63 ngày điều trị bệnh nhân phi công Anh

Tiếp nhận "bệnh nhân 91", nhân viên phòng xét nghiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cảnh báo "bác sĩ cẩn thận" do tải lượng virus của bệnh nhân cao gấp nhiều lần người bệnh khác.

<div> <p>&quot;Điều n&agrave;y đồng nghĩa bệnh nh&acirc;n c&oacute; nguy cơ cao l&acirc;y lan&nbsp;cho đội ngũ y b&aacute;c sĩ điều trị cho anh ấy&quot;, b&aacute;c sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, nhớ lại cuộc thảo luận c&ugrave;ng c&aacute;c đồng nghiệp. Khi ấy l&agrave;&nbsp;s&aacute;ng sớm 18/3, c&aacute;c b&aacute;c sĩ lần đầu cầm trong tay kết quả x&eacute;t nghiệm của bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng 43 tuổi người Anh.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; bệnh nh&acirc;n Covid-19 đầu ti&ecirc;n li&ecirc;n quan qu&aacute;n&nbsp;Buddha Bar &amp; Grill tại TP HCM.&nbsp;V&agrave;i ng&agrave;y sau, xuất hiện nhiều bệnh nh&acirc;n li&ecirc;n quan qu&aacute;n bar n&agrave;y. Cũng thời điểm ấy, ng&agrave;y 23/3, nam b&aacute;c sĩ 29 tuổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở H&agrave; Nội x&aacute;c định dương t&iacute;nh nCoV, trở th&agrave;nh nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đầu ti&ecirc;n bị l&acirc;y nhiễm trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc. Diễn biến n&agrave;y cho thấy nguy cơ cao y b&aacute;c sĩ bị l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o từ bệnh nh&acirc;n Covid-19 đang điều trị.&nbsp;</p> <p>L&agrave; người đứng đầu khoa trực tiếp điều trị bệnh nh&acirc;n nCoV, b&aacute;c sĩ Phong kh&ocirc;ng khỏi lo ngại khả năng l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o cho đội ngũ y tế&nbsp;trong khoa. Nhất l&agrave; khi họ vừa tiếp nhận &quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot; với tải lượng virus cao hơn b&igrave;nh thường.&nbsp;</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng nao n&uacute;ng tinh thần, nhưng kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng cảnh gi&aacute;c, thận trọng hơn&quot;, b&aacute;c sĩ Phong cho biết. Mỗi ng&agrave;y &ocirc;ng đều nhắc nhở nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế cẩn thận kh&acirc;u bảo hộ c&aacute; nh&acirc;n, kiểm so&aacute;t nhiễm khuẩn, bởi &quot;một người kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy tr&igrave;nh l&agrave; ảnh hưởng đến an nguy cả tập thể c&ograve;n lại&quot;.</p> <p>Nam phi c&ocirc;ng c&acirc;n nặng 100 kg, cao 1,81 m, chỉ số BMI hơn 30. &quot;Bệnh nh&acirc;n trẻ tuổi, kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh nền nhưng b&eacute;o ph&igrave; l&agrave; một nguy cơ của Covid-19, kh&ocirc;ng thể chủ quan&quot;, b&aacute;c sĩ Phong ph&acirc;n t&iacute;ch khi người bệnh mới nhập viện.</p> <p>Khi ấy, cuộc chiến với Covid-19 vẫn c&ograve;n rất mới mẻ. C&ograve;n nhiều điều về dịch tễ, về điều trị li&ecirc;n quan đến căn bệnh mới,&nbsp;c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu thế giới đang loay hoay l&yacute; giải. Tuy nhi&ecirc;n,&nbsp;ph&aacute;n đo&aacute;n ban đầu của b&aacute;c sĩ Phong với 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền nhiễm, về t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng,&nbsp;đ&atilde; kh&ocirc;ng sai.