5 tháng, mặt hàng nông lâm thủy sản xuất siêu 5,1 tỷ USD

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 23 tỷ USD (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái), nhập khẩu 18,1 tỷ USD (giảm 0,3%)

Trong đó,  nhóm nông sản chính đạt trên 9,4 tỷ USD (tăng 10,4%); lâm sản chính đạt gần 7,7 tỷ USD (tăng 7,6%), thủy sản ước đạt gần 4,8 tỷ USD (tăng 46,3%).

Đã có 9 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD gồm cà phê đạt gần 2 tỷ USD, cao su trên 1 tỷ USD, gạo 1,2 tỷ USD, điều 1,2 tỷ USD, nhóm rau quả 1,5 tỷ USD, cá tra đạt 1,2 tỷ USD, tôm trên 1,9 tỷ USD, sản phẩm gỗ gần 7,2 tỷ USD và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất 1 tỷ USD.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam khi đạt giá trị gần 6,5 tỷ USD (chiếm 28% thị phần). Đứng thứ 2 là Trung Quốc trên 4,1 tỷ USD (chiếm 17,8% thị phần); thứ 3 là Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD; tiếp đến là Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,1 tỷ USD (chiếm 4,8%)

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước gần 18,1 tỷ USD (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021). Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam xuất siêu gần 5,1 tỷ USD (gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái)

Theo Đời sống
back to top