11 người mắc Covid-19 liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

<div> <p>18h ng&agrave;y 27/7, Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 th&ocirc;ng b&aacute;o Việt Nam ghi nhận th&ecirc;m 11 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tổng số bệnh nh&acirc;n ở Việt Nam l&agrave; 431 người.</p> <p>C&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&oacute; độ tuổi từ 24 đến 70. Trong đ&oacute;, 7 người đang điều trị tại c&aacute;c khoa Tim mạch, Hồi sức t&iacute;ch cực chống độc, Y học nhiệt đới, Nội thận - Nội tiết (BN421-422 v&agrave; BN426-431). 4 người l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế của Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng (BN423-425).</p> <p>Sau khi phong tỏa ng&agrave;y 26/7, Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Đ&agrave; Nẵng. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 27/7 c&oacute; 11 mẫu dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. C&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ca mac Covid-19 moi tai Viet Nam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_bo_y_te_277_c.jpg" title="Ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Như vậy, Việt Nam c&oacute; tổng cộng 431 ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; 276 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly) l&agrave; 11.954, trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện l&agrave; 232, c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c l&agrave; 10.922 v&agrave; 800 người c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2 l&agrave; 5 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n l&agrave; 3 ca.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ca mac Covid-19 moi tai Viet Nam anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_thong_bao_khan_16.jpg" title="Ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top