</p> <p>Khi v&agrave;o viện, bệnh nh&acirc;n vẫn&nbsp;tỉnh t&aacute;o, đi lại khỏe&nbsp;mạnh, kh&ocirc;ng chịu ăn thức ăn Việt. Bệnh viện phải li&ecirc;n hệ nơi c&ocirc;ng t&aacute;c của anh n&agrave;y - h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietnam Airlines - hỗ trợ đặt thức ăn ri&ecirc;ng. V&agrave;i ng&agrave;y sau bệnh nh&acirc;n&nbsp;suy h&ocirc; hấp tăng dần, hỗ trợ h&ocirc; hấp thở oxy mũi. Từ ng&agrave;y 25/3, anh phải chuyển sang thở oxy qua mặt nạ. Đến ng&agrave;y 5/4 phải thở m&aacute;y x&acirc;m lấn v&agrave; từ 6/4 phải can thiệp ECMO ngay tại ph&ograve;ng c&aacute;ch ly &aacute;p lực &acirc;m.</p> <p>Cả tập thể y b&aacute;c sĩ trải qua&nbsp;chuỗi ng&agrave;y mu&ocirc;n v&agrave;n gian nan để cứu bệnh nh&acirc;n, &quot;kh&ocirc;ng c&ograve;n định nghĩa về thời gian&quot;.</p> <p>&quot;C&oacute; khi t&ocirc;i kh&ocirc;ng để &yacute; h&ocirc;m nay l&agrave; thứ mấy, ng&agrave;y mấy, v&igrave; hầu như ai cũng phải l&agrave;m th&ecirc;m giờ, t&uacute;c trực bệnh viện thường xuy&ecirc;n, bất kể cuối tuần, đ&ecirc;m h&ocirc;m&quot;, b&aacute;c sĩ Phong chia sẻ. Với c&aacute;c b&aacute;c sĩ, đ&oacute; l&agrave; những ng&agrave;y &quot;rất cực, rất qu&aacute; tải, rất mệt&quot;, thậm ch&iacute; &quot;đến l&uacute;c ngủ cũng nằm mơ thấy ph&aacute;c đồ điều trị cho nam phi c&ocirc;ng&quot;.</p> <p>Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Ch&acirc;u, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị, hệ miễn dịch của bệnh nh&acirc;n đ&atilde; phản ứng qu&aacute; mức khi bị nCoV tấn c&ocirc;ng. Cơ thể&nbsp;tiết ra nhiều chất cytokine chống lại ch&iacute;nh cơ thể, g&acirc;y ảnh hưởng c&aacute;c phủ tạng. Phổi bệnh nh&acirc;n vừa bị tổn thương do nCoV, vừa do ch&iacute;nh cơ thể tiết ra chất chống vi&ecirc;m l&agrave;m ảnh hưởng.</p> <p>Một nh&oacute;m chat online được th&agrave;nh lập, quy tụ những chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu về chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hồi sức, truyền nhiễm, huyết học, h&ocirc; hấp, vi sinh l&acirc;m s&agrave;ng, dược l&acirc;m s&agrave;ng... tập trung theo d&otilde;i v&agrave; hội chẩn về &quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot;. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Chợ Rẫy như&nbsp;ph&oacute; gi&aacute;o sư Phạm Thị Ngọc Thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Ch&acirc;u, tiến sĩ Phan Thị Xu&acirc;n, tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, b&aacute;c sĩ Nguyễn Thanh Trường... T&igrave;nh h&igrave;nh bệnh nh&acirc;n được cập nhật, thảo luận li&ecirc;n tục 24/7. D&ugrave; kh&ocirc;ng trực tiếp chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n, họ l&agrave; những người thầm lặng đưa ra quyết định sống c&ograve;n cho nam phi c&ocirc;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/05/20/0x1a1360-1589943372-8657-1589948689.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PNf0E5POO3ZzQs5NZNqLXw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/05/20/i1-suckhoe-vnecdn-net_0x1a1360-1589943372-8657-1589948689.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/05/20/0x1a1360-1589943372-8657-1589948689.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=KZ8i9mFH6Wy7J1_cRMYkYg 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2020/05/20/0x1a1360-1589943372-8657-1589948689.