Vụ nghi vấn khách hàng nhảy sông tự tử sau khi bị FE CREDIT đòi nợ: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo nóng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VPBank chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE CREDIT và nếu phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ việc đ&ograve;i nợ của C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh TNHH MTV Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam Thịnh Vượng (<span>FE CREDIT</span>) đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng g&acirc;y bức x&uacute;c cho dư luận, nhằm l&agrave;m r&otilde; việc tu&acirc;n thủ quy định của <span>ph&aacute;p luật</span> v&agrave; c&oacute; đủ th&ocirc;ng tin cung cấp cho tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan, ng&agrave;y 29/6, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam đ&atilde; c&oacute; hai c&ocirc;ng văn y&ecirc;u cầu cụ thể.</p> <p>Trong đ&oacute;, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước y&ecirc;u cầu Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), FE CREDIT v&agrave; C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh TNHH HD SAISON, C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n Shinhan Việt Nam phải khẩn trương thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc:</p> <p>R&agrave; so&aacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c quy định nội bộ của FE CREDIT về cấp t&iacute;n dụng, đ&ocirc;n đốc thu hồi nợ; c&aacute;c thỏa thuận với c&aacute;c đối t&aacute;c về thu nợ nợ, b&aacute;n nợ để bảo đảm tu&acirc;n thủ đầy đủ c&aacute;c quy định tại Th&ocirc;ng tư 43/2016/TT-NHNN (đ&atilde; được sửa đổi, bổ sung) v&agrave; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>Chấn chỉnh to&agrave;n bộ hoạt động cấp t&iacute;n dụng của FE CREDIT, trong đ&oacute; bao gồm việc x&eacute;t duyệt, cấp t&iacute;n dụng; theo d&otilde;i, đ&ocirc;n đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận v&agrave; việc thực hiện thỏa thuận của FE CREDIT với c&aacute;c đối t&aacute;c thu hồi nợ, bảo đảm tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>&quot;Trường hợp ph&aacute;t hiện vi phạm, xử l&yacute; nghi&ecirc;m tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan theo quy định ph&aacute;p luật v&agrave; quy định nội bộ của FE CREDIT&quot;, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước y&ecirc;u cầu.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh TNHH HD SAISON; C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n Shinhan Việt Nam, r&agrave; so&aacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c quy định nội bộ v&agrave; việc thực hiện c&aacute;c quy định nội bộ của C&ocirc;ng ty về cấp t&iacute;n dụng, đ&ocirc;n đốc thu hồi nợ; c&aacute;c thỏa thuận với c&aacute;c đối t&aacute;c về thu nợ nợ, b&aacute;n nợ để bảo đảm tu&acirc;n thủ đầy đủ c&aacute;c quy định tại Th&ocirc;ng tư 43/2016/TT-NHNN (đ&atilde; được sửa đổi, bổ sung) v&agrave; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>Cũng theo y&ecirc;u cầu của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, trường hợp ph&aacute;t hiện vi phạm, xử l&yacute; nghi&ecirc;m tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan theo quy định ph&aacute;p luật v&agrave; quy định nội bộ của C&ocirc;ng ty.</p> <p>Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng v&agrave; c&aacute;c C&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh tr&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện gửi NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, gi&aacute;m s&aacute;t ng&acirc;n h&agrave;ng) v&agrave; NHNN chi nh&aacute;nh Hồ Ch&iacute; Minh chậm nhất ng&agrave;y 15/7.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới vụ việc đ&ograve;i nợ của FE CREDIT, Ph&oacute; Thủ tướng thường trực Trương H&ograve;a B&igrave;nh mới đ&acirc;y đ&atilde; y&ecirc;u cầu UBND TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; th&ocirc;ng tin &quot;Trả nợ cho Fe Credit bằng c&aacute;ch t&igrave;m c&aacute;i chết&quot; v&agrave; &quot;Đ&ograve;i nợ kiểu bất lương, c&oacute; dấu hiệu bắt c&oacute;c con nợ&quot;.</p> <p>Ph&oacute; Thủ tướng y&ecirc;u cầu, nếu đ&uacute;ng như nội dung b&agrave;i b&aacute;o phản &aacute;nh th&igrave; phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n vi phạm theo quy định ph&aacute;p luật; b&aacute;o c&aacute;o kết quả l&ecirc;n Thủ tướng trước ng&agrave;y 10/7.</p> </div>

Theo toquoc.vn
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top