Vì sao Black Friday ở Việt Nam năm nay kém náo nhiệt?

Khác với mọi năm, Black Friday năm nay chỉ sôi động ở vài cửa hàng nhất định trong khi nhiều điểm bán chịu cảnh đìu hiu vì loạt lý do.

<div> <p class="Normal">C&aacute;c trung t&acirc;m thương mại ở H&agrave; Nội, TP HCM h&ocirc;m qua (27/11) đ&atilde; trải qua ng&agrave;y hội giảm gi&aacute; Black Friday với kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n n&aacute;o nhiệt như c&aacute;c năm trước. Trong khi một v&agrave;i cửa h&agrave;ng vẫn duy tr&igrave; sức h&uacute;t th&igrave; kh&aacute; nhiều nơi gặp cảnh đ&igrave;u hiu.</p> <p class="Normal">Tại H&agrave; Nội, suốt buổi s&aacute;ng 27/1, kh&ocirc;ng kh&iacute; mua sắm tại c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại kh&aacute; trầm lắng, d&ugrave; hầu như gian h&agrave;ng n&agrave;o cũng t&iacute;ch cực quảng c&aacute;o giảm gi&aacute; 50% - 70%. C&ograve;n ở TP HCM, mua sắm đ&ocirc;ng đ&uacute;c diễn ra cục bộ ở v&agrave;i khu trong c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại lớn ở quận 1, TPHCM.</p> <p class="Normal">Thậm ch&iacute;, trong hai khung thời gian cao điểm l&agrave; giờ nghỉ trưa v&agrave; sau khi tan l&agrave;m của giới văn ph&ograve;ng, cảnh nhộp nhịp cũng chỉ diễn ra ở một v&agrave;i cửa h&agrave;ng thời trang v&agrave; gia dụng. Đơn cử kh&ocirc;ng kh&iacute; đ&ocirc;ng đ&uacute;c tại một số trung t&acirc;m thương mại ở hai th&agrave;nh phố đến từ &quot;giờ v&agrave;ng&quot; giảm gi&aacute; của một thương hiệu thời trang Thụy Điển.</p> <p class="Normal">Tại TP HCM, khu vực đường Đồng Khởi, L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n đ&ocirc;ng đ&uacute;c xe cộ cũng chủ yếu nhờ sức h&uacute;t của &quot;giờ v&agrave;ng&quot; thương hiệu n&agrave;y v&agrave; tr&ugrave;ng với dịp một thương hiệu b&aacute;n h&agrave;ng gia dụng v&agrave; phong c&aacute;ch sống của Nhật Bản mở cửa h&agrave;ng ch&iacute;nh thức đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam n&ecirc;n thu h&uacute;t người đến xếp h&agrave;ng mua lần đầu. Trong khi đ&oacute;, tại nhiều tuyến phố b&aacute;n lẻ thời trang, gia dụng, mỹ phẩm kh&aacute;c, d&ugrave; c&oacute; bảng giảm gi&aacute; nhưng kh&ocirc;ng thu h&uacute;t được nhiều người đến &quot;săn&quot; h&agrave;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/28/Black-Friday-27-1606462438-3819-1606557480.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=p2_gs0cvXoZThBtUbXL58A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="801" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_black-friday-27-1606462438-3819-1606557480.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/28/Black-Friday-27-1606462438-3819-1606557480.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=G2kQz_NsXGzX9A-2JwrHAQ 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/28/Black-Friday-27-1606462438-3819-1606557480.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Xc28N0ez5yGkHRlKd5u7fg 2x" /><img alt="Khu vực bán mỹ phẩm của một trung tâm thương mại ở Bà Triệu, Hà Nội vắng khách sáng 27/11. Ảnh: Anh Tú." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_black-friday-27-1606462438-3819-1606557480.