Tuyển Việt Nam: Quang Hải lên tiếng, thầy Park rộng đường tính

Quang Hải lên tiếng mạnh mẽ ở vòng 9 LS V-League khiến thầy Park nhẹ người với những toan tính cho hàng công tuyển Việt Nam.

<div> <p class="t-j"><strong>Quang Hải &ldquo;ch&agrave;o&rdquo; V-League...</strong></p> <p class="t-j">Thực tế kh&ocirc;ng phải tới v&ograve;ng thứ 9 cầu thủ được coi quan trọng nhất của H&agrave; Nội FC lẫn&nbsp;<span>tuyển Việt Nam</span> mới xuất hiện ở V-League m&ugrave;a n&agrave;y, trước đ&oacute;&nbsp;<span>Quang Hải</span> đ&atilde; ra s&acirc;n 6/9 trận của đội nh&agrave;.</p> <p class="t-j">Nhưng n&oacute;i Hải &ldquo;con&rdquo; ch&agrave;o V-League l&agrave; bởi phải đợi đến chiến thắng trước Than Quảng Ninh, tiền vệ của tuyển Việt Nam mới c&oacute; được b&agrave;n thắng đầu ti&ecirc;n ở m&ugrave;a m&ugrave;a giải mới.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tuyển Việt Nam: Quang Hải lên tiếng, thầy Park rộng đường tính" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-3-0-quang-ninh-quang-hai-lap-cong-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Quang Hải đang t&igrave;m lại được ch&iacute;nh m&igrave;nh</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Việc Quang Hải trở lại một c&aacute;ch kh&aacute; mạnh mẽ từ những ph&uacute;t v&agrave;o thay người ở v&ograve;ng trước, c&ugrave;ng b&agrave;n thắng mới đ&acirc;y sau thời gian d&agrave;i chấn thương, chịu cảnh suy giảm phong độ thực sự l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; d&agrave;nh cho <span>HLV Park Hang Seo</span>.</p> <p class="t-j">N&oacute;i thế bởi d&ugrave; h&agrave;ng c&ocirc;ng tuyển Việt Nam ở V-League những v&ograve;ng đấu gần đang rất hay, nhưng vẫn chưa được coi l&agrave; ho&agrave;n hảo bởi c&ograve;n thiếu vắng sự ngẫu hứng từ Quang Hải.</p> <p class="t-j">B&acirc;y giờ khi Hải &ldquo;con&rdquo; đang t&igrave;m lại được cảm hứng chơi b&oacute;ng, &ocirc;ng Park dĩ nhi&ecirc;n hớn hở mừng sau một thời gian d&agrave;i &acirc;u lo với tr&ograve; cưng.</p> <p class="t-j"><strong>... &ocirc;ng c&ograve;n phải t&iacute;nh g&igrave; cho tuyển Việt Nam?</strong></p> <p class="t-j">Việc Quang Hải đang tr&ecirc;n đường t&igrave;m lại ch&iacute;nh m&igrave;nh gi&uacute;p HLV Park Hang Seo y&ecirc;n t&acirc;m với những t&iacute;nh to&aacute;n cho h&agrave;ng c&ocirc;ng ở tuyển Việt Nam chuẩn bị v&ograve;ng loại World Cup 2022.</p> <p class="t-j">Thế nhưng chỉ thế th&ocirc;i vẫn chưa khiến &ocirc;ng thầy người H&agrave;n Quốc an t&acirc;m, bởi như đ&atilde; n&oacute;i vấn đề lớn nhất m&agrave; &ocirc;ng Park c&ograve;n phải đối mặt vẫn nằm ở h&agrave;ng tiền vệ, sau khi mất H&ugrave;ng Dũng ở v&ograve;ng 5 V-League.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tuyển Việt Nam: Quang Hải lên tiếng, thầy Park rộng đường tính" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_park-hang-seo.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng Park thở ph&agrave;o&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Ch&iacute;nh v&igrave; chưa t&igrave;m ra được giải ph&aacute;p tối ưu nhất cho h&agrave;ng tiền vệ ở ho&agrave;n cảnh mất H&ugrave;ng Dũng, n&ecirc;n chẳng ngạc nhi&ecirc;n khi ở v&ograve;ng 9 thuyền trưởng tuyển Việt Nam lựa chọn 2 trận đấu kh&ocirc;ng phải &ldquo;hot&rdquo; nhất để theo d&otilde;i những nh&acirc;n tố thay thế cho cầu thủ đang kho&aacute;c &aacute;o H&agrave; Nội FC, vốn đ&atilde; nằm trong t&iacute;nh to&aacute;n.</p> <p class="t-j">Tất nhi&ecirc;n, việc dự kh&aacute;n c&aacute;c trận CLB S&agrave;i G&ograve;n- Hồng Lĩnh H&agrave; Tĩnh, hay cuộc đối đầu HAGL- Nam Định cũng như mang đến nhiều t&iacute;nh to&aacute;n kh&aacute;c. Nhưng chắc chắn &ocirc;ng Park đang nhắm đến Cao Văn Triền v&agrave; Minh Vương cho vị tr&iacute; m&agrave; đ&agrave;n anh H&ugrave;ng Dũng để lại.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tuyển Việt Nam: Quang Hải lên tiếng, thầy Park rộng đường tính" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quang-hai-tro-lai-ong-park-con-phai-lam-gi-voi-tuyen-viet-nam.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">v&agrave; bắt đầu t&iacute;nh đường với c&aacute;c tiền vệ trong đ&oacute; c&oacute; Minh Vương</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Nh&igrave;n lại cả V-League kh&ocirc;ng phải &iacute;t tiền vệ trung t&acirc;m &ldquo;ngon l&agrave;nh&rdquo;, nhưng với quỹ thời gian thực sự gấp g&aacute;p xem ra HLV Park Hang Seo đ&agrave;nh phải lựa chọn phương &aacute;n an to&agrave;n đối với tuyển Việt Nam bằng những con người cũ.</p> <p class="t-j">Với Cao Văn Triền đ&atilde; l&ecirc;n tuyển trong năm vừa rồi, trong khi đ&oacute; Minh Vương từng được chiến lược gia người H&agrave;n Quốc rất y&ecirc;u th&iacute;ch...</p> <p class="t-j">Trường hợp Cao Văn Triền cần thời gian kiểm chứng, nhưng đến l&uacute;c n&agrave;y m&agrave;n thể hiện của Minh Vương ở m&ugrave;a giải 2021 đang thực sự thuyết phục &ocirc;ng Park để t&iacute;nh đường đưa tiền vệ người Th&aacute;i B&igrave;nh trở lại tuyển Việt Nam.</p> <p class="t-j">Nỗi lo về h&agrave;ng c&ocirc;ng được giải quyết, những băn khoăn nơi h&agrave;ng tiền vệ dần th&aacute;o gỡ ch&iacute;nh l&agrave; cơ sở để thầy tr&ograve; &ocirc;ng Park đi xa tại v&ograve;ng loại World Cup 2022.</p> <p> <video controls=""><source src="https://khds.1cdn.vn/videos/2021/04/13/v-cdn-vietnamnetjsc-vn_f54a6cec-34f6-46fb-a939-2d2918e0a2bf.mp4" type="video/mp4" /> Your browser does not support the video tag.</video> </p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top