TPHCM cho phép cơ sở y tế tư nhân thu phí điều trị bệnh nhân Covid-19

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 theo kết luận của Thành ủy.

Theo đó, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở điều trị Covid-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm; chi phí điều trị các bệnh khác thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh.

anh-minh-hoa.jpeg
Trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí , cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí. 

Đối với phần ngân sách nhà nước, UBND TP quyết định trước mắt thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được Bộ Y tế quy định tại thông tư số 13, 14 ngày 5/7/2019.

Đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh nêu trên, thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bố trí cho Sở Y tế TPHCM.

Phần chênh lệch giữa chi ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị, các cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện (bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp cho chi phí). 

Đặc biệt, trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí (không sử dụng ngân sách nhà nước), cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí. 

Trước đó, trong văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị Covid-19 của giám đốc Sở Y tế TPHCM đã đề nghị các bệnh viện tư không được từ chối hoặc yêu cầu người mắc Covid-19 ký cam kết tự nguyện trả toàn bộ chi phí, không được thu thêm chi phí điều trị bệnh Covid-19 của người bệnh.

Thống kê của Sở Y tế TP, hiện trên địa bàn có 95 cơ sở y tế tham gia điều trị Covid-19, trong đó có 11 bệnh viện tư nhân.

Theo Đời sống
back to top