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Khu vực b&aacute;n mỹ phẩm của một trung t&acirc;m thương mại ở B&agrave; Triệu, H&agrave; Nội vắng kh&aacute;ch s&aacute;ng 27/11. <em>Ảnh: Anh T&uacute;.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Việc Black Friday năm nay kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; cơ hội kinh doanh b&eacute;o bở cho hầu hết cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ đến từ nhiều l&yacute; do. <em>Đầu ti&ecirc;n</em>, một số trung t&acirc;m thương mại kh&ocirc;ng d&aacute;m mạnh tay h&uacute;t kh&aacute;ch như mọi năm, do lo ngại an to&agrave;n hậu Covid-19. Trong khi năm ngo&aacute;i, c&oacute; trung t&acirc;m thương mại tổ chức ph&aacute;t qu&agrave;, voucher ưu đ&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng đến xếp h&agrave;ng sớm th&igrave; năm nay kh&ocirc;ng c&ograve;n.</p> <p class="Normal">C&aacute;c thương hiệu cũng tổ chức Black Friday theo hướng k&eacute;o d&agrave;i thời gian. Hầu hết c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng m&agrave; mở b&aacute;n h&agrave;ng giảm gi&aacute; từ cuối tuần trước, khiến nhu cầu mua sắm kh&ocirc;ng c&ograve;n dồn n&eacute;n lại như mọi năm.</p> <p class="Normal"><em>Thứ hai</em>, một số kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n mặn m&agrave; với ng&agrave;y giảm gi&aacute; Black Friday. Một số người năm nay vẫn trực tiếp tham dự vẫn tỏ ra kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng. &quot;T&ocirc;i được bạn rủ n&ecirc;n cũng đi thử nhưng những mẫu m&igrave;nh ưng th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; size (k&iacute;ch cỡ). Ch&uacute;ng đều qu&aacute; to hay qu&aacute; nhỏ&quot;, chị Kh&aacute;nh Như, quận Ph&uacute; Nhuận, cho biết.</p> <p class="Normal">Một số kh&aacute;c cho rằng, d&ugrave; quảng c&aacute;o trước đ&oacute; l&agrave; giảm đến 70% nhưng đa số h&agrave;ng h&oacute;a vẫn chỉ giảm 10%, những mẫu giảm s&acirc;u hơn từ 30% đến 50% th&igrave; đ&atilde; lỗi mốt, thậm ch&iacute; c&oacute; sản phẩm bị cũ v&igrave; tồn kho l&acirc;u. &quot;Ở nước ngo&agrave;i người ta giảm gi&aacute; đậm tr&ecirc;n cả mẫu mới, c&ograve;n quần &aacute;o gi&agrave;y d&eacute;p ở đ&acirc;y th&igrave; v&agrave;o chọn xong vẫn chỉ mua được h&agrave;ng nguy&ecirc;n gi&aacute; hay giảm 10% l&agrave; ch&iacute;nh th&ocirc;i&quot;, anh Tấn Ph&aacute;t, quận 8, n&oacute;i.</p> <p class="Normal"><em>Thứ ba</em>, cũng ch&iacute;nh v&igrave; kh&ocirc;ng thực sự giảm gi&aacute; những mặt h&agrave;ng &quot;hot&quot;, được y&ecirc;u th&iacute;ch n&ecirc;n một số người d&ugrave;ng chuyển sang mua h&agrave;ng của dịch vụ &quot;săn sale&quot; nước ngo&agrave;i. Theo quan s&aacute;t, d&ugrave; lượng người nhận đặt h&agrave;ng mua giảm gi&aacute; cho kh&aacute;ch c&oacute; giảm nhưng gi&aacute; cả đang rất phải chăng.</p> <p class="Normal">Tr&ecirc;n một số cộng đồng &quot;order&quot; h&agrave;ng Black Friday, giới nhận đặt h&agrave;ng hộ th&ocirc;ng b&aacute;o những &quot;deal khủng&quot; với mỹ phẩm, gi&agrave;y d&eacute;p h&agrave;ng hiệu giảm từ 50% đến 80% so với gi&aacute; gốc. Gi&aacute; sản phẩm, cộng với tiền c&acirc;n v&agrave; ph&iacute; vận chuyển lại vẫn rẻ hơn so với gi&aacute; đang được b&aacute;n tại Việt Nam.