Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn

(Khoahocdoisong.vn) - Theo một nguồn tin, chiếc xe khách chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang bị nạn trên đèo Hải Vân.

<div> <p>Những h&agrave;nh ảnh đầu ti&ecirc;n vụ tai nạn:</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/4985770111327318002401473110419709514743808n_qxuk(1).jpg" /><br /> <em class="image_caption"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/497428136384408565708474509341521903878144n_jdgk.jpg" /></em></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ ng&agrave;y 8-1. C&aacute;c cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/497529903022318104293851574383772030205952n_crzq.jpg" /><br /> <em class="image_caption"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/495359893132022026419602067199031221682176n_gsxk.jpg" /></em></p> <p align="center"><em class="image_caption">Hiện trường vụ tai nạn</em></p> <p>Trao đổi với PLO.vn, Trạm trưởng CSGT huyện Ph&uacute; Lộc (tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế) Nguyễn Ho&agrave;ng Vũ cho biết, hiện c&aacute;c lực lượng chức năng đang tiến h&agrave;nh cứu hộ người bị nạn.</p> <p>C&oacute; 21 người tr&ecirc;n xe bị thương v&agrave; chưa biết số người chết.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ cho biết, hiện tai xe ở dưới vực v&agrave; đang t&iacute;ch cứu hộ. Xe chạy chạy hướng Nam - Bắc th&igrave; bị nạn.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/495156977329726137542866509649809039687680n_upze.jpg" /><br /> <em class="image_caption"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/490282033961282544922032280361260304302080n_frql.jpg" /></em></p> <p align="center"><em class="image_caption">Lực lượng cứu hộ đang đưa nạn nh&acirc;n ra khỏi xe</em></p> <p>+ L&uacute;c 14 giờ, trao đổi với plo.vn, Đại t&aacute; Đặng Ngọc Sơn, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế cho biết: &ocirc;ng đang tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ vụ việc.</p> <p>&quot;Ngay khi nghe th&ocirc;ng tin anh em b&aacute;o về, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tr&ecirc;n đường v&agrave;o hiện trường. Khu vực xảy ra tr&ecirc;n đ&egrave;o n&ecirc;n hiện tai chưa r&otilde; về số người chết&quot;.</p> <p>Tại hiện trường, Trung t&aacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Vũ, Trạm trưởng Trạm CSGT Ph&uacute; Lộc (thuộc Ph&ograve;ng CSGT C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế) x&aacute;c nhận: Lực lượng cứu hộ đang đưa 21 người bị nạn đi cấp cứu.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/501962135212999783829582365606229302050816n_ecyn.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Th&ocirc;ng tin về chiếc xe v&agrave; số sinh vi&ecirc;n bị nạn&nbsp;</em></p> <p><span>+ &Ocirc;ng L&ecirc; Đức Nh&acirc;n, Gi&aacute;m đốc BV Đa khoa Đ&agrave; Nẵng cho biết, hiện tại c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang được chuyển tới BV Đ&agrave; Nẵng. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tập trung cấp cứu c&aacute;c nạn nh&acirc;n bị thương. Mọi người đang tốc lực cứu chữa&quot;.</span></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, xe chạy hướng Đ&agrave; Nẵng ra Huế, khi vừa qua cầu C&acirc;y B&agrave;ng khoảng 500m th&igrave; bị nạn.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/497849843409742134977933704729572806230016n_sqnj.jpg" /><br /> <em class="image_caption">C&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Đa khoa Đ&agrave; Nẵng đang cấp cứu c&aacute;c sinh vi&ecirc;n bị nạn</em></p> <p><span>Ph&oacute; gi&aacute;m đốc bv Đ&agrave; Nẵng Nguyễn Th&agrave;nh Trung cho biết, BV &nbsp;tiếp nhập 7 ca trong vụ tai nạn. C&oacute; một trường hợp tử vong. C&aacute;c trường hợp kh&aacute;c trong t&igrave;nh trạng nguy kịch. C&aacute;c b&aacute;c sĩ đang tập trung cứu chữa.</span></p> <p>Theo đ&oacute; xe n&agrave;y chở đo&agrave;n sinh vi&ecirc;n ở Ki&ecirc;n Giang đi thực tập. Đang di chuyển từ Nha Trang ra Huế th&igrave; gặp nạn.</p> <p>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n đều thuộc khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Ki&ecirc;n Giang</p> <p>+ Đến 14 giờ 30, th&ocirc;ng tin tại BV cho hay, c&oacute; một nạn nh&acirc;n tử vong. Danh t&iacute;nh nạn nh&acirc;n l&agrave;&nbsp;<span>Vũ Thị Thảo, sinh vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Ki&ecirc;n Giang.</span></p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/danhtinh-nan-nhan-roi-deo_ekve.jpg" /><br /> <em class="image_caption">T&igrave;nh trạng, danh s&aacute;ch nạn nh&acirc;n đưa v&agrave;o BV Đa khoa Đ&agrave; Nẵng cấp cứu</em></p> <p><span>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, đ&aacute;ng l&yacute; xe kh&aacute;ch tr&ecirc;n sẽ đi qua hầm đường bộ tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đề nghị được đi đường đ&egrave;o để ngắm cảnh.