Bắc Bộ rét đậm, có nơi sẽ dưới 1 độ C

Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở Bắc Bộ khoảng 7-10 độ C. Vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao khả năng dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

<div> <p>Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn quốc gia, h&ocirc;m nay, c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ trời r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại. Trọng t&acirc;m r&eacute;t hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, H&agrave; Giang, Tuy&ecirc;n Quang, L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i.</p> <p>Nhiệt độ thấp nhất đ&ecirc;m nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ C. V&ugrave;ng n&uacute;i 3-6 độ C, v&ugrave;ng n&uacute;i cao dưới 1 độ v&agrave; c&oacute; khả năng cao xảy ra băng gi&aacute; v&agrave; sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra v&agrave;o đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm).</p> <p>Ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m kh&ocirc;ng mưa. Trời r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại với nhiệt độ thấp nhất đ&ecirc;m nay phổ biến khoảng 7-10 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 17-19 độ C.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ret dam ret hai o Bac bo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_sapa_zing_6_.jpg" title="rét đậm rét hại ở Bắc bộ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều khu vực miền n&uacute;i nhiệt độ c&oacute; thể giảm tới dưới 1 độ C. Ảnh: <em>Thạch Thảo.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cụ thể, nhiệt độ ghi nhận trong khoảng 7-8h ở c&aacute;c tỉnh hầu hết đếu dưới 10 độ C. H&agrave; Nội l&agrave; 8,5 độ C. Những nơi c&oacute; nhiệt độ thấp nhất - dưới 5 độ C - l&agrave; c&aacute;c tỉnh: Trung Kh&aacute;nh (Cao Bằng) 1,3 độ C; Lạng Sơn 1,8 độ C; Sa Pa (L&agrave;o Cai) 2,5 độ C; Mộc Ch&acirc;u (Sơn La) 4,3 độ C; Pha Đin (Điện Bi&ecirc;n) 3,6 độ C.</p> <p>Nơi c&oacute; nhiệt độ cao nhất l&agrave; trạm đo L&agrave;o Cai (tỉnh L&agrave;o Cai) với 12,7 độ C. Ninh B&igrave;nh v&agrave; H&agrave; Tĩnh c&oacute; nhiệt độ cao thứ 2, lần lượt l&agrave; 11,2 độ C v&agrave; 11 độ C. C&aacute;c tỉnh c&ograve;n lại đều c&oacute; nhiệt độ trong khoảng 5-10 độ C.</p> <p>H&ocirc;m nay, Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ng&agrave;y phổ biến từ 16-19 độ. C&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ trời r&eacute;t với nhiệt độ thấp nhất đ&ecirc;m nay phổ biến 14-17 độ. C&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc của Nam Trung Bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n trời lạnh. Nam Bộ trời lạnh v&agrave;o s&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m.</p> <p>Về cảnh b&aacute;o tia cực t&iacute;m, cơ quan kh&iacute; tượng cho biết trong ba ng&agrave;y tới, ở c&aacute;c tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chỉ số UV trong ng&agrave;y c&oacute; nguy cơ g&acirc;y hại trung b&igrave;nh, dao động từ 3 đến 5 đơn vị.</p> <p>Ở c&aacute;c th&agrave;nh phố thuộc khu vực Nam Bộ, chỉ số UV trong ng&agrave;y c&oacute; ngưỡng nguy cơ g&acirc;y hại từ trung b&igrave;nh đến cao, với gi&aacute; trị dao động từ 5 đến 7 đơn vị. Cụ thể, từ 11h-13h, chỉ số UV ở TP.HCM, Cần Thơ, C&agrave; Mau trong khoảng 7,5-8 đơn vị - ngưỡng nguy cơ g&acirc;y hại cao. Người d&acirc;n cần ch&uacute; &yacute; che chắn khi ra ngo&agrave;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ret dam ret hai o Bac bo anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_fansipan9.jpg" title="rét đậm rét hại ở Bắc bộ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c khu vực n&uacute;i cao nhiều khả năng xảy ra băng gi&aacute; v&agrave; sương muối trong những ng&agrave;y tới khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Ảnh: <em>D.S.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Về thời tiết tr&ecirc;n biển, v&ugrave;ng biển từ B&igrave;nh Định đến C&agrave; Mau v&agrave; v&ugrave;ng biển ph&iacute;a T&acirc;y khu vực Nam Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển ph&iacute;a T&acirc;y quần đảo Trường Sa) c&oacute; gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. S&oacute;ng biển cao từ 3-5 m.</p> <p>Khu vực Bắc v&agrave; giữa Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm v&ugrave;ng biển quần đảo Ho&agrave;ng Sa) c&oacute; gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc mạnh cấp 6, ri&ecirc;ng v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc của Bắc Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; l&uacute;c cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. S&oacute;ng biển cao từ 3-5 m. Từ đ&ecirc;m nay, gi&oacute; giảm dần ở c&aacute;c v&ugrave;ng biển tr&ecirc;n.</p> <p>Cảnh b&aacute;o cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai do gi&oacute; mạnh tr&ecirc;n biển l&agrave; cấp 2.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top