3 người nhập cảnh trái phép trở về Quảng Bình có kết quả âm tính lần 1

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết, 3 lao động tự do nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

<div> <div class="col"> <div class="text-long"> <p>Ba trường hợp n&agrave;y l&agrave;: N.V.M, 25 tuổi; N.V.H, 34 tuổi; T.M.Q; 28 tuổi, đều tr&uacute; tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B&igrave;nh. Ba&nbsp;người n&agrave;y l&agrave;m thợ hồ tại Campuchia. 6h s&aacute;ng 30/12/2020, họ đ&atilde; nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p từ Campuchia theo đường m&ograve;n lối mở tại bi&ecirc;n giới thuộc địa phận tỉnh An Giang.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/media-vov-vn_anh_1.jpg" /></picture></div> <figcaption>&nbsp;3 người n&agrave;y được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung tại trường Qu&acirc;n sự tỉnh Quảng B&igrave;nh.</figcaption> </figure> <p>Đến 5h&nbsp;ng&agrave;y 31/12/2020, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y đ&oacute;n xe Huệ Nghĩa l&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Từ đ&acirc;y, 3 người n&agrave;y đ&oacute;n xe kh&aacute;ch B&igrave;nh Sơn tuyến S&agrave;i G&ograve;n - H&agrave; Nội v&agrave; dừng ch&acirc;n tại ng&atilde; ba Xu&acirc;n Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B&igrave;nh l&uacute;c 5h 15 s&aacute;ng n1/1/2021.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/media-vov-vn_anh_2.jpg" /></picture></div> <figcaption>Lực lượng chức năng r&agrave; so&aacute;t, c&aacute;ch ly lấy mẫu x&eacute;t nghiệm 3 người vượt bi&ecirc;n tr&aacute;i ph&eacute;p trở về tỉnh Quảng B&igrave;nh.</figcaption> </figure> <p>Sau khi về đến Quảng B&igrave;nh, 3 người n&agrave;y được người nh&agrave; đưa đến Trạm Y tế khai b&aacute;o y tế. Nhận được tin b&aacute;o, ngay trong s&aacute;ng 1/1, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Quảng B&igrave;nh đ&atilde; phối hợp, chỉ đạo c&aacute;c đơn vị triển khai phương &aacute;n ph&ograve;ng chống dịch Covid-19; trực tiếp điều tra truy vết, xử l&yacute; theo quy định; đồng thời đưa 3 người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o khu c&aacute;ch ly tập trung, lấy mẫu v&agrave; chờ kết quả x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 1 của 3 đối tượng n&agrave;y l&agrave; &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe của c&aacute;c đối tượng ổn định, chưa c&oacute; biểu hiện sốt, ho, kh&oacute; thở v&agrave; c&aacute;c biểu hiện bất thường kh&aacute;c./.</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top