Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng với ông Nguyễn Thanh Long

Có 473 đại biểu (bằng 94,79% tổng số ĐBQH) tán thành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khoá XV với ông Nguyễn Thanh Long; và 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,20% tổng số ĐBQH).
nguyentha.png
473 đại biểu tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Thanh Long.

Thông tin chính thức từ Trung tâm báo chí Quốc hội sáng ngày 7/6 cho biết về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số ĐBQH) và có 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,20% tổng số ĐBQH).

Về cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long, có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,39% tổng số ĐBQH); có 8 đại biểu không tán thành (bằng 1,60% tổng số ĐBQH).

Sau khi kết quả được công bố, Tổng thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo các nghị quyết về việc bãi nhiệm và phê chuẩn cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Long. Các đại biểu Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua các nghị quyết này.

Trước đó, tại hội nghị bất thường chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Thanh Long, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng "khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng".

Theo kết luận của Bộ Chính trị ông Nguyễn Thanh Long bị xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước...".

Theo Đời sống
back to top