Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án về đường dây buôn lậu và sản xuất xăng dầu giả, Công an Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt GĐ Công ty Petrolimex Long An và khám xét trụ sở công ty này.

<div> <p>Ng&agrave;y 15/4, C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai cho biết, đ&atilde; phối hợp với Cục Cảnh s&aacute;t H&igrave;nh sự v&agrave; một số đơn vị nghiệp vụ Bộ C&ocirc;ng an, tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t C&ocirc;ng ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) c&oacute; li&ecirc;n quan đường d&acirc;y bu&ocirc;n lậu v&agrave; sản xuất xăng giả.&nbsp;</p> <figure class="image align-center"><img alt="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/15/icdn-dantri-com-vn_picture-1-1618470358368.png" title="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 1" /> <figcaption> <p>Trụ sở C&ocirc;ng ty xăng dầu Long An</p> </figcaption> </figure> <p>Đến 12h trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y, lực lượng cảnh s&aacute;t cơ động đang tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t C&ocirc;ng ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) tại địa chỉ số 10 đường Tr&agrave; Qu&yacute; B&igrave;nh, TP T&acirc;n An, tỉnh Long An.</p> <p>Nhiều xe cảnh s&aacute;t cơ động c&ugrave;ng nhiều cảnh s&aacute;t cơ động được trang bị c&ocirc;ng cụ đang phong tỏa t&ograve;a nh&agrave;.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh bắt giữ &ocirc;ng Lương Đ&igrave;nh Tiến, Gi&aacute;m đốc Petrolimex Long An để điều tra l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu.&nbsp;</p> <p>Việc kh&aacute;m x&eacute;t v&agrave; bắt giữ &ocirc;ng Tiến do c&oacute; li&ecirc;n quan trong đường d&acirc;y sản xuất, bu&ocirc;n lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.&nbsp;</p> <p>Đến thời điểm hiện tại, C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai đ&atilde; khởi tố 41 bị can, trong đ&oacute; thu giữ số tang vật gồm 10 t&agrave;u thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu l&iacute;t xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, c&ugrave;ng nhiều t&agrave;i sản kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Hiện C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuy&ecirc;n &aacute;n.&nbsp;</p> <figure class="image align-center"><img alt="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/15/icdn-dantri-com-vn_1737444111824489937111514350814669581007613-n-1618470358113.jpg" title="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 2" /> <figcaption> <p>Xe Cảnh s&aacute;t cơ động C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai trước t&ograve;a nh&agrave; c&ocirc;ng ty Xăng Dầu Long An</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center"><img alt="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/15/icdn-dantri-com-vn_171707744303566677964149740040172140918121-n-1618470358110.jpg" title="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 3" /> <figcaption> <p>Lực lượng cơ động c&oacute; mặt trước trụ sở C&ocirc;ng ty Xăng dầu Long An</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center"><img alt="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/15/icdn-dantri-com-vn_picture-2-1618470358430.png" title="Bắt Giám đốc và khám xét Công ty Xăng dầu Long An - 4" /> <figcaption> <p>Lực lượng chức năng tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t b&ecirc;n trong trụ sở v&agrave; bắt giữ l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty Xăng dầu Long An</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top