</p> <p class="Normal">&quot;Năm nay h&agrave;ng order Black Friday sẽ về trễ hơn, tầm 3-5 tuần do vận chuyển kh&oacute; khăn v&igrave; dịch. Nhưng b&ugrave; lại c&aacute;c thương hiệu lớn lần n&agrave;y giảm rất s&acirc;u&quot;, Đức Trần, một người nhận &quot;săn sale&quot; gi&agrave;y hiệu ở H&agrave; Nội n&oacute;i.</p> <p class="Normal"><em>Thứ tư</em>, xu hướng chuyển dịch mua sắm l&ecirc;n thương mại điện tử tăng tốc từ sau dịch nay tiếp tục duy tr&igrave;, kh&ocirc;ng chỉ ng&agrave;y th&ocirc;ng thường m&agrave; cả với những lễ hội giảm gi&aacute;. Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng thay v&igrave; chen ch&uacute;c tại trung t&acirc;m thương mại đ&atilde; chọn canh &quot;giờ v&agrave;ng&quot; để &quot;săn h&agrave;ng&quot; như đợt 11/11 vừa diễn ra.</p> <p class="Normal">Tiki cho biết, t&iacute;nh đến nửa ng&agrave;y 27/11, sự kiện Black Friday tr&ecirc;n s&agrave;n n&agrave;y ghi nhận doanh số tăng 2,5 lần v&agrave; số đơn h&agrave;ng theo dịch vụ giao ngay 2-3h tăng 5 lần so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Lazada d&ugrave; kh&ocirc;ng đẩy mạnh chiến dịch Black Friday nhưng cho biết tổng số lượng đơn h&agrave;ng tăng gấp 3 lần so với Black Friday 2019. &quot;Trong đ&oacute;, c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng như chăm s&oacute;c sức khỏe &amp; l&agrave;m đẹp, mẹ &amp; b&eacute;, v&agrave; b&aacute;ch H&oacute;a ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật&quot;, Đại diện Lazada chia sẻ với <em>VnExpress</em>.</p> <p class="Normal">Trong một khảo s&aacute;t được c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 10/2020 của Q&amp;Me cũng cho biết, tỷ lệ người cho hay c&oacute; mua sắm trực tuyến thường xuy&ecirc;n h&agrave;ng th&aacute;ng đ&atilde; đạt 61%, so với 47% v&agrave;o năm trước. &quot;K&ecirc;nh trực tuyến đ&atilde; trở th&agrave;nh một phần của đời sống mua sắm người Việt Nam&quot;, khảo s&aacute;t n&agrave;y nhận định.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Trương Văn Qu&yacute;, Gi&aacute;m đốc EQVN, một chuy&ecirc;n gia về thương hiệu, đ&aacute;nh gi&aacute; rằng &quot;chuyển dịch của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng l&ecirc;n trực tuyến từ đại dịch đến nay rất mạnh, với h&agrave;nh vi mua h&agrave;ng online ước t&iacute;nh tăng gấp đ&ocirc;i&quot;. Bằng chứng l&agrave; đợt 11/11 gần đ&acirc;y cũng ghi nhận những kỷ lục mới.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, l&yacute; do <em>thứ năm</em>, cũng theo vị chuy&ecirc;n gia n&agrave;y, thương mại điện tử Việt Nam đạt doanh thu đ&acirc;u đ&oacute; khoảng 10 tỷ USD trong năm 2020 th&igrave; n&oacute; vẫn c&ograve;n b&eacute; so với tổng dung lương thị trường b&aacute;n lẻ đang khoảng 150 tỷ USD. Điều đ&oacute; chứng tỏ k&ecirc;nh trực tiếp (offline) vẫn l&agrave; k&ecirc;nh chủ đạo. Nếu k&ecirc;nh n&agrave;y k&eacute;m s&ocirc;i nổi đồng nghĩa sức mua c&ograve;n chưa cao.</p> <p class="Normal">&quot;Do vậy, yếu tố Covid-19 c&oacute; thể đ&atilde; ảnh hưởng nhiều đến khả năng mua sắm của người Việt&quot;, &ocirc;ng Qu&yacute; cho rằng khả năng một số người đang c&oacute; nhu cầu tiết kiệm v&agrave; chi ti&ecirc;u chặt chẽ hơn n&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o Black Friday.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top