14 gói thầu tại Sở Y tế Đắk Nông: Hàng tỷ đồng chênh lệch vào túi ai?

Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa công bố bản kết luận, cho thấy hàng loạt sai phạm liên quan mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu thuốc kéo dài nhiều năm tại Sở Y tế Đắk Nông. Trước đó, Tiền Phong và nhiều báo khác chỉ ra không ít sai phạm liên quan tại đơn vị này...

<div> <p><b>H&agrave;ng loạt thiết bị đội gi&aacute; tiền tỷ</b></p> <p>Thanh tra tỉnh Đắk N&ocirc;ng cho biết, đ&atilde; thanh tra 14/28 g&oacute;i thầu trang thiết bị, vật tư y tế với tổng gi&aacute; trị tr&uacute;ng thầu gần 128 tỷ đồng (chưa kể&nbsp;6 g&oacute;i thầu đ&atilde; được Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước khu vực XII kết luận;&nbsp;8 g&oacute;i thầu c&ograve;n lại kh&ocirc;ng thanh tra, do c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan kh&ocirc;ng cung cấp hồ sơ, chứng cứ, t&agrave;i liệu).</p> <p>Sở Y tế Đắk N&ocirc;ng đ&atilde; thu&ecirc; tư vấn thẩm định gi&aacute; với c&aacute;c đơn vị: Cty CP tư vấn v&agrave; thẩm định gi&aacute; BTC v&agrave; Cty CP Đầu tư v&agrave; Thẩm định gi&aacute; PIV (đều c&oacute; trụ sở tại H&agrave; Nội), Cty CP th&ocirc;ng tin v&agrave; thẩm định gi&aacute; miền Nam (tại TP HCM). Theo kết luận thanh tra, nhiều g&oacute;i thầu đ&atilde; đẩy gi&aacute; mua c&aacute;c thiết bị y tế (TBYT) cao hơn nhiều tỷ đồng so với gi&aacute; b&aacute;n từ doanh nghiệp kh&aacute;c.</p> <p>Cụ thể, g&oacute;i thầu hệ thống phẫu thuật nội soi phục vụ chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c gi&aacute; b&aacute;n tại Cty TNHH Th&agrave;nh Phương hơn 3,4 tỷ đồng, nhưng n&oacute; đ&atilde;&nbsp;được Cty TNHH MTV Kỹ thuật Việt Li&ecirc;n (Cty Việt Li&ecirc;n) mua lại để cung cấp cho Sở Y tế với gi&aacute;&nbsp;tr&uacute;ng thầu hơn 6,7 tỷ đồng (ch&ecirc;nh lệch hơn 3,3 tỷ đồng). G&oacute;i thầu mua 10&nbsp; m&aacute;y chạy thận cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk N&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n tại Cty TNHH TMDV T&acirc;n Việt Mỹ 2,3 tỷ đồng, được Cty Việt Li&ecirc;n mua lại, rồi tr&uacute;ng gi&aacute; thẩm định gần 6 tỷ đồng (ch&ecirc;nh lệch hơn 3,6 tỷ đồng). G&oacute;i thầu 6 m&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m 4D (3 đầu d&ograve;)&nbsp;tại Trung t&acirc;m chăm s&oacute;c sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk N&ocirc;ng (năm 2018) được thẩm định gi&aacute; hơn 10,6&nbsp;tỷ đồng, nhưng gi&aacute; trị thực chỉ hơn 8,1 tỷ đồng (ch&ecirc;nh lệch&nbsp;hơn 2,4 tỷ đồng).</p> <p>Kết quả kiểm tra tại 3 g&oacute;i thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị lưu trữ, hấp, sấy, giặt cho bệnh viện c&aacute;c huyện Tuy Đức, Kr&ocirc;ng N&ocirc;, Đắk Mil cho thấy gi&aacute; tr&uacute;ng thầu gần 3 tỷ đồng (7/15 trang thiết bị, vật tư y tế), trong khi gi&aacute; tại tờ khai hải quan chỉ hơn 1,6 tỷ đồng.&nbsp;Mua 8&nbsp;loại trang thiết bị, vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh với gi&aacute; tr&uacute;ng thầu hơn 9,2 tỷ đồng, trong khi gi&aacute; ở tờ khai hải quan 3,9 tỷ đồng...