Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn

(Khoahocdoisong.vn) - Theo một nguồn tin, chiếc xe khách chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang bị nạn trên đèo Hải Vân.

<div> <p>Những h&agrave;nh ảnh đầu ti&ecirc;n vụ tai nạn:</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/4985770111327318002401473110419709514743808n_qxuk(1).jpg" /><br /> <em class="image_caption"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/497428136384408565708474509341521903878144n_jdgk.jpg" /></em></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ ng&agrave;y 8-1. C&aacute;c cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/497529903022318104293851574383772030205952n_crzq.jpg" /><br /> <em class="image_caption"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/495359893132022026419602067199031221682176n_gsxk.jpg" /></em></p> <p align="center"><em class="image_caption">Hiện trường vụ tai nạn</em></p> <p>Trao đổi với PLO.vn, Trạm trưởng CSGT huyện Ph&uacute; Lộc (tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế) Nguyễn Ho&agrave;ng Vũ cho biết, hiện c&aacute;c lực lượng chức năng đang tiến h&agrave;nh cứu hộ người bị nạn.</p> <p>C&oacute; 21 người tr&ecirc;n xe bị thương v&agrave; chưa biết số người chết.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ cho biết, hiện tai xe ở dưới vực v&agrave; đang t&iacute;ch cứu hộ. Xe chạy chạy hướng Nam - Bắc th&igrave; bị nạn.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/495156977329726137542866509649809039687680n_upze.jpg" /><br /> <em class="image_caption"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/490282033961282544922032280361260304302080n_frql.jpg" /></em></p> <p align="center"><em class="image_caption">Lực lượng cứu hộ đang đưa nạn nh&acirc;n ra khỏi xe</em></p> <p>+ L&uacute;c 14 giờ, trao đổi với plo.vn, Đại t&aacute; Đặng Ngọc Sơn, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế cho biết: &ocirc;ng đang tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ vụ việc.</p> <p>&quot;Ngay khi nghe th&ocirc;ng tin anh em b&aacute;o về, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tr&ecirc;n đường v&agrave;o hiện trường. Khu vực xảy ra tr&ecirc;n đ&egrave;o n&ecirc;n hiện tai chưa r&otilde; về số người chết&quot;.</p> <p>Tại hiện trường, Trung t&aacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Vũ, Trạm trưởng Trạm CSGT Ph&uacute; Lộc (thuộc Ph&ograve;ng CSGT C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế) x&aacute;c nhận: Lực lượng cứu hộ đang đưa 21 người bị nạn đi cấp cứu.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/501962135212999783829582365606229302050816n_ecyn.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Th&ocirc;ng tin về chiếc xe v&agrave; số sinh vi&ecirc;n bị nạn&nbsp;</em></p> <p><span>+ &Ocirc;ng L&ecirc; Đức Nh&acirc;n, Gi&aacute;m đốc BV Đa khoa Đ&agrave; Nẵng cho biết, hiện tại c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang được chuyển tới BV Đ&agrave; Nẵng. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tập trung cấp cứu c&aacute;c nạn nh&acirc;n bị thương. Mọi người đang tốc lực cứu chữa&quot;.</span></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, xe chạy hướng Đ&agrave; Nẵng ra Huế, khi vừa qua cầu C&acirc;y B&agrave;ng khoảng 500m th&igrave; bị nạn.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/497849843409742134977933704729572806230016n_sqnj.jpg" /><br /> <em class="image_caption">C&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Đa khoa Đ&agrave; Nẵng đang cấp cứu c&aacute;c sinh vi&ecirc;n bị nạn</em></p> <p><span>Ph&oacute; gi&aacute;m đốc bv Đ&agrave; Nẵng Nguyễn Th&agrave;nh Trung cho biết, BV &nbsp;tiếp nhập 7 ca trong vụ tai nạn. C&oacute; một trường hợp tử vong. C&aacute;c trường hợp kh&aacute;c trong t&igrave;nh trạng nguy kịch. C&aacute;c b&aacute;c sĩ đang tập trung cứu chữa.</span></p> <p>Theo đ&oacute; xe n&agrave;y chở đo&agrave;n sinh vi&ecirc;n ở Ki&ecirc;n Giang đi thực tập. Đang di chuyển từ Nha Trang ra Huế th&igrave; gặp nạn.</p> <p>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n đều thuộc khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Ki&ecirc;n Giang</p> <p>+ Đến 14 giờ 30, th&ocirc;ng tin tại BV cho hay, c&oacute; một nạn nh&acirc;n tử vong. Danh t&iacute;nh nạn nh&acirc;n l&agrave;&nbsp;<span>Vũ Thị Thảo, sinh vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Ki&ecirc;n Giang.</span></p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/danhtinh-nan-nhan-roi-deo_ekve.jpg" /><br /> <em class="image_caption">T&igrave;nh trạng, danh s&aacute;ch nạn nh&acirc;n đưa v&agrave;o BV Đa khoa Đ&agrave; Nẵng cấp cứu</em></p> <p><span>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, đ&aacute;ng l&yacute; xe kh&aacute;ch tr&ecirc;n sẽ đi qua hầm đường bộ tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đề nghị được đi đường đ&egrave;o để ngắm cảnh.