Tuyên án 29 bị cáo vụ Đồng Tâm

Trong số 29 bị cáo liên quan vụ án, 2 người bị VKSND đề nghị tử hình, 1 trường hợp bị đề nghị án tù chung thân.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 14/9, TAND H&agrave; Nội sẽ đưa ra ph&aacute;n quyết đối với 29 bị c&aacute;o li&ecirc;n quan vụ chống đối lực lượng chức năng hồi th&aacute;ng 1 ở th&ocirc;n Ho&agrave;nh, x&atilde; Đồng T&acirc;m, huyện Mỹ Đức.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, đại diện VKSND đề nghị tử h&igrave;nh 2 bị c&aacute;o L&ecirc; Đ&igrave;nh C&ocirc;ng v&agrave; L&ecirc; Đ&igrave;nh Chức, đề nghị phạt t&ugrave; chung th&acirc;n đối với L&ecirc; Đ&igrave;nh Doanh.</p> <p style="text-align: justify;">B&ugrave;i Viết Hiểu v&agrave; Nguyễn Quốc Tiến bị đề nghị 16-18 năm t&ugrave;; Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm t&ugrave; c&ugrave;ng về tội Giết người.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với 23 bị c&aacute;o c&ograve;n lại, VKS đề nghị mức &aacute;n từ 15 th&aacute;ng t&ugrave; treo đến 7 năm t&ugrave; về tội Chống người thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tuyen an vu Dong Tam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/14/73/znews-photo-zadn-vn_cong.jpg" title="Tuyên án vụ Đồng Tâm ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">L&ecirc; Đ&igrave;nh C&ocirc;ng bị c&aacute;o buộc chủ mưu. Ảnh: <em>TTXVN.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n t&ograve;a sơ thẩm khai mạc v&agrave;o s&aacute;ng 7/9. Qu&aacute; tr&igrave;nh x&eacute;t xử, 29 bị c&aacute;o đều thừa nhận h&agrave;nh vi như c&aacute;o trạng truy tố. Khi tranh tụng, 19 người được VKSND H&agrave; Nội thay đổi tội danh truy tố từ Giết người sang tội Chống người thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Theo VKS, h&agrave;nh vi của c&aacute;c bị c&aacute;o đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, bất chấp ph&aacute;p luật, v&igrave; l&ograve;ng tham m&agrave; g&acirc;y ảnh hưởng đến lợi &iacute;ch của người kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">VKS đ&aacute;nh gi&aacute; trong vụ &aacute;n, c&aacute;c bị c&aacute;o L&ecirc; Đ&igrave;nh C&ocirc;ng, B&ugrave;i Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển v&agrave; Nguyễn Quốc Tiến c&oacute; vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu với mục đ&iacute;ch giết người.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh vi của nh&oacute;m bị c&aacute;o cầm đầu l&agrave;m ảnh hưởng đến c&aacute;c hoạt động đ&uacute;ng đắn của Nh&agrave; nước, g&acirc;y bất b&igrave;nh trong dư luận. Hậu quả, 3 cảnh s&aacute;t hy sinh.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tuyen an vu Dong Tam anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/14/28/znews-photo-zadn-vn_bi_cao.jpg" title="Tuyên án vụ Đồng Tâm ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">29 bị c&aacute;o đều thừa nhận c&aacute;o buộc. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Với 23 bị c&aacute;o c&ograve;n lại, c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n cho rằng họ l&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n. Qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia vụ việc, c&aacute;c bị c&aacute;o thiếu hiểu biết về ph&aacute;p luật n&ecirc;n l&agrave;m theo chỉ đạo của nh&oacute;m cầm đầu.</p> <p style="text-align: justify;">N&oacute;i lời sau c&ugrave;ng, 29 bị c&aacute;o đều thể hiện sự ăn năn, hối cải v&agrave; mong t&ograve;a xem x&eacute;t lượng h&igrave;nh, tuy&ecirc;n mức &aacute;n nhẹ. Với c&aacute;o buộc chủ mưu, bị c&aacute;o L&ecirc; Đ&igrave;nh Chức gửi lời xin lỗi đến gia đ&igrave;nh c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave; mong t&ograve;a cho bị c&aacute;o c&oacute; cơ hội được sống.</p> <p style="text-align: justify;">Anh trai của &ocirc;ng Chức l&agrave; L&ecirc; Đ&igrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh b&agrave;y sau khi biết c&oacute; 3 c&aacute;n bộ hy sinh, bị c&aacute;o rất hối hận. Nhận thức được sai phạm, &ocirc;ng C&ocirc;ng mong HĐXX xem x&eacute;t chuyển tội danh cho bị c&aacute;o, từ Giết người sang Chống người thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Theo c&aacute;o buộc, đất đồng S&ecirc;nh ở x&atilde; Đồng T&acirc;m l&agrave; đất quốc ph&ograve;ng nhưng từ năm 2013, c&aacute;c bị c&aacute;o trong vụ &aacute;n th&agrave;nh lập &ldquo;Tổ đồng thuận&rdquo; với mục đ&iacute;ch chiếm lại mảnh đất tr&ecirc;n để chia nhau.</p> <p style="text-align: justify;">Từ năm 2017 v&agrave; đầu năm nay, &ldquo;Tổ đồng thuận&rdquo; v&agrave; nhiều người kh&aacute;c đ&atilde; g&acirc;y ra những vụ mất trật tự c&ocirc;ng cộng, bắt giữ người tr&aacute;i ph&aacute;p luật hay cố &yacute; l&agrave;m hư hỏng t&agrave;i sản ở địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">Rạng s&aacute;ng 9/1, khi lực lượng chức năng đến chốt cổng l&agrave;ng th&ocirc;n Ho&agrave;nh (c&aacute;ch nh&agrave; &ocirc;ng K&igrave;nh khoảng 50 m), c&aacute;c bị can đ&aacute;nh kẻng b&aacute;o động. Sau đ&oacute;, họ d&ugrave;ng lựu đạn, bom xăng, gạch đ&aacute; tấn c&ocirc;ng lực lượng chức năng. Trong đ&oacute;, h&agrave;nh vi nhiều lần đổ xăng xuống hố v&agrave; ch&acirc;m lửa đốt l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n trực tiếp khiến 3 cảnh s&aacute;t hy sinh.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

6 ngày Tết hơn 400 ca cấp cứu do pháo nổ

Trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, có 9.716 trường hợp phải nhập viện điều trị, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1.312 ca, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước.
back to top