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ePP15oljG8Xn8qw_68M84Q 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM chuẩn bị trang phục bảo hộ vào phòng chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/20/i1-suckhoe-vnecdn-net_0x1a1360-1589943372-8657-1589948689.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>B&aacute;c sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chuẩn bị trang phục bảo hộ v&agrave;o ph&ograve;ng chăm s&oacute;c &quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot;. Ảnh: <em>Hữu Khoa.</em></p> </figcaption> <p><strong>Bệnh nh&acirc;n khi điều trị&nbsp;ECMO </strong>phải d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng đ&ocirc;ng heparin. Tuy nhi&ecirc;n anh&nbsp;vừa bị rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u do Covid-19, đồng thời mắc th&ecirc;m hội chứng HIT - giảm tiểu cầu do dị ứng với heparin, nguy cơ chảy m&aacute;u cao, đe dọa t&iacute;nh mạng. Việc điều chỉnh, chọn lựa thuốc cho anh rất kh&oacute; khăn.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ hội chẩn, quyết định chuyển qua d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng đ&ocirc;ng bằng tĩnh mạch. Thuốc chưa từng sử dụng tại Việt Nam, Bộ Y tế phải l&agrave;m thủ tục nhập khẩu từ Đức. Trong hơn 10 ng&agrave;y chờ đợi thuốc từ Đức, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia phải d&ugrave;ng tạm loại thuốc Xarelto chưa từng c&oacute; trong ph&aacute;c đồ. Đ&acirc;y l&agrave; thuốc điều trị v&agrave; dự ph&ograve;ng huyết khối, &iacute;t ảnh hưởng rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u.</p> <p><strong>Khi chuyển từ Khoa Nhiễm D&nbsp;về ph&ograve;ng &aacute;p lực &acirc;m của Khoa Hồi sức Cấp cứu</strong>, bệnh nh&acirc;n được&nbsp;b&aacute;c sĩ Dương Thị B&iacute;ch Thủy, H&agrave; Thị Hải Đường, Nguyễn Văn Th&agrave;nh Được, Dư L&ecirc; Thanh Xu&acirc;n&nbsp;c&ugrave;ng 16 điều dưỡng&nbsp;khoa n&agrave;y phụ tr&aacute;ch ng&agrave;y đ&ecirc;m. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cử c&aacute;c&nbsp;b&aacute;c sĩ Ng&ocirc; Việt Anh, Dư Quốc Minh Qu&acirc;n, Trần Ho&agrave;ng An, Huỳnh Thị Thu Hiền sang bệnh viện Nhiệt đới t&uacute;c trực điều trị.</p> <p>Phổi bệnh nh&acirc;n cứ đ&ocirc;ng đặc nặng dần. Lần chụp CT đầu ti&ecirc;n h&ocirc;m 12/5 thấy t&igrave;nh trạng xơ h&oacute;a đ&ocirc;ng đặc to&agrave;n bộ hai phổi, chỉ khoảng 10% v&ugrave;ng phổi c&ograve;n hoạt động, bệnh nh&acirc;n sẽ tử vong nếu rời m&aacute;y hỗ trợ sự sống. Bộ Y tế chỉ định gh&eacute;p phổi.</p> <p>Đến ng&agrave;y 18/5, bệnh nh&acirc;n chụp CT lần hai, x&aacute;c định phổi c&oacute; những dấu hiệu phục hồi 10-20%. Ng&agrave;y 20/5, <span>Bộ Y tế khẳng định bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được điều trị hết nCoV</span>. Tuy nhi&ecirc;n, bệnh nh&acirc;n vẫn c&ograve;n t&igrave;nh trạng nhiễm tr&ugrave;ng m&agrave;ng phổi, n&ecirc;n chưa thể gh&eacute;p phổi v&agrave;&nbsp;tiếp tục điều trị nội khoa để hạn chế t&igrave;nh trạng nhiễm tr&ugrave;ng.</p> <p>&Ocirc;ng Lương Ngọc Khu&ecirc;, Cục trưởng Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh, cho biết Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n Bộ Y tế thống nhất chuyển bệnh nh&acirc;n sang Trung t&acirc;m Điều trị Chuy&ecirc;n s&acirc;u về Hồi sức T&iacute;ch cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.