Bão số 13 bắt đầu giảm cấp

Bão số 13 (Vamco) giảm sức gió xuống cấp 11 và dự kiến suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

<div> <p style="text-align: justify;">Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia vừa ph&aacute;t đi bản tin cập nhật vị tr&iacute; v&agrave; đường đi dự kiến của b&atilde;o số 13 (Vamco).</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c 13h ng&agrave;y 13/11, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đ&ocirc;ng, c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 280 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng đ&ocirc;ng nam. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 11-12 (100-135 km/h), giật cấp 15.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="bao Vamco bat dau ha cap anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_b13.jpg" title="bão Vamco bắt đầu hạ cấp ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">Hướng đi dự kiến của b&atilde;o số 13. Ảnh:<em> VNDMS</em><em>.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong 24 giờ tới, b&atilde;o giữ vận tốc 20 km/h, đi v&agrave;o v&ugrave;ng biển từ Quảng B&igrave;nh đến Quảng Ng&atilde;i. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o đạt cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 14.</p> <p style="text-align: justify;">24-48 giờ tiếp theo, b&atilde;o v&agrave;o đất liền c&aacute;c tỉnh từ <span>H&agrave; Tĩnh</span> đến Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; suy yếu dần th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới. L&uacute;c 13h ng&agrave;y 15/11, vị tr&iacute; t&acirc;m &aacute;p thấp nhiệt đới nằm tr&ecirc;n địa phận tỉnh Quảng B&igrave;nh. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m &aacute;p thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy b&atilde;o c&oacute; dấu hiệu giảm cấp, chuy&ecirc;n gia kh&iacute; tượng nhấn mạnh đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o c&oacute; cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, hướng đi kh&ocirc;ng ổn định. Khi v&agrave;o bờ, b&atilde;o tiếp tục g&acirc;y thiệt hại lớn ở c&aacute;c khu vực đ&atilde; bị tổn thương li&ecirc;n tiếp do c&aacute;c đợt thi&ecirc;n tai vừa qua.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; thủ tướng <span>Trịnh Đ&igrave;nh Dũng</span> y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương kh&ocirc;ng chủ quan, tiếp tục r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c t&agrave;u thuyền tr&ecirc;n biển. Những khu neo đậu t&agrave;u thuyền, lồng b&egrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản cũng phải được kiểm tra, khi cần thiết phải cưỡng chế người d&acirc;n đến nơi an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, Ph&oacute; thủ tướng nhấn mạnh việc sơ t&aacute;n người d&acirc;n tại những khu vực c&oacute; nguy cơ lũ qu&eacute;t, sạt lở đất.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Vừa rồi c&aacute;c tỉnh <span>Quảng Nam</span>, Thừa Thi&ecirc;n - Huế thiệt hại nặng nề bởi sạt lở n&ecirc;n t&ocirc;i đề nghị c&aacute;c địa phương kh&ocirc;ng được chủ quan, phải khẩn trương r&agrave; so&aacute;t để di dời người d&acirc;n trong khu vực c&oacute; nguy cơ&rdquo;, &ocirc;ng Dũng chỉ đạo.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan kh&iacute; tượng <span>Hong Kong</span> nhận định thời điểm t&acirc;m b&atilde;o nằm tr&ecirc;n bờ biển Trung Trung Bộ, sức gi&oacute; mạnh nhất vẫn ở 85 km/h, tương đương cấp 9, giật cấp 11. Khi đổ bộ, t&acirc;m b&atilde;o qu&eacute;t thẳng qua Quảng B&igrave;nh. V&ugrave;ng ảnh hưởng của b&atilde;o trải rộng khắp c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh từ Thanh H&oacute;a đến Quảng Ng&atilde;i. Trọng t&acirc;m mưa lớn v&agrave; gi&oacute; mạnh nằm ở khu vực Nghệ An - Đ&agrave; Nẵng.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng nhận định, cơ quan kh&iacute; tượng Nhật Bản cho rằng khi &aacute;p s&aacute;t đất liền, b&atilde;o chưa thể giảm cấp nhanh m&agrave; vẫn duy tr&igrave; cường độ mạnh 23 m/s, tương đương cấp 9. Ho&agrave;n lưu b&atilde;o bắt đầu ảnh hưởng đến c&aacute;c tỉnh Bắc Trung Bộ v&agrave; Trung Trung Bộ từ rạng s&aacute;ng 15/11.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K37gBsUSzAE/c639a02ac864213a7875/bf62172dd06939376078/720/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415445~acl=/K37gBsUSzAE/*~hmac=00ef6da4b7c28797faa69f4cb972c188" false="" source-url="/video-du-bao-duong-di-cua-bao-so-13-tren-bien-dong-post1152502.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="76f43442a70d4e53171c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_qjlcv/2020_11_13/ezgif.com_crop_50_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/R-bYs8YpMxM/3b305f23376dde33877c/eea244ed83a96af733b8/480/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415445~acl=/R-bYs8YpMxM/*~hmac=a4b85a957da3483f6f9fb50cf57af25d" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/VNAV6UCCEsQ/whls/vod/0/nyB3elHRKL5nSNAFBLe/76f43442a70d4e53171c.m3u8?authen=exp=1605372245~acl=/VNAV6UCCEsQ/*~hmac=5ffd7de12188eaaaba3e84185f4b755e" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/R-bYs8YpMxM/3b305f23376dde33877c/eea244ed83a96af733b8/480/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415445~acl=/R-bYs8YpMxM/*~hmac=a4b85a957da3483f6f9fb50cf57af25d" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K37gBsUSzAE/c639a02ac864213a7875/bf62172dd06939376078/720/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605415445~acl=/K37gBsUSzAE/*~hmac=00ef6da4b7c28797faa69f4cb972c188" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 13 tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng</span></strong> B&atilde;o số 13 sẽ đi chếch l&ecirc;n hướng bắc trước khi di chuyển v&agrave;o v&ugrave;ng biển từ Quảng B&igrave;nh đến Quảng Nam. Trong ng&agrave;y tới, b&atilde;o duy tr&igrave; sức gi&oacute; mạnh cấp 12, giật cấp 15.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top