</p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="14 gói thầu tại Sở Y tế Đắk Nông: Hàng tỷ đồng chênh lệch vào túi ai? - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/image-tienphong-vn_b11_smzp.jpg" /><span class="fig">Tiền Phong từng phản &aacute;nh việc Sở Y tế Đắk N&ocirc;ng mua sắm m&aacute;y xử l&yacute; r&aacute;c thải y tế&nbsp;<br /> lỗi thời</span></div> <p>Thanh tra tỉnh Đắk N&ocirc;ng cho rằng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n gi&aacute; tr&uacute;ng thầu (n&ecirc;u tr&ecirc;n) cao hơn gi&aacute; thị trường &nbsp;do c&aacute;c đơn vị được thu&ecirc; tư vấn về gi&aacute; n&agrave;y đ&atilde; ban h&agrave;nh chứng thư thẩm định gi&aacute; cho Sở Y tế Đắk N&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định; T&ugrave;y tiện ra c&aacute;c văn bản hủy gi&aacute; trị một số chứng thư thẩm định gi&aacute;; Nhiều h&oacute;a đơn, chứng từ bị tẩy x&oacute;a, hoặc cung cấp thiếu...</p> <p><b>Những dấu hỏi về t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute;</b></p> <p>97 loại trang thiết bị, vật tư y tế của 14 g&oacute;i thầu (n&ecirc;u tr&ecirc;n) c&oacute; đủ hồ sơ,&nbsp;được định gi&aacute; thầu hơn 97,8 tỷ đồng. Gi&aacute; trị thẩm định tr&uacute;ng thầu giảm được hơn 72 triệu đồng, nhưng thanh tra x&aacute;c định lại gi&aacute; trị thực chỉ hơn 79,9 tỷ đồng (ch&ecirc;nh lệch hơn 17,8 tỷ đồng). &ldquo;48 loại trang thiết bị, vật tư y tế c&oacute; tỷ lệ&nbsp; phần trăm ch&ecirc;nh lệch giữa tr&uacute;ng thầu so với gi&aacute; x&aacute;c định lại từ 35% trở l&ecirc;n. C&aacute; biệt, c&oacute; một số trang thiết bị, vật tư y tế c&oacute; gi&aacute; tr&uacute;ng thầu ch&ecirc;nh lệch từ 65%-85% (gấp 1,8 đến 5,7 lần). Việc n&agrave;y c&oacute; dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, quy định tại điều 222, BLHS năm 2015&rdquo;, kết luận thanh tra n&ecirc;u.</p> <p>Thanh tra tỉnh Đắk N&ocirc;ng x&aacute;c định, hồ sơ đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế&nbsp; Đắk N&ocirc;ng chưa đảm bảo t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute;. Ngo&agrave;i ra, sở n&agrave;y c&ograve;n x&acirc;y dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, h&oacute;a chất hằng năm chưa s&aacute;t với nhu cầu sử dụng thực tế. Cụ thể, số vật tư y tế, h&oacute;a chất đ&atilde; đấu thầu nhưng kh&ocirc;ng mua gi&aacute; trị hơn 18 tỷ đồng v&agrave; mua sắm th&ecirc;m vượt số lượng đấu thầu hơn 8,6 tỷ đồng.</p> <p>Với những tồn tại, hạn chế n&ecirc;u tr&ecirc;n, tr&aacute;ch nhiệm thuộc về gi&aacute;m đốc, ph&oacute; gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch lĩnh vực, Ph&ograve;ng Kế hoạch T&agrave;i ch&iacute;nh Sở Y tế Đắk N&ocirc;ng (từ năm 2014-2019) cũng như&nbsp; c&aacute;c đơn vị thầu, thẩm định gi&aacute;&hellip;</p> <div> <blockquote class="quotes cms-quote"> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i thống nhất kết luận, đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Sở Y tế v&agrave; chuyển hồ sơ qua c&ocirc;ng an để điều tra, l&agrave;m r&otilde;. Sau khi c&oacute; kết luận điều tra, ch&uacute;ng t&ocirc;i mới c&oacute; hướng xử l&yacute; tiếp theo&rdquo;</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk N&ocirc;ng</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
Làm cộng tác viên online, bị lừa gần 400 triệu đồng

Làm cộng tác viên online, bị lừa gần 400 triệu đồng

Tin lời giới thiệu việc nhẹ lương cao, người phụ nữ 41 tuổi ở Hà Nội đã chuyển khoản gần 400 triệu đồng cho kẻ lừa đảo để làm nhiệm vụ. Không nhận được tiền hoa hồng như cam kết, chị đã trình báo công an.
Tái xuất hiện ăn xin tại các giao lộ

Tái xuất hiện ăn xin tại các giao lộ

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại một số giao lộ, nút giao thông lớn trên địa bàn TPHCM, tình trạng người ăn xin tái diễn khá nhiều. Chủ yếu là người già, trẻ em, người tàn tật và một số người nước ngoài cũng đứng để xin tiền.
back to top