</span></p> <p>Khi đi tr&ecirc;n đ&egrave;o th&igrave; xe kh&aacute;ch tr&aacute;nh xe chở dầu, gặp nạn.</p> <p>&Ocirc;ng Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh n&agrave;y đang c&oacute; mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ cứu nạn.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/493451075338687238010863525325735130562560n_xmvy.jpg" /><br /> <em class="image_caption">C&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Đ&agrave; Nẵng hội chẩn tại chỗ để cấp cứu c&aacute;c sinh vi&ecirc;n bị nạn</em></p> <p>Tại BV, c&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Đ&agrave; Nẵng đang phối hợp v&agrave; tiến h&agrave;nh hội chẩn tức th&igrave; tại khu vực cấp cứu.</p> <p>+ Đến 15 giờ, to&agrave;n bộ nạn nh&acirc;n tr&ecirc;n xe đ&atilde; được đưa đi cấp cứu, lực lượng cứu hộ đang đeo d&acirc;y, cưa c&acirc;y để đưa xe bị nạn l&ecirc;n khỏi vực.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/493515243435200931375865345124380835840000n_jdvu.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Chiếc xe bị nạn rơi xuống vực</em></p> <p>+ Đến 15 giờ 30, c&oacute; mặt tại hiện trường, Đại t&aacute; Đặng Ngọc Sơn, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế cho biết: Qua lời khai t&agrave;i xế, xe kh&aacute;ch mất thắng khi đổ đ&egrave;o, t&agrave;i xế cho xe cạ v&agrave; v&aacute;ch n&uacute;i nhưng văng ra, h&uacute;c đổ taluy rồi lao xuống vực.</p> <p>Hiện tại c&aacute;c lực lượng đang triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p để đưa xe bị nạn l&ecirc;n khỏi vực.</p> <p align="center"><img alt="Xe khách rơi trên đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị nạn - ảnh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/08/vachnui_xdae.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Nơi xe kh&aacute;ch t&ocirc;ng v&agrave;o v&aacute;ch n&uacute;i trước khi rơi xuống vực</em></p> <p><span>Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Đ&agrave; Nẵng Đặng Việt Dũng sẽ v&agrave;o Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng thăm hỏi c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave; chỉ đạo việc cứu chữa.</span></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin mới nhất, c&oacute; 10 người nhập viện trong t&igrave;nh trạng một nạn nh&acirc;n bị đứt l&igrave;a c&aacute;nh tay, đang phẫu thuật, c&aacute;c trường hợp c&ograve;n lại bị đa chấn thương, một sinh vi&ecirc;n tử vong.</p> <p>C&aacute;c b&aacute;c sĩ đang t&iacute;ch cực cứu chữa.</p> <p>Bộ Trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đ&atilde; tới Đ&agrave; Nẵng&hellip;</p> <p>+ Th&ocirc;ng tin từ Trung t&acirc;m đăng kiểm xe cơ giới Đ&agrave; Nẵng, cho hay xe kh&aacute;ch BKS 51B-229.30 do b&agrave; Trần Mỹ Ch&acirc;u (ngụ đường L&ecirc; Quang Sung, quận 6, TP.HCM) l&agrave;m chủ. Xe n&agrave;y đăng kiểm lần gần nhất tại trung t&acirc;m 6501S &ndash; TP. Cần Thơ, hạn kiểm định c&ograve;n đến ng&agrave;y 8-2-2019.&nbsp;</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #eee;"> <blockquote> <p><em>Đ&egrave;o Hải V&acirc;n nằm tr&ecirc;n dải n&uacute;i cao thuộc d&atilde;y Trường Sơn. Dải n&uacute;i n&agrave;y cắt ngang phần l&atilde;nh thổ đất nước từ khu vực bi&ecirc;n giới ph&iacute;a t&acirc;y tới tận s&aacute;t bờ biển, n&ecirc;n được coi l&agrave; ranh giới tự nhi&ecirc;n giữa tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; TP.Đ&agrave; Nẵng. Đ&egrave;o c&oacute; chiều d&agrave;i hơn 20 km, trải d&agrave;i theo sườn n&uacute;i Hải V&acirc;n, đ&egrave;o Hải V&acirc;n c&aacute;ch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng 20km v&agrave; c&aacute;ch th&agrave;nh phố Huế 80km</em></p> <p><em>Khi dừng ch&acirc;n nơi đ&acirc;y, vua L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;ng đ&atilde; phong tặng l&agrave; &ldquo;Thi&ecirc;n hạ đệ nhất h&ugrave;ng quan&rdquo;. Hiện nay c&oacute; hai con đường qua đ&egrave;o Hải V&acirc;n: hầm đường bộ xuy&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n v&agrave; đường đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</em></p> <p><em>Tuy l&agrave; cung đ&egrave;o nguy hiểm nhất VN với đường quanh co, dốc cao. Thế nhưng, đa số du kh&aacute;ch vẫn muốn đi đường đ&egrave;o v&igrave; họ say đắm vẻ đẹp nơi n&agrave;y. L&ecirc;n đ&acirc;y để h&iacute;t c&aacute;i kh&ocirc;ng kh&iacute; tinh kh&ocirc;i, m&aacute;t mẻ của rừng v&agrave; biển, để thấy được cảnh đẹp qu&ecirc; hương ta h&ugrave;ng vĩ ra sao.</em></p> <p><em>Đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi hay xảy ra những tai nạn đ&aacute;ng tiếc. Gần đ&acirc;y, chiều 20-12-2018&nbsp; tại khu vực đ&egrave;o Hải V&acirc;n địa phận phường h&ograve;a Hiệp Bắc, quận Li&ecirc;n Chiểu, TP Đ&agrave; Nẵng, xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe bồn, khiến một người thiệt mạng&hellip;</em></p> </blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top