Xử phạt Thuduc House do chuyển nhượng chui vốn góp

Thuduc House không công bố Biên bản họp HĐQT về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
thuduc.jpeg
Xử phạt Thuduc House do chuyển nhượng chui vốn góp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, phạt Thuduc House 100 triệu đồng do đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin (CBTT) của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Cụ thể các tài liệu không công bố là: Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế.

Biên bản họp HĐQT số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý; Biên bản họp HĐQT số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Thuduc House CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM các tài liệu: 04 Quyết định của TAND TPHCM.

Phạt tiền 200 triệu đồng vì CBTT sai lệch. Cụ thể, Thuduc House CBTT sai lệch số liệu lợi nhuận tại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2020 so với BCTC riêng và hợp nhất 2020 đã kiểm toán, tại BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét.

Thuduc House hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2020 và bán niên năm 2021.

Ngoài ra, Thuduc House đã CBTT sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020. Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, doanh nghiệp này báo cáo không có giao dịch với người có liên quan của công ty; hoặc với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, không có các giao dịch với người có liên quan của công ty. Tuy nhiên, theo BCTC kiểm toán riêng năm 2019, 2020, Thuduc House có giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Theo Đời sống
back to top