Ba người gây ô nhiễm nước sạch sông Đà bị khởi tố

Công an tỉnh Hòa Bình hôm nay khởi tố, tạm giam ba người có hành vi vận chuyển, đổ gần 9 tấn dầu thải xuống nguồn nước sông Đà.

<div> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c bị can gồm L&yacute; Đ&igrave;nh Vũ (37 tuổi) Nguyễn Chương Đại (25 tuổi, c&ugrave;ng qu&ecirc; Bắc Ninh) v&agrave; Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;m (33 tuổi, qu&ecirc; Lạng Sơn); đối mặt với c&aacute;o buộc phạm tội <em>G&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường,&nbsp;</em>theo khoản 2 điều 235 Bộ luật h&igrave;nh sự 2015.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh s&aacute;t x&aacute;c định cả ba trực tiếp xả dầu thải xuống s&ocirc;ng Đ&agrave; g&acirc;y &ocirc; nhiễm nguồn nước. C&aacute;c quyết định tố tụng với ba bị can đ&atilde; được VKSND tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh ph&ecirc; chuẩn.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Đại, Thám, Vũ (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/14/adasdasd-1232-1571819085.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Đại, Th&aacute;m, Vũ (từ tr&aacute;i qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an cung cấp.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo kết quả điều tra, Vũ nhận thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; dầu thải từ b&agrave; Trang, người của C&ocirc;ng ty gốm sứ Thanh H&agrave; tại thị x&atilde; Ph&uacute; Thọ, tỉnh Ph&uacute; Thọ, với gi&aacute; 1.000 đồng một l&iacute;t. S&aacute;ng 7/10, Vũ li&ecirc;n lạc để lấy dầu song b&agrave; Trang đi vắng, giao Trần Đ&igrave;nh Trung (Ph&ograve;ng Vật tư) xuất dầu thải.</p> <p style="text-align: justify;">Vũ c&ugrave;ng Đại v&agrave; Th&aacute;m h&uacute;t gần 9 tấn dầu thải l&ecirc;n 4 t&eacute;c, chở &ocirc;t&ocirc; về huyện Văn L&acirc;m, tỉnh Hưng Y&ecirc;n</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 8/10, nh&oacute;m Vũ đưa chất thải về x&oacute;m Quyết Tiến, x&atilde; Ph&uacute;c Tiến, huyện Kỳ Sơn để đổ trộm. Dầu thải sau đ&oacute; đổ xuống con suối Tr&acirc;m - một trong ba nguồn cung cấp nước cho Nh&agrave; m&aacute;y Nước sạch S&ocirc;ng Đ&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh vi của ba bị can khiến nước sạch của Nh&agrave; m&aacute;y Nước s&ocirc;ng Đ&agrave; bị &ocirc; nhiễm, g&acirc;y đảo lộn cuộc sống của hơn 250.000 hộ gia đ&igrave;nh ở nhiều quận nội th&agrave;nh H&agrave; Nội.</p> <div> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Hiện tượng nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; c&oacute; m&ugrave;i hắc như dầu ch&aacute;y xuất hiện từ <strong>ng&agrave;y 10/10</strong> ở nhiều quận như Thanh Xu&acirc;n, Ho&agrave;ng Mai, Nam Từ Li&ecirc;m...</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y 14/10,</strong> C&ocirc;ng ty cổ phần nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; (Viwasupco) b&aacute;o c&aacute;o Sở X&acirc;y dựng H&agrave; Nội về việc xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm v&agrave;o khe n&uacute;i x&atilde; Ph&uacute; Minh, Kỳ Sơn (H&ograve;a B&igrave;nh). Sau đ&oacute;, dầu lan v&agrave;o k&ecirc;nh dẫn của Nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave;. Sự việc được một số c&aacute;n bộ c&ocirc;ng ty ph&aacute;t hiện s&aacute;ng 9/10, nhưng kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o cơ quan chức năng; kh&ocirc;ng ngăn chặn &ocirc; nhiễm.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y 15/10,</strong> gần một tuần sau t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n, H&agrave; Nội họp b&aacute;o cho biết nước bị nhiễm độc v&agrave; đưa ra khuyến c&aacute;o &quot;chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng để tắm giặt, kh&ocirc;ng sử dụng để nấu ăn, uống&quot;. Nước sạch bị &ocirc; nhiễm g&acirc;y ảnh hưởng cuộc sống của hơn 250.000 hộ, tương đương 18% số hộ d&acirc;n H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y 17/10,</strong> C&ocirc;ng an huyện Kỳ Sơn (tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh) khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự về tội G&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường theo Điều 235, Bộ luật h&igrave;nh sự 2015.</p> </blockquote> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Công ty Thượng Long bị phạt 188 triệu đồng

Công ty Thượng Long bị phạt 188 triệu đồng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thượng Long (tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 188 triệu đồng, do vi phạm về lĩnh vực đất đai.
back to top