Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng rừng làm cụm công nghiệp

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các Sở và UBND huyện Côn Đảo có ý kiến về việc thẩm định nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ của dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, tỉnh này yêu cầu các Sở phải nêu rõ quan điểm đồng thuận hay không đồng thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác với dự án.

Trong khi đó, UBND huyện Côn Đảo phải có ý kiến về sự cần thiết đầu tư dự án, sự tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; hiệu quả kinh tế - xã hội khi triển khai thực hiện dự án; xác định dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên do không thể bố trí diện tích đất khác.

Theo Đời sống
back to top