</p> <p>&Ocirc;ng Khu&ecirc; đ&aacute;nh gi&aacute; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM &quot;đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh điều trị cho bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng Anh&quot;. Tổng cộng bệnh nh&acirc;n điều trị Covid-19 hai th&aacute;ng hai ng&agrave;y, tại bệnh viện Nhiệt đới.&nbsp;</p> <p><strong>Đằng sau sứ mệnh </strong>đ&oacute;, l&agrave; những th&aacute;ng ng&agrave;y qu&ecirc;n ăn qu&ecirc;n ngủ, những gương mặt in hằn vết khẩu trang chuy&ecirc;n dụng của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế. &quot;Mỗi lần rời ph&ograve;ng bệnh, cởi bỏ lớp quần &aacute;o bảo hộ b&ecirc;n ngo&agrave;i mới thấy quần &aacute;o b&ecirc;n trong ướt đẫm tự bao giờ, c&oacute; thể vắt ra nước&quot;, b&aacute;c sĩ Phong n&oacute;i.</p> <p>D&ugrave; trải qua nhiều đợt dịch lớn như H1N1, SARS, MERS... nhưng với c&aacute;c b&aacute;c sĩ, cuộc chiến với Covid-19&nbsp;mang đến &quot;qu&aacute; nhiều những trải nghiệm lần đầu trong đời&quot;. Cả tập thể vừa m&agrave;y m&ograve; điều trị, vừa chờ theo d&otilde;i, lo ngại c&aacute;c biến cố, biến chứng ở ca bệnh diễn biến kh&oacute; lường. Bệnh nh&acirc;n nhiều lần đối diện t&igrave;nh huống nguy kịch,&nbsp;như tr&agrave;n kh&iacute; m&agrave;ng phổi, xuất huyết ồ ạt khi mở kh&iacute; quản thở m&aacute;y...</p> <p>&quot;D&ugrave; nhiều vất vả nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa l&uacute;c n&agrave;o ch&ugrave;n bước, nản l&ograve;ng, lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng trong t&acirc;m thế những người tuyến đầu c&oacute; cơ hội tiếp x&uacute;c ca bệnh đặc biệt&quot;, b&aacute;c sĩ Phong n&oacute;i. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu Việt Nam điều trị bệnh nh&acirc;n nCoV nặng với những ph&aacute;c đồ chưa từng c&oacute; tr&ecirc;n thế giới, để lại nhiều b&agrave;i học kinh nghiệm trong &quot;cuộc chiến chống kẻ th&ugrave; rất mới&quot;.</p> <p>Nhiều bạn b&egrave; gọi điện thăm hỏi b&aacute;c sĩ Phong, kể chuyện đi chợ mua c&aacute; mua rau c&ograve;n nghe c&aacute;c tiểu thương b&agrave;n luận &quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot;, tin tưởng b&aacute;c sĩ Việt Nam cứu được nam phi c&ocirc;ng.</p> <p><span>B&aacute;o ch&iacute; nước ngo&agrave;i nh&igrave;n nhận Việt Nam đang cố gắng hết sức để cứu bệnh nh&acirc;n</span> phi c&ocirc;ng Anh, ca ngợi c&aacute;c biện ph&aacute;p &quot;mạnh tay&quot; của ch&iacute;nh phủ.</p> <p>H&atilde;ng <em>Reuters</em> nhấn mạnh trong nỗ lực cứu mạng c&ocirc;ng d&acirc;n Anh, Việt Nam &quot;kh&ocirc;ng tiếc bất cứ g&igrave; để giữ lại cuộc sống cho người đ&agrave;n &ocirc;ng 43 tuổi&quot;. Ch&iacute;nh phủ nhận được sự ủng hộ rộng r&atilde;i của d&acirc;n ch&uacute;ng trong chiến dịch ngăn chặn nCoV. <em>Reuters</em> dẫn số <span>người mong muốn hiến phổi cho bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng</span>, trong đ&oacute; c&oacute; một cựu chiến binh 70 tuổi t&igrave;nh nguyện cho phổi.</p> <p>B&aacute;o <em>New York Times</em> theo s&aacute;t nỗ lực của Việt Nam trong điều trị bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng: &quot;C&aacute;c b&aacute;c sĩ tại Việt Nam đang hy vọng ca gh&eacute;p phổi c&oacute; thể cứu sống phi c&ocirc;ng người Anh, để anh ấy kh&ocirc;ng trở th&agrave;nh ca tử vong đầu ti&ecirc;n tại quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; n&agrave;y&quot;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top