TPHCM xử lý các dự án quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất

(khoahocdoisong.vn) - UBND TPHCM vừa giao Sở TN&MT xác định rõ điều kiện được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất.

Cụ thể, UBND TPHCM giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, UBND các quận - huyện xác định rõ điều kiện được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện; khẩn trương đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền để các quận - huyện thống nhất cách xử lý khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Đồng thời, giao Sở TN&MT liên hệ Bộ TN&MT hướng dẫn quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để làm cơ sở pháp lý thực hiện lập, thẩm định và trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện.

UBND TPHCM yêu cầu Sở TN&MT đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất. ảnh 1

UBND TPHCM yêu cầu Sở TN&MT đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất.

Về lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện, UBND TPHCM giao UBND các quận - huyện phối hợp với Sở TN&MT rà soát lại, tách rõ danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Cập nhật tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án; điều kiện và nguyên tắc xử lý khi đề nghị tiếp tục chuyển tiếp các dự án đã được ghi kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xác định lại danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng giao Sở TN&MT, UBND các quận - huyện phối hợp với Sở KHĐT có kế hoạch cụ thể về nguồn vốn, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện các dự án của các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để kịp thời xử lý các dự án chậm thực hiện thủ tục, tiến độ sử dụng đất chậm.

Theo Đời sống
back to top