Từ 0 giờ 11/5, Quảng Ngãi "tháo" giãn cách xã hội

Kể từ 0 giờ ngày 11/5/2021, tỉnh Quảng Ngãi ngừng áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

<div> <div style="text-align: justify;">Chiều 10/5, UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i ban h&agrave;nh quyết định hỏa tốc, thay đổi c&aacute;c biện ph&aacute;p đặc th&ugrave; trong thời gian c&oacute; dịch Covid-19.</div> <div> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, kể từ 0 giờ ng&agrave;y 11/5/2021, ngừng &aacute;p dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ng&agrave;y 27/3/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/cdn-kinhtedothi-vn_02442665e10b14554d1a.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;"><em>&nbsp;X&oacute;m Vĩnh Long (th&ocirc;n An Vĩnh, x&atilde; Tịnh Kỳ)- nơi ph&aacute;t hiện ca bệnh Covid-19 &aacute;p dụng Chỉ thị 16.</em></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: justify;">Đối với nơi xuất hiện ca bệnh Covid-19 l&agrave; th&ocirc;n An Vĩnh (x&atilde; Tịnh Kỳ, TP Quảng Ng&atilde;i) &aacute;p dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ng&agrave;y 27/3/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ; ri&ecirc;ng x&oacute;m Vĩnh Long (th&ocirc;n An Vĩnh, x&atilde; Tịnh Kỳ) tiếp tục &aacute;p dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ng&agrave;y 31/3/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới.</div> <div style="text-align: justify;">C&aacute;c hoạt động hội họp, sự kiện, việc hiếu, hỷ, nghi lễ t&ocirc;n gi&aacute;o, t&iacute;n ngưỡng, giải đấu thể thao được tổ chức nhưng kh&ocirc;ng tập trung qu&aacute; 30 người/địa điểm; giữ khoảng c&aacute;ch tối thiểu 1m khi tiếp x&uacute;c.</div> <div> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục tạm dừng c&aacute;c hoạt động gồm: Lập thủ tục cho kh&aacute;ch du lịch (người ngo&agrave;i tỉnh v&agrave; người nước ngo&agrave;i) đến đảo L&yacute; Sơn; C&aacute;c cơ sở kinh doanh dịch vụ kh&ocirc;ng thiết yếu, cụ thể: khu vui chơi, giải tr&iacute;, karaoke, massage, qu&aacute;n bar, qu&aacute;n game, internet, vũ trường, rạp chiếu phim, ph&ograve;ng tập thể thao.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/cdn-kinhtedothi-vn_karra.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;"><em>Karaoke v&agrave; những hoạt động kh&ocirc;ng thiết yếu kh&aacute;c tiếp tục tạm dừng hoạt động.&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: justify;">C&aacute;c phương tiện vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng, xe đưa đ&oacute;n c&ocirc;ng nh&acirc;n được hoạt động b&igrave;nh thường v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch theo đ&uacute;ng quy định.</div> <div style="text-align: justify;">Việc tổ chức dạy, học tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, giao Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo chủ động xem x&eacute;t theo từng cấp học, ng&agrave;nh học, đảm bảo ph&ograve;ng, chống dịch trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức thực hiện; trường hợp kh&oacute; khăn, vướng mắc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.</div> <div style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 6/5, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Quảng Ng&atilde;i ghi nhận 1 trường hợp dương t&iacute;nh với SARS-CoV- 2 tại x&oacute;m Vĩnh Long, th&ocirc;n An Vĩnh, x&atilde; Tịnh Kỳ, TP Quảng Ng&atilde;i (bệnh nh&acirc;n 3067) với lịch tr&igrave;nh di chuyển phức tạp, c&ugrave;ng với t&igrave;nh h&igrave;nh dịch tại c&aacute;c địa phương l&acirc;n cận như Đ&agrave; Nẵng, tỉnh Quảng Nam chưa được kiểm so&aacute;t, nguy cơ b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch tại tỉnh rất lớn.</div> <div style="text-align: justify;"><span>S&aacute;ng 7/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i Đặng Văn Minh k&yacute; ban h&agrave;nh ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn hỏa tốc,&nbsp;<span>y&ecirc;u cầu từ 12 giờ trưa 7/5/2021, &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ng&agrave;y 27/3/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</span>&nbsp;để ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</span></div> <div style="text-align: justify;">Đến nay, tại tỉnh Quảng Ng&atilde;i kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh ca nhiễm mới ngo&agrave;i cộng đồng, c&aacute;c trường hợp F1, F2 của bệnh nh&acirc;n 3067 cơ bản được kiểm so&aacute;t; tuy nhi&ecirc;n dịch bệnh trong nước c&ograve;n diễn biến hết sức phức tạp.</div> <div style="text-align: justify;">Việc thay đổi c&aacute;c biện ph&aacute;p chống dịch đặc th&ugrave; nhằm tiếp tục đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an to&agrave;n nhưng hạn chế ti&ecirc;u cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người d&acirc;n.</div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo kinhtedothi.vn
Nữ quái “xộ khám” sau nhiều ngày lẩn trốn

Nữ quái “xộ khám” sau nhiều ngày lẩn trốn

Ngày 23/9, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Giang (33 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) bị truy nã về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
back to top