&agrave;nh vi. C&ocirc;ng an TP Nha Trang đang tiếp tục điều tra động cơ của Nguyễn Viết Hiếu.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top