</span></p> <p>Khi đi tr&ecirc;n đ&egrave;o th&igrave; xe kh&aacute;ch tr&aacute;nh xe chở dầu, gặp nạn.</p> <p>&Ocirc;ng Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh n&agrave;y đang c&oacute; mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ cứu nạn.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/493451075338687238010863525325735130562560n_xmvy.jpg" /><br /> <em class="image_caption">C&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Đ&agrave; Nẵng hội chẩn tại chỗ để cấp cứu c&aacute;c sinh vi&ecirc;n bị nạn</em></p> <p>Tại BV, c&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Đ&agrave; Nẵng đang phối hợp v&agrave; tiến h&agrave;nh hội chẩn tức th&igrave; tại khu vực cấp cứu.</p> <p>+ Đến 15 giờ, to&agrave;n bộ nạn nh&acirc;n tr&ecirc;n xe đ&atilde; được đưa đi cấp cứu, lực lượng cứu hộ đang đeo d&acirc;y, cưa c&acirc;y để đưa xe bị nạn l&ecirc;n khỏi vực.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/493515243435200931375865345124380835840000n_jdvu.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Chiếc xe bị nạn rơi xuống vực</em></p> <p>+ Đến 15 giờ 30, c&oacute; mặt tại hiện trường, Đại t&aacute; Đặng Ngọc Sơn, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế cho biết: Qua lời khai t&agrave;i xế, xe kh&aacute;ch mất thắng khi đổ đ&egrave;o, t&agrave;i xế cho xe cạ v&agrave; v&aacute;ch n&uacute;i nhưng văng ra, h&uacute;c đổ taluy rồi lao xuống vực.</p> <p>Hiện tại c&aacute;c lực lượng đang triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p để đưa xe bị nạn l&ecirc;n khỏi vực.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/vachnui_xdae.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Nơi xe kh&aacute;ch t&ocirc;ng v&agrave;o v&aacute;ch n&uacute;i trước khi rơi xuống vực</em></p> <p><span>Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Đ&agrave; Nẵng Đặng Việt Dũng sẽ v&agrave;o Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng thăm hỏi c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave; chỉ đạo việc cứu chữa.</span></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin mới nhất, c&oacute; 10 người nhập viện trong t&igrave;nh trạng một nạn nh&acirc;n bị đứt l&igrave;a c&aacute;nh tay, đang phẫu thuật, c&aacute;c trường hợp c&ograve;n lại bị đa chấn thương, một sinh vi&ecirc;n tử vong.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ đang t&iacute;ch cực cứu chữa.</p> <p>Bộ Trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đ&atilde; tới Đ&agrave; Nẵng&hellip;</p> <p>+ Th&ocirc;ng tin từ Trung t&acirc;m đăng kiểm xe cơ giới Đ&agrave; Nẵng, cho hay xe kh&aacute;ch BKS 51B-229.30 do b&agrave; Trần Mỹ Ch&acirc;u (ngụ đường L&ecirc; Quang Sung, quận 6, TP.HCM) l&agrave;m chủ. Xe n&agrave;y đăng kiểm lần gần nhất tại trung t&acirc;m 6501S &ndash; TP. Cần Thơ, hạn kiểm định c&ograve;n đến ng&agrave;y 8-2-2019.&nbsp;</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #eee;"> <blockquote> <p><em>Đ&egrave;o Hải V&acirc;n nằm tr&ecirc;n dải n&uacute;i cao thuộc d&atilde;y Trường Sơn. Dải n&uacute;i n&agrave;y cắt ngang phần l&atilde;nh thổ đất nước từ khu vực bi&ecirc;n giới ph&iacute;a t&acirc;y tới tận s&aacute;t bờ biển, n&ecirc;n được coi l&agrave; ranh giới tự nhi&ecirc;n giữa tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; TP.Đ&agrave; Nẵng. Đ&egrave;o c&oacute; chiều d&agrave;i hơn 20 km, trải d&agrave;i theo sườn n&uacute;i Hải V&acirc;n, đ&egrave;o Hải V&acirc;n c&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng 20km v&agrave; c&aacute;ch th&agrave;nh phố Huế 80km</em></p> <p><em>Khi dừng ch&acirc;n nơi đ&acirc;y, vua L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;ng đ&atilde; phong tặng l&agrave; &ldquo;Thi&ecirc;n hạ đệ nhất h&ugrave;ng quan&rdquo;. Hiện nay c&oacute; hai con đường qua đ&egrave;o Hải V&acirc;n: hầm đường bộ xuy&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n v&agrave; đường đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</em></p> <p><em>Tuy l&agrave; cung đ&egrave;o nguy hiểm nhất VN với đường quanh co, dốc cao. Thế nhưng, đa số du kh&aacute;ch vẫn muốn đi đường đ&egrave;o v&igrave; họ say đắm vẻ đẹp nơi n&agrave;y. L&ecirc;n đ&acirc;y để h&iacute;t c&aacute;i kh&ocirc;ng kh&iacute; tinh kh&ocirc;i, m&aacute;t mẻ của rừng v&agrave; biển, để thấy được cảnh đẹp qu&ecirc; hương ta h&ugrave;ng vĩ ra sao.</em></p> <p><em>Đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi hay xảy ra những tai nạn đ&aacute;ng tiếc. Gần đ&acirc;y, chiều 20-12-2018&nbsp; tại khu vực đ&egrave;o Hải V&acirc;n địa phận phường h&ograve;a Hiệp Bắc, quận Li&ecirc;n Chiểu, TP Đ&agrave; Nẵng, xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe bồn, khiến một người thiệt mạng&hellip;</em></p> </blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top