4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp

Lợi nhuận ròng của Samsung Việt Nam giảm mạnh hơn doanh thu, ghi nhận giảm 12% còn 3,8 tỷ USD.

<div> <p><span id="mainContent">Bốn nh&agrave; m&aacute;y lớn của Samsung tại Việt Nam đ&atilde; c&ocirc;ng bố kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu tổng thể ước t&iacute;nh khoảng 63,25 tỷ USD, giảm 4% so với năm trước đ&oacute;. Theo quan s&aacute;t, đ&acirc;y l&agrave; năm thứ hai li&ecirc;n tiếp m&agrave; tổng doanh thu của 4 nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y sụt giảm nhẹ.</span></p> <p><span id="mainContent">Quy m&ocirc; doanh thu của tập đo&agrave;n H&agrave;n Quốc giảm tương đối nếu đem so với GDP quốc gia trong những năm gần đ&acirc;y.&nbsp;Năm ngo&aacute;i, GDP của Việt Nam tăng trưởng 2,91%, đạt 343 tỷ USD. Doanh thu n&oacute;i tr&ecirc;n tương đương tỷ lệ 18,44%.</span></p> <p><span id="mainContent">Lợi nhuận 4 nh&agrave; m&aacute;y đạt khoảng 3,8 tỷ USD, giảm 12%. </span></p> <p><span id="mainContent">Doanh thu lớn nhất thuộc về nh&agrave; m&aacute;y Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (SEVT), đạt 24 tỷ USD, giảm 15%. </span></p> <p><span id="mainContent">Hai nh&agrave; m&aacute;y Samsung Electronics Vietnam (SEV) v&agrave; Samsung Display Vietnam (SDV) đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t nhau về doanh thu, lần lượt đem về 16,9 tỷ USD v&agrave; 16,3 tỷ USD. SEV giảm s&uacute;t 12%, c&ograve;n SDV tăng 14,4%. Nh&agrave; m&aacute;y Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) cũng ghi nhận doanh thu 5,3 tỷ USD, tăng 25,3%.</span></p> <p><span id="mainContent">Về lợi nhuận, cả 3 nh&agrave; m&aacute;y SEVT, SEV v&agrave; SDV đều giảm; ghi nhận 1,8 tỷ USD, 1,2 tỷ USD v&agrave; 0,5 tỷ USD. Ri&ecirc;ng nh&agrave; m&aacute;y SEHC l&atilde;i tăng 25% đạt 0,4 tỷ USD. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/cafefcdn-com_samsung-1618567343493163602892.png" title="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">B&ecirc;n cạnh Samsung, một &ocirc;ng lớn điện tử kh&aacute;c của H&agrave;n Quốc l&agrave; tập đo&agrave;n LG cho biết tổng doanh thu 3 nh&agrave; m&aacute;y lớn tại Hải Ph&ograve;ng đạt được trong năm 2020 tương đương 8,39 tỷ USD. Tổng lợi nhuận khoảng 423 triệu USD. </span></p> <p><span id="mainContent">Tr&aacute;i ngược với Samsung, kết quả kinh doanh của LG tại Việt Nam tăng mạnh cả về doanh thu v&agrave; lợi nhuận. Nhưng nếu đem đặt LG Việt Nam với Samsung Việt Nam l&ecirc;n b&agrave;n c&acirc;n th&igrave; ch&ecirc;nh lệch vẫn l&agrave; rất lớn.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/cafefcdn-com_lg-2-1617942851280411861711-1618567411533765066493.png" title="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2." /></span></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/cafefcdn-com_lg-3-16179430343542107055545-16185674326301011791269.png" title="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p class="author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top